Kūrybingas moteris žiūrovai pasveikino audringais plojimais. (Nijolės Shuberg nuotr.)

Mada, džiazas ir puiki nuotaika

Loreta Steffens.

Estera Kijajevienė – modelio amplua.

Lapkričio 16 d. Pasaulio lietuvių centras pakvietė į kasmetinį ir elegantiškiausią šių metų renginį – „Mada ir džiazas”. Visos renginio metu surinktos lėšos buvo skirtos Pasaulio lietuvių centro išlaikymui ir specialių projektų vykdymui. Šis centras yra lietuviškumo ir tautiškumo židinys JAV.

Didžiausias mados renginys Či­ka­goje šiais metais išsiskyrė ypač tur­tinga programa – buvo pristatyta net 12 Čikagoje gyvenančių dizainerių kolekcijų. Renginio tema – madingi 1920 metai, kai Čikagos gatvėse skambėjo džiazas, moterys pradėjo nešioti koketiškas sukneles ir pasaulį užvaldė industrinė revoliucija. Ener­gingi renginio vedėjai Ramūnas Pau­lauskas ir Aušra Jasaitė-Paulauskas puikiai perteikė laikmečio nuotaiką.

MK siuvimo studija pasirinko raudoną spalvą.

„Mada ir džiazas” renginio daly­viams buvo perduotas PLC vykdomojo direktorius Artūro Žilio sveikinimas, kuriame buvo dėkojama madų renginio organizaciniam komitetui, daugybę valandų praleidusiam ruo­šiant mados šventę: Miladai Kunevi­čienei, Esterai Kijajevienei, Dianai Aleknaitei, Jolantai Kurpis ir Elytei Rėklaitis bei visiems savanoriams, kurie prisidėjo ruošiant patį renginį. Artūras Žilys pabrėžė, kad tokių ren­ginių kaip šis ir labai aktyvios veiklos dėka PLC yra žinomas ne tik JAV, bet ir už jų ribų, ir visa tai yra visų mūsų bendro darbo rezultatas.

Kaip jau tapo tradicija, „Kuni­gaikščių užeiga” svečius vaišino gausia vakariene, kuri buvo lydima talen­tingo saksofonininko Mindaugo Matkaus atliekamo džiazo. Organiza­toriai apgalvojo kiekvieną smulkią de­talę – vakaras vyko prabangiai Es­teros Kijajevienės papuoštoje salėje. Beje, pati ponia Estera pasirodė ir modelio amplua MK siuvimo studijos drabužių kolekcijoje.

Inos Stunžytės „šilkinė svajonė”.

Šio renginio organizatorė, talentingoji MK siuvimo studijos dizainerė Milada Kune­vi­čienė savo kolekcijai pasirinko rau­doną spalvą ir įrodė, kad moteris gali būti žavinga bei rafinuotai stilinga ne­priklausomai nuo amžiaus ar kūno sudėjimo. Šios kolekcijos moteris kaip tik tokia – paslaptinga, nebijanti išsiskirti ir subtiliai laužanti tradi­cinius rėmus. „Kiekviena moteris no­ri būti pastebima, elegantiška ir iš­skirtinė, todėl ši kolekcija apie tai. Yra toks posakis ‘When in doubt, wear Red’. Sąmoningai pasirinkau įvai­raus amžiaus ir dydžių modelius: taip norėjau parodyti, kad ir raudona spalva gali slėpti trūkumus ir išryškinti privalumus”, – pasakojo dizaine­rė. Žavingų modelių galvas, rankas ir netgi pačias sukneles puošė įmant­rios gėlių aksesuarų studijos „Flora Lodge” sukurtos gėlių kompozicijos. Šios studijos savininkė Joana Berno­te sukūrė įspūdingas gėlių aranžuo­tes, kurios dar labiau pabrėžė drabu­žių rafinuotumą ir suteikė šiai rau­donai – fatališkai – kolekcijai subtilaus lengvumo.

Iš Audronės Stankūnienės kolekcijos.

Dizainerės Inos Stunžytės kolekcija iš merino vilnos, šilko ir kitų na­tūralių pluoštų buvo skirta svajoklėms – romantikėms. Tokia moteris yra apgaubta slidaus šilko ir lengvos vilnos, jinai yra nekasdieniškai svajinga ir kartu paslaptinga, tokia da­ma mėgsta ryškias spalvas, kurios yra subtiliai suderintos tarpusavyje, praeiviai pavydžiai ją palydi akimis. Įsisupusi į nepriekaištingai drapi­ruotą vilnos meno kūrinį, ji nepastebimai plaukia didmiečio gatvėmis, už savęs palikdama šilkinės svajonės pėdsakus.

