Kęstutis Zapkus. Study Grey Grees.
Kęstutis Zapkus. Study Grey Grees.

Aukcione – kultūrinės ir istorinės vertybės

Samuel Bak. Tempesta.
Samuel Bak. Tempesta.

Š. m. rugsėjo mėn. 21 d., ketvirtadienį, Vilniaus dailės akademijos Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje „Židinys” (Dominikonų g. 15, Vilnius) įvyks antrasis meno ir kolekcinių vertybių aukcionas ARS VIA. Aukcionui pateiktus kūrinius bus galima apžiūrėti aukciono kolekcijos parodoje rugsėjo 19–21 d. (galerijoje „Židinys”), taip pat ARS VIA tinklalapyje: http://arsvia.lt/.

Antrajame ARS VIA aukcione bus pristatoma daugiau nei 140 kūrinių pozicijų (lotų). Visi kūriniai tematiškai suskirstyti į 7 skyrius: „Vilniaus vaizdai ir Vilniaus piešimo mokykla”, „XX a. Lietuvos dailė”, „Vilniaus dailės akademija”,  „Istorinė grafika”, „Senosios knygos” ir kt. Aukcione bus galima išvysti bei įsigyti ne tik tradicinio meno – tapybos, grafikos ir skulptūros, bet ir senųjų knygų, rankraščių bei įvairių kolekcinių vertybių. Aukciono rengėjai stengėsi surasti ir pateikti svarbius Lietuvos kultūros paveldo artefaktus.

Kazimieras Žoromskis. Iš ciklo Sienos.
Kazimieras Žoromskis. Iš ciklo Sienos.

Pirmajame aukciono kolekcijos skyriuje – Vilniaus miesto vaizdai ir Vilniaus piešimo mokyklos (1866–1915) auklėtinių kūryba. Tai išties įdomus rinkinys, vertas tiek kolekcininkų, tiek menu besidominčių vilniečių dėmesio. Aukcione bus pristatomi ir lietuvių dailės klasikų kūriniai, sidabro bei stiklo rinkiniai. Su naujomis tendencijomis mene supažindins Vilniaus dailės akademijos auklėtinių darbai.

Antrajame ARS VIA aukcione bus pristatomos net dvi sensacijos! Viena jų – unikalus Jono Čečioto rankraštis „Powieści Moralne dla Dziewic, naśladowane s francuskiego i własne przez Jana Czeczota. (4 z r. 1834 rzeszta 1845 pod koniec roku)”, rašytas 1837–1846 m. Jonas Čečiotas – XIX a. romantizmo epochos atstovas, tautosakininkas, folkloristas, poetas ir muzikas, geriausias Adomo Mickevičiaus draugas. Už veiklą filomatų ir filaretų draugijose patyrė rusų valdžios persekiojimus ir tremtį.

Pranas Gailius. Abstrakcija.
Pranas Gailius. Abstrakcija.

J. Čečioto rankraštis itin vertingas istoriniu ir kultūriniu bei literatūriniu aspektais. Kaip rodo pats pavadinimas, tai mergaičių pedagoginio auklėjimo, moralinių etinių vertybių, būdingų XVIII–XIX a. Europos visuomenėms, ugdymo vadovas. Didaktiniais tikslais autorius kelia dievobaimingumo, šventumo, darbštumo, išminties, dėkingumo, ir kt. dorovines maksimas, kiekvieną jų iliustruodamas atskira istorija, konkrečiu, iš gyvenimo paimtu, pavyzdžiu.

Autorius gausiai cituoja geriausių moterų poečių eiles, siekdamas pateikti sektinų pavyzdžių jaunoms mergaitėms. Tokį pagarbų požiūrį į moterų kūrybą autorius apibendrina dedikacija, įrašyta į šį rankraštį 1845 m. mirusiai rašytojai Klementinai Hofmanienei  iš Tanskių. Po dedikacija pasirašęs autorius palieka neįkainojamą lobį – savo autografą, vardą ir pavardę. Pradinė rankraščio kaina aukcione – 3 800 eurų.

Žibuntas Mikšys. Received the Name of Evansto.
Žibuntas Mikšys. Received the Name of Evansto.

Antrasis kūrinys – tai su šių dienų sensacingu istoriniu atradimu Vilniaus Gedimino pilies kalno aikštelėje susijęs 1863–1864 m. sukilimo dalyvio, Juozapo Berkmano (Jozef Baerkman, Bärkman, 1838–1919) paveikslas „1863 m. sukilimo vadų kapavietė”, sukurtas 1916 m. Kūrinyje dailininkas pavaizdavo laikinai sudėtą kryžių sukilėlių kapui pažymėti. Tai dar vienas liudijimas, patvirtinantis šių dienų archeologų atradimus. Aukcione šis įspūdingas tapybos darbas bus parduodamas už 12 000 eurų pradinę kainą.

Pirmą kartą palyginti trumpoje meno ir kolekcinių vertybių aukciono istorijoje parduodamos vertybės – savo kultūrine, istorine verte reikšmingos ne tik Lietuvai, bet ir kaimyninėms šalims – Lenkijai bei Baltarusijai.

Be šių ryškių kūrinių aukcione bus pristatomas ir dvi labai retos knygos: 1816 m. Liudviko Rėzos Biblijos pirmasis leidimas ir 1584 m. Kasparo Hennebergerio „Trumpas ir teisingas Prūsijos žemės aprašymas”.

Dalyvavimo aukcione taisyklės bei registracijos anketa pateikiamos aukciono ARS VIA tinklalapyje: arsvia.lt Aukciono kūrinių kolekcija virtualioje galerijoje: http://arsvia.lt/aukciono-katalogas/. Popierinę katalogo versiją įsigyti galima dailės galerijoje „Klasika” (Ligoninės g. 2, Vilnius).

Antanas Mončys. Judesys.
Antanas Mončys. Judesys.

ARS VIA aukcionas vyks 2017 m. rugsėjo 21 d., ketvirtadienį, 6 val. v. (Lietuvos laiku) Vilniaus dailės akademijos Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje „Židinys” (Dominikonų g. 15, Vilnius)

Aukciono kolekcijos paroda:

rugsėjo 19–20 d., 12 val. p. p. – 6 val. v.
rugsėjo 21 d., 12 val. p. p. – 3 val.  p. p.
Vilniaus dailės akademijos Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje „Židinys” (Dominikonų g. 15, Vilnius)

Papildoma informacija:
ARS VIA aukcionas/dailės galerija „Klasika”:
+37064378688| info@arsvia.lt

Kviečia meno aukcionas.
Kviečia meno aukcionas.