Ką slepia šis apleistas fasadas?

Ar pagaliau atgims „Ramovos” teatras Bridgeporte?

Parengė Rimas Černius.

Bridgeporte gyvenę ar dar tebegyvenantys lietuviai galbūt su nostalgija prisimena „Ramovos” kino teatrą Halsted gatvėje. Teatras lietuvišku pavadinimu jau ilgą laiką neveikia, nors iškaba tebeskelbia jo pavadinimą. Pastaruoju metu atsirado „Ramovos” atsinaujinimo prošvaisčių.

„Ramovos” teatras mena senus laikus.

„Block Club Chicago” internetinė svetainė neseniai paskelbė korespondentės Ariel Cheung straipsnius, kuriuose pranešama, kad planuojama atnaujinti „Ramovos” teatrą ir prie jo įrengti restoraną bei aludę. Čikagos miesto tarybos narys, Bridgeporto rajono atstovas Patrick D. Thompson lapkričio 19 d. Nativity of Our Lord bažnyčios salėje surengė pasitarimą teatro atnaujinimo klausimu.

Susirinko daug Bridgeporto gyventojų, kurie rodė susidomėjimą teatro atnaujinimo projektu. Miesto tarybos narys P. D. Thompson atskleidė, kad atnaujinimo projektas kainuos apie 23 mln. dolerių. Darbus žada atlikti bendrovė „Our Revival Chicago”, kuriai vadovauja Tyler Nevius. Tam tikslui, pagal TIF (Tax Increment Financing) programą, bus prašoma 6,6 mln. dolerių paskolos iš Čikagos miesto. Atnaujintas teatras talpins apie 1 600 žiūrovų. Projektuotojo T. Nevius bendrovė žada tuo pačiu nupirkti ir šalia esančius pastatus, kuriuose planuojama įrengti restoraną, aludę ir aikštę automobiliams statyti. Šiuos įsipareigojimus bendrovė prisiima dešimčiai metų. Restoraną žada įrengti restorano „Duck’s Inn” savininkas Kevin Hickey. Jis planuoja panaudoti seną pavadinimą – „Ramova Grill”.

„Ramovos” teatro ir šalia esančių pastatų atnaujinimo planui dar turi pritarti kelios Čikagos miesto komisijos. Jeigu planas bus patvirtintas, jį svarstys Čikagos miesto taryba. Projekto sumanytojai atnaujinimo darbus norėtų pradėti 2020 metais. Manoma, kad jie truks apie 16 mėnesių, tad atnaujintą „Ramovos” teatrą tikimasi atidaryti 2021 m. vasarą arba rudenį.

Fernando Ramirez „Ramovos” teatro paveikslas „City Lights”.

Projektuotojas T. Nevius užaugo Čikagoje, Wicker Park rajone. Dešimt metų dirbęs New Yorke, „Endeavor” agentūroje, jis su žmona žada apsigyventi Bridgeporte ir pasišvęsti „Ramovos” teatro atnaujinimo ir veiklos administravimo darbui. Jis numato, kad atnaujintame „Ramovos” teatre bus vyks koncertai, spektakliai, vyks kiti įvairūs renginiai.

„Ramovos” teatras neveikia jau daugiau kaip 30 metų. Čikagos miestas teatrą įsigijo 2001 metais, bet pastatas liko nenaudojamas ir apleistas. Vien pastato išlaikymas reikalauja nemažų lėšų iš miesto biudžeto. Vienu metu buvo ruošiamasi pastatą nugriauti. 2005 metais Bridgeporto rajono veikėjai pradėjo „Ramovos” teatro gelbėjimo akciją. Buvo surinkta daug parašų, bet teatro atgaivinti nepavyko, nes trūko lėšų. 2017 m. T. Nevius kreipėsi į miesto tarybos narį P. Thompson, siūlydamas teatro atnaujinimo projektą. P. Thompson projektu susidomėjo. Šį kartą projektas, galima manyti, rimtai rieda pirmyn.

Teatras „Ramova” atsidarė 1929 metais. Pastato architektas buvo Myer O. Nathan, o sumanytojas – lietuvis advokatas Antanas Olis. Pavadinimą sugalvojo kunigas Anicetas Linkus pagal lietuvišką žodį „ramovė” (rami vieta). Kaip 1993 m. lapkričio mėn. 27 d. „Draugo” kultūriniame priede išspausdintame straipsnyje „Kino teatras ‘Ramova’” rašė Gediminas Indreika, teatro atidarymas lietuvių visuomenei Čikagoje buvo maloni staigmena ir pasididžiavimas. Atidaryme muzikas Antanas Vanagaitis vadovavo programai, o orkestras grojo lietuviškas dainas. Ekrane buvo rodomi filmai iš „Draugo” bei „Naujienų” piknikų ir iš Šv. Kryžiaus ligoninės atidarymo.

Bridgeporto rajone kadaise buvo ir kiti lietuviški teatrai – Čikagos lietuvių auditorija ir „Mildos” teatras. Deja, abu jau seniai nugriauti. Tačiau yra vilties, kad bent vienas kadaise veikęs šio rajono teatras bus atnaujintas. Nežinia, ar juo galės ar norės pasinaudoti Čikagos lietuviai, bet yra vilties, kad išliks nors lietuviškas pavadinimas – „Ramova”.

Naudotasi: www.blockclubchicago.org; www.chicagotribune.com; www.chicago.suntimes.com.

Vestibiulio interjero fragmentas. (Internetinių šaltinių nuotr.)