Praėjęs sezonas D. Malūkui buvo sėkmingas – „Indy Lights” lenktynėse iškovota antroji vieta. (Asmeninio sportininko albumo nuotraukos.)

D. Malūkas lenktyniaus su pačiais greičiausiais

Dainius Ruževičius.

Deividas Malūkas galbūt dar ne visiems žinomas Lietuvoje, tačiau už Atlanto jo unikalūs pasiekimai automobilių lenktynių trasoje neliko nepa­stebėti. Čikagos lietuvių emigrantų – Henriko ir Daivos Malūkų – sūnus spar­čiais žingsniais spraudžiasi į grei­čiausių planetos lenktynininkų gretas. „HMD Motorsports” koman­dai atstovavęs 20-metis „Indy Lights” lenktynėse praėjusį sezoną buvo ant­ras ir po šio puikaus pasirodymo įgy­vendino savo vaikystės svajonę – pa­tekti į „IndyCar” lenktynių pasaulį. Bū­tent čia lenktyniaujant lietuvį D. Malūką ir išvysime 2022 m. sezone.

Lenktynininkas D. Malūkas.

Savo aistrą greičiui jau nuo še­še­rių metų amžiaus D. Malūkas nu­malšino sėdęs prie kartingo vairo. Bū­tent kartingo trasoje įgyta patirtis ir kaskart link pergalių vedantis azartas bei meilė pasirinktai sporto šakai Deividą lydi lig šiol. Iš tėvų pa­veldėtas žemaitiškas užsispyrimas ir atkaklus savo tikslo siekimas leido šiam jaunuoliui pakilti į savo išsvajotas aukštumas – teisę varžytis pres­tižiškiausiose JAV „IndyCar” lenktynėse.

Po sėkmingo praėjusio sezono, sukirtus rankomis su Čikagos „Dole Coyne Racing” komandos vadovais, D. Malūkas tapo pirmuoju lietuviu isto­rijoje, kuriam atsivėrė „IndyCar” lenktynių vartai. Pravėręs juos Dei­vidas jokiu būdu nenori taikytis su lenktynių debiutanto vaidmeniu. Dvi­dešimtmečio tikslas lenktyniaujant su pripažintais šių lenktynių asais neapsiribos vien tik patirties kaupimu – D. Malūkas sieks įrodyti, kad jo pavardė šalia „IndyCar” senbuvių atsirado neatsitiktinai.

D. Malūkas įgyvendino savo vaikystės svajonę – patekti į „IndyCar”.

„Nuo pat vaikystės svajojau pa­siek­ti šį tašką. Jei jau patekau čia, tai sieksiu pateisinti savo ir kartu visos komandos lūkesčius”, – ryžtingai tei­gė debiutinį „IndyCar” lenktynių se­zoną populiariausiose ir masiškiausiose JAV vykstančiose automobilių lenktynėse pasitinkantis D. Malūkas.

Beje, „Dole Coyne Racing” ko­man­da prieš kelis mėnesius pasirašė part­nerystės sutartį su „HMD Motor­sports”, kuri priklauso D. Malūko tė­vui Henrikui Malūkui.

Stengsis aplenkti savo vaikystės dievaitį

Kai buvo dar vaikas, Deividas savo kieme suko ratus ne sėdėdamas už kartingo ar „Formulės” vairo, o at­sispirdamas koja skriedamas ir įveikinėdamas posūkius tėvų dovanota riedlente. Tokiu būdu D. Malūkas sten­gėsi atkartoti savo dievaičio „Indy­Car” lenktynininko Scott Dixon važiavimo trajektorijas. Būtent šis 6 kartus (2003, 2008, 2013, 2015, 2018, 2020) „IndyCar” lenktynes laimėjęs Australijos sportininkas iki šių die­nų Deividui yra didžiausias lenkty­nininkų idealas, į kurį jis ir tuomet, ir dabar stengiasi lygiuotis.

D. Malūkas pabrėžė, kad stodamas prie starto linijos jis nejaučia didelio jaudulio.

Akivaizdu, tačiau neįtikėtina, kad D. Malūko ir S. Dixon vairuojami lenktynių bolidai akis į akį susikirs jau artėjančiose – 2022 m. „IndyCar” sezono lenktynėse! Čia 20-metis lietuvis bei šių lenktynių debiutantas tikisi mesti iššūkį dvigubai už save vyresniam varžovui. Pirmoji D. Malūko ir S. Dixon akistata numatyta vasario 27 d. St. Petersburg, FL lenktynių trasoje.

Iš viso šiame sezone įvyks 17 „IndyCar” lenktynių etapų, kuriuose laukiama ir sėkmingo D. Malūko pa­sirodymo. Sukryžiuotų rankų pirštų kombinacija, kuria kiekvienose lenktynėse savo sūnų lydi Deivido mama Daiva, reikia tikėtis, taip pat prisidės prie Čikagos lietuvio sėkmės!