Lietuvių dizainerė Audronė Stan­kūnienė pristatė kolekciją „Iš mo­čiutės skrynios”. Pati menininkė kukliai pasakoja, kad Lietuvoje buvo mokytoja, ir siuvimas jai yra tik ho­bis, tačiau mezgė, siuvinėjo nuo pat mažumės. Todėl nekeista, kad Audro­nės kolekcija pasižymėjo spalvingumu, raštų margumu ir technikos įvai­rumu. Dizainerė savo kolekcijoje su­jungė mezgimą, nėrimą su šilku, li­nu, šifonu ir kitais neįprastais audi­niais. O kad kolekcija yra tikrai pa­vykusi, liudijo jaunųjų modelių šyp­se­nos ir smagus žingsniavimas podiu­mu.

Elegantiškas Jūratės Biskienės vakarinis drabužis.

Dizainerė Jūratė Biskienė savo kolekciją apibūdino šiomis mintimis: „Džiazas – tai muzika, kurios pag­rindas yra improvizacija. Jos pagalba muzikantas kalba apie dalykus, slypinčius viduje; tų pačių natų skambė­jimas gali įgauti skirtingą atspalvį pri­klausomai nuo atlikėjo. Mada, stilius yra žmogaus individualybės išraiška, atspindinti jo dvasinę ir fizinę būse­ną, tik ji atsiskleidžia spalvų ir formų deriniais, kartais plevenančiais, pakiliais, kartais santūriais. Tad ir mano pristatyme pamatysite tai, kas manyje šiuo metu gyvena”. Ši vakarinių drabužių kolekcija pasižymėjo ypač prabangiais audiniais ir rafinuotu si­luetu. Kiekviena moteris, pasipuošu­si dizainerės Jūratės Biskienės va­ka­riniais drabužiais, tikrai pasijus iš­skirtine ir nepakartojama.

Rasos Januškos kolekcija – nebijančioms iššūkių moterims.

Turbūt nesuklysiu pasakiusi, kad Rasos Januška kolekcija salėje su­kėlė tikrą audrą. Dizainerės sukurta tobulų linijų kolekcija buvo sutikta audringų plojimų. Ši kolekcija susi­dėjo iš dviejų organiškai susipynusių vizualus meno instaliacijų. Podiumu žingsniavo drąsios, savimi pasitikin­čios ir nebijančios naujų iššūkių mo­terys, o virš jų buvęs ekranas tarytum veidrodis atkartojo moterų eise­ną, bet jau kitoje dimensijoje. Mes, moterys, nešiojame daug kaukių gy­venime – mamos, žmonos, vadovės, na­mų šeimininkės, svajotojos, pašė­lu­sios draugės… Rasos Januška ko­lek­cija kaip tik ir skirta tokiai moteriai – save mylinčiai ir savimi pasiti­kinčiai, tačiau dėvinčiai daug gyveni­miškų kaukių. Tokia moteris sugeba nustebinti ir netgi šokiruoti, bet tiktai jeigu pati to panori.

Alesia Chaika suknelė – tarsi meno kūrinys.

Dizainerė Alesia Chaika savo ko­lekcija įrodė, kad drabužių dizainas yra neatsiejama meno dalis. Modeliai žingsniavo nešini paveikslais, kuriuos atkartojo plazdančios suknelės ir besiplaikstančios skarelės. Alesios kolekcija jautrią istoriją pasakojo me­no kūrinių ir skoningai drapiruo­tų suknelių pagalba. Vaikystė susi­pynė su paauglyste ir brandžia jaunys­te, o nepakartojamas moters žave­sys ir trapumas tik dar labiau pa­brė­žė neapčiuopiamą moterišką esybę.

Drąsi, ryški, nepamirštama – taip apibūdinčiau garsios drabužių dizainerės ir menininkės Dovilės Riebschlager pristatytą kolekciją „At­spindžiai”. Anot dizainerės: „Žodis ‘Atspindys’ turi dvigubą reikš­mę, kaip ir ši kolekcija: tarsi atspin­dys trejų metų darbo rūbų kūrybos srityje po net keleto dešimtmečių pertraukos, kaip ir šviesos atspindžiai skirtinguose paviršiuose.

Dovilės Riebschlager braižas – ryškus ir nepamirštamas.

