Darius Polikaitis: Labai didžiuojuosi „Dainavos” choristais.
Darius Polikaitis: Labai didžiuojuosi „Dainavos” choristais. (Jono Kuprio nuotr.)

„Dainava” pasitinka pavasarį

Kalbėjosi Giedrė Vencius.

Nūdienos „Dainava” – brandus ir nuolat atsinaujinantis meno ansamblis, vienijantis per 80 narių, surengęs daugiau kaip 300 koncertų (atliekami įvairūs muzikos veikalai, klasikinės oratorijos, lietuviškos kantatos), o savo repertuare kartu su dabartiniu ansamblio meno vadovu ir dirigentu Dariumi Polikaičiu vis atkakliau ieškantis naujų vėjų – šalia lietuvių liaudies muzikos ir dainų kelią vis drąsiau skinasi klasikinė muzika. Visgi stengiamasi nenutolti nuo savasties – „Dainava” skamba tam, kad gyvuotų lietuviškos šaknys, kad klausantis jos atliekamų kūrinių, dainuotų ir džiaugtųsi kiekvieno – mažo ir didelio – žmogaus siela, – skelbiama meno ansamblio „Dainava” internetinėje svetainėje ir kartu kviečiama chorinės muzikos mylėtojus į kasmetinį ansamblio pasirodymą. Pavasarinis koncertas „Saulėtekis” vyks balandžio 30 dieną, sekmadienį, 1:30 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke.

Artėjančio renginio proga „Draugas” pakalbino ansamblio meno vadovą ir dirigentą Darių Polikaitį.

X_FBdainavaBAL_6101Tapo tradicija, kad metų pradžią vainikuoja meno ansamblio „Dainava” koncertas, kaip ši tradicija susiklostė?

Tiesa, kad būtent kalendorinių metų pradžioje „Dainava” yra ne kartą surengusi savo metinį koncertą. Ši tradicija prasidėjo 1998 metais, kai gimė idėja rengti sakralinės muzikos koncertus Sausio 13-osios proga, ir ši data nulėmė, kad tai vyko kalendorinių metų pradžioje. Tik vėliau pastebėjome, kad tai puikus koncertinis laikas, nes klausytojai noriai lankosi, gal ieškodami atgaivos nuo pilkos žiemos dienų kasdienybės. Tačiau šiais metais nusprendėme daryti truputį kitaip ir rengiame koncertą šiek tiek vėliau – pavasarį, ką iš dalies nulėmė šių veiklos metų kalendorius.

Praėjusių metų rudenį kartu su Philadelphijos „Laisve”, Clevelando „Exultate” ir Toronto „Volunge” giedojome Nacionalinėje Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikoje Washingtone Šiluvos Mergelės Marijos koplyčios 50-mečio proga. Tuoj po to priėmėme kvietimą lapkričio 6 d. drauge su roko vokalistu Jeronimu Miliumi, gitaristais Tomu Varnagiriu ir Audriumi Piragiu bei grupe, čikagiete operos soliste Nida Grigalavičiūte dalyvauti koncerte „Nuo baroko iki roko”. O 2017-ieji chorui prasidėjo kelione į rytų pakrantę – vasario 25 d. New Yorko Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčioje atlikome programą Lietuvos Nepriklausomybės minėjime. Kovo 12 d. Čikagos Navy Pier laisvalaikio ir pramogų centre vykusioje Lietuvos Nepriklausomybės šventėje drauge su kitomis Čikagos meno grupėmis ir svečiais iš Lietuvos – Šiaulių berniukų bei jaunuolių choru „Dagilėlis” pristatėme mūsų valstybės kultūrą. Tad metiniam koncertui nebeliko kito laiko kaip pavasaris. Šį sprendimą nulėmė ansamblio narių prieš kelis metus išreikštas noras. Užpildžius veiklos metų pabaigos apklausą, keli choristai paminėjo, kad būtų gera Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje pagiedoti ne tik minint mūsų tautai skaudžias sukaktis, bet ir linksmesnėmis progomis, būtent pavasarį, po šv. Velykų.

Džiugu girdėti, kad ansamblis yra aktyviai įsijungęs į koncertinę veiklą ir taip pat labai džiugu, kad Jūsų gerbėjams nereikia metų metus laukti pasirodymų. Grįžtant prie artėjančio renginio – kaip gimė pavadinimas „Saulėtekis”? Kas po juo slepiasi ir apskritai – kaip jūs pasirenkate koncerto pavadinimą?