D. Malūkas ypatingą padėką iš­reiš­kė savo šeimai, tėvams bei vi­siems komandos nariams, kurių nuo­širdi pagalba leido pasiekti tokius re­zultatus. „Visa mūsų komanda tarsi viena šeima, kurią supa itin teigiama aura. Be viso to aš tikrai nebūčiau atsidūręs ten, kur esu dabar”, – sakė Daividas.

Malūkas su taure.

Padeda ir žemaitiškas charakteris

Čikagiškis pabrėžė, kad stoda­mas prie starto linijos jis nejaučia jo­kios didelės įtampos ar jaudulio, kurį savyje nešioja nemaža dalis jo varžo­vų: „Aš turiu maksimaliai susikoncentruoti esamoms lenktynėms ir ne­galvoti apie rezultatą jose. Kiekvie­nos varžybos – naujas startas ir kiek­vienose iš jų turiu būti pasiruošęs lenktynėms. Čia didelę įtaką turi ir psichologija.”

Siekti aukštų tikslų lenktynių tra­soje Deividui padeda tvirtas že­maitiškas charakteris. Tiesa, į sun­kias situacijas lenktynių trasoje pakliuvęs sportininkas kartais savo įtūžį išlieja ir necenzūriniais žo­džiais – tai jam padeda „nuleisti ga­rą”. Paskutinėse praėjusio sezono lenktynėse, kai dar sprendėsi čempio­nato nugalėtojas bei 1,4 milijono do­lerių prizo laimėtojas, lietuvis gero­kai supyko, kai finalinio važiavimo metu, startavęs iš pirmosios pozicijos, jau pirmame posūkyje apsisuko, išlėkė iš trasos ir į priekį praleido vi­sus savo varžovus. Visgi, sukaupęs jė­gas ir niekieno nepadedamas, jis sugebėjo sugrįžti į lenktynių trasą. Di­džiulį azartą pagavęs D. Malūkas nuo lietaus įmirkusioje lenktynių trasoje stebėtinai greitai, vieną po kito, aplenkė dešimtį varžovų ir finišo liniją kirto būdamas antroje vietoje. Šis lenktynininko stebėtinas ir azartiš­kas važiavimas sukėlė audringus plojimus žiūrovų tribūnose.

„Formulė-1” – nevilioja

Dar prieš daugiau nei dešimtme­tį Deivido tėtis Henrikas, matydamas savo sūnaus aukštus pasiekimus kar­tingų trasose, giliai širdyje vylėsi, kad kažkada ateityje jo sūnus pasieks ir „IndyCar” komandų gretas.

D. Malūkas prisipažino, kad pa­tek­ti į „IndyCar” lenktynes yra jo sva­jonės išsipildymas, po kurio jis jau­čiasi be galo laimingas. Būtent čia būsimas jauniausias „IndyCar” lenktynininkas tikisi ilgiau įleisti šaknis ir sulaukti pripažinimo.

Malūkas su savo tėvais ir fanais.

Paklaustas, ar nesvajoja ateityje pa­tekti į vienu laipteliu aukščiau esančias „Formulės-1” lenktynes, D. Malūkas kategoriškai nuvijo šias mintis į šalį, teigdamas, kad jo tikslas buvo ir tebėra „IndyCar” lenktynės, kuriose jis regi didesnę varžovų kon­kurenciją ir motyvaciją lenktyniauti.

„Aš nuo vaikystės mėgaujuosi žiūrėdamas ‘Formulę-1’, o Michael Schumacher iki šiol yra mano idealas. Aišku, patekti į ‘Formulės-1’ komandą būtų fantastika, bet realiai man tik norėtųsi pabandyti vairuoti ‘Formulės-1’ bolidą, o varžytis aš noriu ‘IndyCar’”, – teigė D. Malūkas.

„’Formulėje-1’ vyrauja savitos tai­syklės, kuriomis ir naudojasi do­minuojančios komandos. Nesvarbu, ko­kio meistriškumo lygio lenktyni­ninkas esi, bet jei tu neatstovauji ‘Red Bull’ ar ‘Mercedes’ komandoms, negali išlikti konkurencingas, var­žy­tis dėl prizinių vietų ir tuo pačiu ko­voti dėl piniginių prizų. Šiuo atveju, ‘IndyCar’ labiau tinkamos lenktynės sportininkams, nes visi turi vienodas galimybes užlipti ant prizininkų pa­kylos”, – dėstė savo argumentus Deividas.

Malūko „IndyCar” bolidas.