Gilindama­si į atspindžių esmę ir įvairovę aš panaudojau audinius, pasižyminčius skirtingomis atspindėjimo savybė­mis: nuo metalinių, holografinių, švie­­są atspindinčių, iki vaivorykšti­nius paviršius turinčių ir permatomos organzos. Kad būtų įdomiau ir kaip iššūkį sau paeksperimentavau su nuostabia sintetinių audinių sa­vybe – termine atmintim. Buvo įdo­mu pamatyti galutinį rezultatą ir kaip tokia trimatė struktūra keičia ir skaldo atspindžius”. Ši kolekcija taipogi buvo pristatyta New Yorko madų savaitėje, kur sulaukė didelio mados žinovų dėmesio.

Dizainerė Kristina Giedra savo studijoje „Kristina’s Design Palace” kuria vienetinius drabužius ir akse­suarus. Studijoje yra kuriami plačios paskirties ir dizaino drabužiai – nuo patogių laisvalaikio iki prašmatnių vestuvinių suknelių.

Kristina Giedra atranda įdomius spalvų derinius.

Menininkė pa­brėžia, kad jai yra labai svarbu, jog drabužis ne tik atliktų savo funkciją, bet būtų mielai nešiojamas ir nerei­kalautų daug priežiūros. Ar tai būtų aksesuaras, ar vakarinis apdaras, dizainerė viską kuria ir siuva pati. Net mažiausia detalė nepraslysta pro daug patirties turinčią Kristiną Gied­rą. Menininkės aistra yra unikalių drabužių ir vienetinių aksesuarų kū­ryba. Kaip matėme iš mados renginyje „Mada ir džiazas” parodytos kolekcijos, moteris įkvėpimo sėmėsi iš šal­tųjų sezonų įspūdingų gamtovaizdžių spalvų, nepakartojamų gyvūnų kai­lio raštų bei šiam sezonui būdingų jaukių tekstilės derinių.

Laimutė Sabaliauskaitė-Rudai­tie­nė pristatė debiutinę kolekciją „Ir aš galiu!” Tiesą pasakius, tai buvo vi­so šaunių moterų klubo debiutinis pasirodymas. Į šį klubą susirinko me­ninės sielos bendramintės, norinčios išbandyti savo jėgas netradiciniame amplua. Šiam projektui moterys pa­sirinko tapybos ant šilko meno iššū­kį, ir tai joms puikiai pavyko. Savo dar­bus pristačiusios autorės drąsiai žingsniavo podiumu su visiems mums pavydėtinu veržlumu. Klubo prezidentė ir idėjos autorė Laimutė Sabaliauskienė-Rudaitienė kartu su klubo „Ir aš galiu” moterimis linkėjo visiems mums siekti nepasiekiamo ir išmėginti dar nepatirto.

Sveikintinas Laimutės Sabaliauskaitės-Rudaitienės debiutas.

Vakaro viešnia Sofija Dere­huz/Ele­ganza Club pristatė bene di­džiausią šio vakaro kolekciją. Čia vyravo spalvų paletė, ypač tinkanti šaltajam metų sezonui. Kolekcijoje vyravo klasikiniai, dėmesį patrau­kian­tys deriniai. Šios kolekcijos he­ro­jė – ryški moteris, mėgstanti pato­gumą ir idealią estetiką. Po šios ru­deniškos kolekcijos „Laurel Bridal” pristatė romantika dvelkiančią vestuvinių suknelių kolekciją. Kiekvienas pristatytas modelis buvo unikalus ir nepakartojamas. Dauguma demons­t­ruotų suknelių buvo sukurtos Ita­li­jos, Prancūzijos ir Ispanijos dizainerių.

Šio vakaro paskutinė kolekcija, sukurta dizainerės Auksuolės Kišo­nai­tės-Marciulevičienės, tapo ode lie­tu­viškai estetikai. Dizainerė išradingai suderino gerai pažįstamus etni­nius raštus su sparčiai besikeičian­čio­mis mados užgaidomis. Moterims ir vyrams skirta kolekcija išsiskyrė preciziškomis linijomis ir kruopščiai apgalvotomis detalėmis. Menininkės rankomis pasiūti, išsiuvinėti, peltakiuo­ti ir aplikacijomis papuošti drabu­žiai tapo šio vakaro kulminacija.

Sofija Derehuz/Eleganza Club pristatė rudenišką kolekciją.