Pavadinimą „Saulėtekis” pasirinkome pagal vieno iš koncerte skambėsiančių kūrinių – New Yorke gyvenančio norvegų kilmės kompozitoriaus Ola Gjeilo įspūdingųjų „Saulėtekio mišių (angl. „Sunrise Mass”) pavadinimą. Kompozitorius sugeba tradicines lotyniškąsias Mišias pateikti visiškai kitoje šviesoje – pradedant taikliai pakeistais įprastinių Mišių dalių pavadinimais ir baigiant orkestro bei choristų balsų pagalba išgautu unikaliu kūrinio skambesiu, kuris klausytoją kviečia į kelionę iš nežinios į atgimimą ir savęs pažinimą. Pavadinimas ir „Saulėtekio mišiose” išreikštos mintys tinka šiam koncertui ir platesne prasme. Dvasinio atgimimo tematika yra aktuali ir pavasarį, gamtai atbundant iš žiemos miego, ir šv. Velykų laikotarpiui, kada krikščioniškas pasaulis švenčia Kristaus prisikėlimą bei žmonijos išganymą, ir net besiruošiant kitų metų Lietuvos nepriklausomybės 100-mečiui, turint omenyje tautos atgimimą XIX amžiaus pabaigoje–XX amžiaus pradžioje.

Visada stengiamės, kad metinio koncerto repertuarą jungtų tema, kuri, mūsų nuomone, yra aktuali to laiko išeivijos lietuvių visuomenei. Be to, jungianti idėja padeda klausytojui kūrinius išgirsti kitaip bei geriau ir giliau suprasti. Rinkdamiesi koncerto pavadinimą neretai į talką pasikviečiame mūsų bičiulius – Vytą Čuplinską, kuris taip pat paruošė koncerto vizualinį pristatymą, bei Liudą Landsbergį.

FBBAL_6129

Kokiu repertuaru džiuginsite savo meno mylėtojus?

Kaip jau minėjau, norvegų kilmės kompozitoriaus Ola Gjeilo „Saulėtekio mišios” yra vienas pagrindinių koncerto kūrinių, bet yra ir kita šio koncerto ašis – kūrinys chorui ir styginių instrumentų orkestrui, 1777 metais W. A. Mozarto parašytos „Mažosios mišios b-dur” (Red. „Missa Brevis in B flat”). Įdomus faktas, jog abu kompozitoriai – Mozartas ir Gjeilo iš klausos groti ir kurti muziką pradėjo būdami vos penkerių, dar net nepažindami natų. „Mažosios mišios b-dur” ir „Saulėtekio mišios” parašytos gana jaunų talentų, kuriems nebuvo dar nė trisdešimties.

Mozarto mišios atspindi jaunojo genijaus veržlumą, išsiskiria džiaugsminga, jaunatviška dvasia, šauniai derančia su saulėta koncerto tematika. Tad kūrinio solo partijas atliks jauni atlikėjai – čikagiečiams gerai pažįstama solistė Agnė Giedraitytė bei „Dainavos” esami arba buvę choristai Daina Polikaitytė, Martynas Matutis ir Šarūnas Daugirdas. Manau, kad klausytojams šio XVIII amžiaus talento „Mažosios mišios b-dur” bus maloni staigmena.

Ar skambės lietuvių kompozitorių kūrinių?

Taip, be jau minėtų dviejų pasaulinio pripažinimo sulaukusių šedevrų koncerte skambės ir šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūrinių. Programą pradėsime Vytauto Miškinio nuostabiuoju „Oi, šąla, šąla”. V. Miškinio muzika yra dainuojama visame pasaulyje. Šis kūrinys piešia apšarmojusios, išsiilgusios pavasario gamtos peizažą. Taip pat pristatysime V. Augustino „Tėvynei giedu naują giesmę” („Cantate Patriae Canticum Novum”), kurią kompozitorius parašė 2016 metų Lietuvos moksleivių dainų šventei. Kūrinio lotyniškas tekstas – iš Šv. Rašto Psalmių knygos. O pati muzika „skolinasi” melodijas iš Lietuvos tautinės giesmės bei J. S. Bacho „Mišių h-moll”, „Et resurrexit” dalies. Tautiška giesmė – modernios valstybės ir tautinės tradicijos simbolis, o „Et resurrexit” – krikščionybės simbolis. Kompozitorius sąmoningai cituoja šiuos kūrinius, pabrėždamas psalmės tekstą: „Jeigu Viešpats nestato namų, veltui triūsia statytojai. Jeigu Viešpats nesaugo miesto, veltui budi sargyba”.