„’IndyCar’ lenktynėse svarbiausias yra lenktynininkas, o ne bolido techninės charakteristikos, kurios bū­tent lemia pirmaujančių ’Formu­lės-1’ komandų pilotų sėkmę. Tuo tar­pu ’IndyCar’ sportininkai vairuoja vienodus bolidus, netgi leidžiamų va­riklių tipai yra tik dviejų rūšių”, – dvie­jų garsių lenktynių skirtumus paaiškino čikagietis.

Vienoje komandoje – su „Formulės-1” pilotu

„Dole Coyne Racing” komandos automobilį D. Malūkas jau spėjo iš­bandyti spalio mėnesį Alabamoje surengtuose „IndyCar” bandymuose, kuriuose dalyvavo ir buvęs „Formu­lės-1” lenktynininkas Nico Hulken­berg. „Apšilime” prieš svarbiausius šių metų startus D. Malūkas pasirodė puikiai – jis buvo greičiausias, aplen­kęs net veteranus.

Beje, „IndyCar” lenktynių trasoje kiekvienais metais galima išvysti vis daugiau buvusių „Formulės-1” lenktynininkų. Praėjusį sezoną čia varžėsi tokie pripažinti automobilių sporto meistrai, kaip Fernando Alon­so, Alexander Rossi, Pablo Montoya, Roman Grosjean. Visi jie greičiausias pasaulyje automobilių lenktynes į­keitė į jiems labiau artimas „Indy­Car”, kurios, jų nuomone, didžiulės kon­kurencijos ir varžybų įtampos atžvilgiu netgi pranoksta „Formulę-1”.

Dalyvaudamas JAV vykstančiose lenktynėse D. Malūkas kartu garsina ir Lietuvos vardą.

Tarp „IndyCar” lenktynių pilotų yra ir dar vienas žinomas buvęs „For­mulės-1” lenktynininkas Taku­ma Sato. 2002–2008 m. sezonuose trims „Formulės-1” komandoms („Jor­dan”, BAR, „Super Aguri”) at­stovavęs 44 metų sportininkas naujajame 2022 m. „IndyCar” sezone bus lietuvio D. Malūko komandos draugas „Dole Coyne Racing” rinktinėje.

Daugiau nei dvigubai už jį jau­nes­niam Deividui ši sąjunga su daug patirties lenktynių trasose sukaupusiu T. Sato, be abejonės, suteiks daug naujų įgūdžių. Prestižinių 2017 ir 2020 m. „Indianapolis 500” lenktynių nugalėtojas savo ilgametę patirtį tiki­si perduoti „IndyCar” lenktynėse de­biutuosiančiam D. Malūkui.

Pabrėžia Lietuvos vardą

„Norėčiau jau kitąmet važiuoti ‘IndyCar’ ir ten atstovauti abiems vėliavoms – JAV ir Lietuvos”, – dar prieš metus teigė D. Malūkas. Ir jo svajonės pildosi.

Dalyvaudamas varžybose Deivi­das niekad nepamiršta Lietuvos ir gar­sina jos vardą. Ant jo lenktyninio bolido puikuojasi lietuviška trispal­vė, kurią galima išvysti ir ant jaunojo sportininko varžybinės uniformos bei šalmo.

Gimęs ir augęs Amerikoje D. Ma­lūkas nepamiršta ir lietuvių kalbos, ku­rią nuo vaikystės jam įskiepijo lietuviškai šeimoje su savo sūnumi bendraujantys tėvai. Tiesa, Deividui kaskart vis sunkiau sekasi bendrauti lietuviškai – sportininkas kalba su ryškiu anglišku akcentu ir jo drovisi.

„Vis sunkiau man bendrauti lie­tuviškai, tad noriu patobulinti kalbą. Bet mano kraujas yra lietuviškas”, – pabrėžė dukart Lietuvoje apsilankęs D. Malūkas.

Deivido ryšys su savo tėveliais – Henriku ir Daiva – ypatingai glaudus. Būtent jie yra didžiausias sportininko „variklis”, siekiant pergalių lenktynių trasoje.

Būsimas jauniausias „IndyCar” lenktynininkas jėgų semiasi skanaudamas lietuvišką maistą. Tiesa, jo mėgstami koldūnai, kuriuos kaskart į mokyklos pietų dėžutę suruošdavo mama, jau kiek pabodę ir išbraukti iš maisto raciono. Tačiau D. Malūkas pri­pažino, kad jau keletą metų jis niekaip negali atsispirti nepaskana­vęs lietuviško saldumyno „Tinginio”, kurį galėtų valgyti kone kasdien. Šis skanės­tas lig šiol yra jo mėgstamiausias gardumynas – „Top-1”.

Kraupi avarija nesustabdė sportininko ryžto

2019 m. įvykusi kraupi avarija ga­lėjo aukštyn kojomis apversti D. Malūko sportinę karjerą, tačiau iš stiprų sukrėtimą patyrusio jaunojo sportininko ji neatėmė noro ir ryžto toliau varžytis lenktynių trasoje.