Renginyje dalyvavo apie 500 žmo­nių. Pagrindinės šio renginio rėmė­jos – Daiva Malūkas ir Vaida Čap­linskienė. Renginio metu vyko loterija, kurios metu buvo galima išlošti rė­mėjų gausiai paaukotų prizų. So­cialiniuose tinkluose „Mada ir džia­zas” sulaukė didžiulio atgarsio. Atro­do, kad „Facebook”, „Instagram” ir „Twitter” socialiniai tinklai visą pra­ėjusią savaitę tuo tik ir dūzgė. Visur buvo galima išvysti meniškas rengi­nio nuotraukas, entuziastingus ko­mentarus ir svečių atgarsius. Jau renginio aistroms aprimus, teko pa­bendrauti su jo pagrindine organizatore Milada Kunevičiene. Ji pa­pa­sakojo apie šio renginio pradines užuomazgas, šių metų renginyje dalyvavusius dizainerius ir pagalbinin­kus, be kurių ši šventė nebūtų įvy­kusi.

„Ši graži tradicija tęsiasi jau daug metų. Senoji emigracijos karta, sukūrusi šį nuostabų renginį, perda­vė organizacinius reikalus vėliau at­vykusiems. Eilę metų renginio organizatorė ir idėjų generatorius buvo Lina Smilgienė. Jos dėka renginys tapo labai populiarus ir įgavo dabarti­nį formatą. Mes stengiamės pritraukti kuo daugiau kūrėjų ir po tru­putį atsisakyti parduotuvių pasirodymo. Žinau, kad gan sudėtinga pri­kalbinti naujus dalyvius, nes ne visi pasitiki savo jėgomis, o ir išlaidos ku­riant kolekciją podiumui siekia kelis tūkstančius dolerių. Mes visada lau­kiame naujų veidų, jaunų dizainerių, įvairių krypčių ir sričių kūrėjų.

Auksuolės Kišonaitės-Marciulevičienės stilius – „odė lietuviškai estetikai”.

Ne pirmus metus dalyvauja Auksuolė Kišo­naitė-Marciulevičienė, Audronė Stankūnienė, Jūratė Biskienė, Joana Bernotė, Kristina Giedra, Dovilė Riebschlager, Ina Stunžytė. Labai džiaugiamės, kad keletas kūrėjų, kurie dalyvavo pirmą kartą, sulaukė daug dėmesio ir ovacijų. Moterų grupė, vadovaujama Laimutės Sabaliauskai­tės-Rudaitienės, pademonstravo savo kurtas sukneles nuo medžiagos tapymo, kirpimo, siuvimo iki pilno įvaiz­džio ir ėjimo podiumu. Labai netikėtas buvo Rasos Januška dalyvavimas. Man nebuvo paslaptis, kad Rasa yra diplomuota rūbų dizainerė. Jos ko­lek­cija sukėlė plojimų bangą dėl labai netikėtų konstrukcinių sprendimų. Pakvietėme keletą dalyvių, kurie gerai žinomi Čikagos mados industrijoje, bet mažiau žinomi mūsų, lietuvių, publikai – Alesia Chaika, Sofija Derehuz/Eleganza Club ir Laurel Bridal.

„Laura Bridal” romantiška nuotakos suknelė.

Renginio tema pasirenkama bendruose pokalbiuose ir diskusijose su organizacinio komiteto nariais. Šiais metais jis buvo negausus, bet labai organizuotas. Didžioji dalis darbų teko Esterai Kijajevienei, man ir PLC atstovei bei koordinatorei Dianai Aleknaitei. Dar kartą įsitikinau, kad didelius darbus gali padaryti ir ma­žas kolektyvas, jei kiekvienas žinosi­me savo tikslą. Estera Kijajevienė daug metų valdo renginių organizavimo ir dekoravimo kompaniją, todėl jai buvo patikėtas renginio dekoras, o, patikėkite, tai yra gan sunkus ir at­sakingas darbas. Dar norėčiau pami­nėti, kad Esteros asmeninių pažinčių dėka mūsų loterijos prizai buvo tokie gausūs, kad turbūt nebuvo nei vieno nelaimėjusio, žinoma, jei pirko loterijos bilietus. Diana Aleknaitė vykdė informacijos sklaidos, pramoginės programos sudarymo, maisto užsaky­mų, bilietų spausdinimo, socialinių tinklų ir dar daug visokių darbų. Na, o man liko dizaineriai, modeliai, bilie­tų platinimas, loterijos prizų prista­tymas socialiniuose tinkluose ir dar daug daug smulkių darbelių, kurių niekas nepastebi, bet be jų ren­ginys nebūtų toks, koks yra dabar”.

Renginio vedėjai ir organizatorės. (Nijolės Shuberg nuotraukos)