X_FB-BAL_6107

Džiugu paminėti, kad meno ansamblio „Dainava” gretose buvo ir yra talentingų atlikėjų ir kompozitorių, kurių kūrinius ne kartą girdėjome koncertuose. Gal tokia galimybė Jūsų klausytojų laukia ir šį kartą?

Žinoma, ir tuo labai džiaugiamės. Tarp savo buvusių ir esamų narių yra puikių kompozitorių. Šiame koncerte atliksime buvusio choristo, dabar gyvenančio Los Angeles, kompozitoriaus Kęstučio Daugirdo dainą pagal J. Strielkūno eiles „Tavo vardą rašau” ir mūsų choristo bei chormeisterio, tenoro Martyno Matučio vėliausią kūrinį styginiam orkestrui ir fortepijonui „Jo akyse”. Be choro koncerte taip pat dalyvaus 21 atlikėjo styginių instrumentų orkestras su koncertmeistere Linda Veleckyte, o chorui akompanuos mūsų nuolatinė chormeisterė Lisa Kristina.

Jau ne kartą savo koncertams pasirenkate ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią Marquette Parke, kuo ši vieta žavi?

Pirmiausia, traukia šios šventovės nuostabi akustinė ir vizualinė erdvė. Šioje bažnyčioje koncertuoti yra didelis malonumas, nes aplinka įkvepia ir uždega. Antra, ši šventovė yra nepaprastai svarbi Čikagos ir apylinkių lietuviams. Nors mūsų visuomenė yra išsisklaidžiusi po visą miestą ir priemiesčius, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia mus suburia, ypač reikšmingomis progomis. Jos architektūrinis grožis, o tuo pačiu ir istorinis palikimas suteikia orumo ir iškilmingumo. Todėl esame labai dėkingi šiai parapijai ir ypač jos klebonui kunigui Jauniui Kelpšui, kad taip mielai ir šiltai mus priima, leidžia mums naudotis šia šventove.

Koks ansamblio šių metų planas „minimum” ir „maksimum”, kada dar bus galima jus išvysti Čikagoje šiais metais?

Kaip minėjau, praėjusieji veiklos metai meno ansambliui „Dainava” buvo labai darbingi. Tad po šio koncerto netrukus lauks užsitarnauta vasaros pertrauka (juokiasi). O 2018 metais mūsų laukia išties labai įdomūs projektai, skirti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui. Kaip tik šiuo metu šie projektai yra planuojami, tad būtų netikslinga daugiau apie tai kalbėti. Galiu tik pasakyti, jog grįšime į „Dainavai” anksčiau įprastą žanrą – būtent muzikinį spektaklį, miuziklą, tačiau pristatytą kiek „kitaip”. Be to, 2018 metų liepos pradžioje Lietuvoje vyks Pasaulio lietuvių dainų šventė, kurioje, be abejo, dalyvaus ir dainaviečiai.

Pastaraisiais metais choras išaugo į stiprią 60–70 narių grupę. Turime baigusių muzikos mokslus, tačiau mūsų dauguma yra dainininkai mėgėjai. Esame įvairaus amžiaus, profesijų ir „bangų” (šypsosi), mus jungia meilė dainai, ypač lietuviškai. Bandome sukurti erdvę, kurioje kiekvienas choristas yra vertinamas, bet tuo pačiu ir kiekvienas turi aktyviai dalyvauti, prisidėti. Jaučiu, kad choras nuolat stiprėja. Gali būti, kad šio koncerto repertuaras yra pats sudėtingiausias, kurį kada nors esame atlikę mano vadovaujamu laikotarpiu. Paruošti repertuarą, kai klausytojas pastebi ne tiek jo „sudėtingumą”, kiek grožį, reikalauja nesuskaičiuojamo choristų laiko ir pasišventimo. Labai didžiuojuosi „Dainavos” choristais, kurie savo darbu ir gera nuotaika įveikia tokius iššūkius.

Dėkoju už pokalbį ir linkiu sėkmingo koncerto.

Belieka tik pridurti, kad bilietus galima įsigyti: PLC raštinėje, lietuviškose parapijose, kavinėse „Old Vilnius”, „Smilga” bei pirkti internetinėje svetainėje – www.dainava.us.

Bilietų kaina: suaugusiems 25 dol. iš anksto, 30 dol. koncerto dieną, jaunimui iki 17-kos metų – 10 dol. (nerekomenduotina vaikams iki 9 metų).

FBBAL_6061