Tuomet ovalo formos lenktynių trasoje Indianapolyje vienas iš var­žovų kliudė Deivido bolido padangą, ir daugiau nei 300 km per val. greičiu skriejantis sportininko automobilis rė­žėsi į apsauginę sieną. Į orą pakilęs varžovo automobilis po susidūrimo pakilo į orą ir akimirksniu praskrie­jo virš D. Malūko galvos, ant jos pa­biro bolido padangos šipuliai. Nuo dar didesnės nelaimės lietuvį apsau­gojo tik šalmas.

„Tuo metu galvojau, kad mirsiu… Buvau praradęs sąmonę ir ne­pamenu, ką tuo metu man sakė daktarai. Kai jie manęs paklausė, kokia šiandien savaitės diena, aš atsakiau: „Sveikinimai Anglijos Karaliui”, – dabar jau šypsodamasis apie prieš dvejus metus patirtą sukrėtimą pasa­kojo Deividas. Po šios avarijos jis ke­lias dienas galvojo, ką darytų, jei tek­tų baigti lenktynininko karjerą, ir koks nuobodus gyvenimas jo lauktų, jei tektų pasitraukti iš lenktynių. Bū­tent didžiulis noras ir aistra lenktyniauti vėl sugrąžino jį į lenktynių trasą.

2019 m. Indianapolio lenktynių trasoje patirta avarija neatėmė ryžto toliau varžytis lenktynių trasoje.

„Kai įvyko ši baisi avarija, tikėjausi, kad gal jis pasakys, kad viskas baigta, kad išsigąs ir nebenorės toliau grįžti į lenktynių trasą. Bet, deja, taip neatsitiko. Baimės jausmo lenktynininkai neturi”, – sakė prieš kiek­vienas varžybas už savo sūnaus sėk­mę besimeldžianti Deivido mama Dai­va Malūkienė. Ji prisipažino, kad gimus sūnui negalėjo net įsivaizduoti, kad jis užaugs tokiu šaltakraujišku sportininku.

Viršys Kauno „Žalgirio” biudžetą

Antroje vietoje baigęs praėjusį „Indy Lights” lenktynių sezoną D. Ma­lūkas uždirbo daugiau nei 150 tūkst. JAV dolerių prizą. Lenktynių nugalėtojas, vos 13 taškų D. Malūką aplenkęs amerikietis Kyle Kirkwood laimėjo 1,4 milijono JAV dolerių pi­niginį prizą. Jis apytiksliai prilygo „Indy Lights” lenktynių vieno spor­tininko sezono biudžetui.

Nuo šio sezono D. Malūkui pakė­lus sparnus į „IndyCar” lenktynių pasaulį, ženkliai padidės ir išlaidos, ku­rių pareikalaus 17 šių lenktynių etapų. Teigiama, kad „IndyCar” komandos vieno sportininko bolidas visam lenktynių sezonui kainuos apie 10 mln. dolerių (8,845 mln. eurų). Palyginimui – būtent tokį, ar net ma­žesnį biudžetą 2020–2021 metų sezo­nui deklaravo Kauno „Žalgirio” krep­šinio klubas.

D. Malūkas ypatingą padėką išreiškė savo šeimai, tėvams bei visiems komandos nariams.

Puikiai lenktynių „IndyCar” trasoje pasirodę sportininkai gali tikėtis ir solidaus atlygio: štai būsimas D. Ma­lūko komandos draugas Takuma Sato, 2020 m. laimėjęs prestižinių „In­dy 500” lenktynių etapą, buvo apdo­vanotas 1 mln. 370 tūkst. dolerių sie­kiančiu piniginiu prizu.

Pretenduoja į „Metų naujoko” titulą

Vasario 27 d. Floridoje prie „Indy­Car” lenktynių starto linijos stosiantis ir šiose savo svajonių lenktynėse debiutuosiantis D. Malūkas yra įvardijamas kaip vienas iš realiau­sių pretendentų laimėti „Metų naujoko” titulą.

„D. Malūkas buvo didžiausias 2021 m. ‘Indy Lights’ lenktynių siurprizų. Puikūs sportininko rezultatai ženkliai pakėlė lietuvio vertę ir at­vėrė jam kelią į ‘IndyCar’. Mes dar tu­rime pamatyti, koks iš tiesų geras lenktynininkas yra D. Malūkas. Vi­sus reikiamus ingridientus jis turi, belieka savo potencialą pademonstruoti ‘IndyCar’ trasose”, – skelbia internetinis tinklalapis „The-Race”.

Deivido bolidas trasoje.
Malūko šalmas su trispalve.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2022-ųjų m. Sausio 20 d. numeryje, Vol. CXIII NR. 5)