„Exultate" choras su vadovais.
„Exultate" choras su vadovais – muz. Rita Klioriene, muz. Virginija Bruožyte-Mulioliene ir akompaniatoriumi William C. Shaffer. ( Vido Pliodžinsko nuotraukos)

Clevelande skambėjo „Tejungia mus daina”

„Exultate” choro dirigentė Rita Kliorienė.
„Exultate” choro dirigentė Rita Kliorienė.

Roma Bandzienė.

Gražų balandžio 23-iosios, šeštadienio, vakarą buvome susirinkę į Šv. Kazimiero parapijos auditorijoje vyr. skaučių „Židinio” surengtą choro „Exultate” koncertą.

Kadangi muzika yra mano profesija, pastebėjau, kad koncertuose dažnai esu nusiteikusi skeptiškai, galvodama – ką gi čia dabar išgirsiu. Bet nuo pirmųjų „Ei, jovar, jovar!” dainos taktų skeptiškumas pradėjo tirpti. Prisiminiau savo gerą pažįstamą kompozitorę Nijolę Sinkevičiūtę ir kitus pažįstamus kompozitorius: Vytautą Klovą, Lionginą Abarių, muzikologą Vytautą Landsbergį…

Nuo pat pirmųjų muzikos garsų ausį glostė darnus, suderintas choro dainavimas, tiksliai atsiliepiantis į choro vadovės Ritos Kliorienės dirigavimą.

Klausydamiesi koncerto atlikimą dažnai lyginame su kuo nors jau girdėtu. Klausantis „Exultate” choro mintyse iškilo palyginimas su Clevelando orkestro choru, taip pat slovėnų bendruomenės „Korotan” choru. Mano nuomone, „Exultate” choras dainavimo kokybe pirmauja. Gerai  suderinti  balsai, darnus skambesys, gražios dainos.

Abiejų chorų džiaugsminga nuotaika.
Abiejų chorų džiaugsminga nuotaika.

Norėčiau taip pat labai pagirti vaikų chorą. Jie dainavo iš visos širdies, atidžiai sekdami vadovės Virginijos Bruožytės-Muliolienės  rankas ir judesius. Matyti, kad buvo įdėta daug darbo ir pastangų mokant vaikučius dainuoti mintinai.

Visa programa buvo puikiai ir  išradingai suplanuota. Gražūs, prasmingi vaizdai ekrane ir, žinoma, puikaus choro dainavimas neleido nuobodžiauti. Ir  klausytojai  galėjo kartu padainuoti bei pajudėti dainuojant „Padainuosim mes sustoję”. Ypač įdomi, įspūdinga pasirodė „Dainuojanti revoliucija”. Įsimintinas V. Landsbergio balsas ir prasmingi žodžiai. Prisimenu jį dar iš studijų konservatorijoje laikų, vaikščiojantį ilgais koridoriais, taip pat iš Kompozitorių sąjungoje vykusių koncertų.

Įsimintinas buvo ir Virginijos Bruožytės-Muliolienės solo dainavimas. Visada malonu klausytis jos puikiai įvaldyto, gražaus tembro balso. Skoningas ir profesionalus „Daina Lietuvai” atlikimas sukėlė džiaugsmingus plojimus.

Vadovės Virginija Bruožytė-Muliolienė ir Rita Kliorienė.
Vadovės Virginija Bruožytė-Muliolienė ir Rita Kliorienė džiaugiasi sėkmingu koncertu.

Taip pat reikia pažymėti Edo Kijausko gražų balsą ir dainavimą. Įsimintinas jo ir Virginijos atliktas „Dainų dainelės” duetas.

Pažymėtinas akompaniatoriaus William C. Shaffer muzikavimas. Džiaugėmės džiaziniais fortepijono garsais ir profesionaliu pritarimu.  Labai malonu, kad lietuviai turi tiek daug gražaus talento muzikai.

Taigi nuoširdus ačiū Ritai Kliorienei už pastangas puoselėjant chorinį dainavimą, taip pat organizuojant koncertus. Didelis ačiū mieliems choristams. Jūs tikrai gražiai dainuojat! Ačiū jauniems tėveliams, atvedantiems vaikučius dainuoti. Ačiū solistams Virginijai ir Edui.

Linkiu ir toliau dainuoti. Galbūt ateityje galima būtų programą paįvairinti ir šokių kolektyvu arba netgi kitų tautybių (ukrainiečių, slovėnų, latvių ir kt.) kolektyvais arba artistais.

Sėkmės!