Pirmoje eilėje – Čikagos lituanistinės mokyklos rašinio konkurso laimėtojai, antroje eilėje (iš k.) mokytoja Vilma Poliuvienė, tėvų komiteto pirmininkas A. Rašymas ir mokyklos direktorė V. Rupšienė.
Pirmoje eilėje – Čikagos lituanistinės mokyklos rašinio konkurso laimėtojai, antroje eilėje (iš k.) mokytoja Vilma Poliuvienė, tėvų komiteto pirmininkas A. Rašymas ir mokyklos direktorė V. Rupšienė. (ČLM archyvo nuotr.)

Lietuviško žodžio šventė. Čikagos lituanistinėje mokykloje išrinkti geriausieji

Vida Rupšienė.

Lietuviško žodžio šventė – tai šventė, kurios metu apdovanojami uoliausiai dirbantys, geriausi, šauniausi ir stropiausi, daugiausiai skaitantys, gražiausiai rašantys, nuostabiai piešiantys Čikagos lituanistinės mokyklos (ČLM) mokiniai.

Šios šventės laukia ne tik vaikai, bet ir jų tėveliai, mokytojai. Mokyklos pedagogai džiaugiasi savo gabiais mokiniais, didžiuojasi jais. Nes jei ne mokykloje, tai kur kitur išgirsi tiek daug lietuviškas eiles deklamuojančių, lietuvių liaudies dainas dainuojančių, ar pamatysi tautinius šokius šokančių vaikų? O jeigu dar paskaitysi, kaip gražiai gimtąja kalba jie moka sudėlioti savo mintis? Taip, taip tai lietuviška mokykla…

Buvo labai gera matyti, kaip vaikai dėmesingai klausėsi, kurio laimėtojo pavardė bus paskelbta ir slapta tikėjosi, kad išgirs savo pavardę bei kvietimą lipti į sceną. Bet kviečiami buvo tik tie, kurie labiau pasistengė. 

Mokytojos D. Petraitienė ir G. Razumienė su 4 A mokinukais.

O džiaugėsi visi. Džiaugėsi tie, kurie laimėjo ir džiaugėsi tie, kurių draugai laimėjo. Buvo gera išgirsti: „Kitąmet aš dar labiau pasistengsiu ir mane pakvies į sceną …”

Mokyklos šauniausia skaitovė, perskaičiusi daugiausiai knygų, buvo paskelbta 3B mokinė Gerda Žurumskaitė (mokyt. R. Gudzevičienė).

Lietuviško žodžio šventės metu vyksta mokyklos metraščio viršelio rinkimai. Viršelio piešinį piešia visa mokykla, bet laimėtojas būna tik vienas. Šiemet mokyklos metraščio viršelį papuoš mokyklos abiturientės Aistės Petraitytės piešinys.

Konkurso nugalėtojas Nathan Juozas Krumhorn.
Konkurso nugalėtojas Nathan Juozas Krumhorn.

Antrasis, kuris surinko kiek mažiau balsų, buvo mokinukas Tauras Alonso. Jis atbėgęs po šventės į mokytojų kambarį nuoširdžiai teiravosi: „Kiek man trūko, kad nugalėčiau?”. Berniukas pasidžiaugė, kad jau ne pirmą kartą atsidūrė taip arti pergalės. Tauras nestokojo optimizmo ir patikino: greitai ateis tas laikas, kai ir jo piešinys puikuosis ant metraščio viršelio.

Buvo daug nustebusių, laimingų mamų ir tėčių. Savo mokiniais didžiavosi ir mokytojai. Mokslo metų konkursų nugalėtojų darbai kasmet sudedami į mokyklos metraštį. Jį vartydami gali pasidžiaugti visi mokinių artimieji – tetos, dėdės ir seneliai. Mokyklos metraštis – puiki dovana draugams, toli gyvenantiems giminaičiams.

Šventei gražią programą, pavadintą „Piemenukų dienos”, parengė 4A mokytoja Danutė Petraitienė ir jos auklėtiniai. Ją papildė kanklių ir dainų skambesys (muzikos mokytoja/akompaniatorė Genutė Razumienė). Pasirodymo metu vaikai, susėdę prie scenoje įrengto laužo, dainavo lietuvių liaudies dainas, papasakojo apie senąsias lietuvių buities tradicijas – ganiavos pradžią – Jurginių šventę. Taip pat supažindino su piemenukų sakytais pašmaikštavimais, paerzinimais, papasakojo apie ganiavos pabaigą – žiemos šauktuves. Juk seniau gyvulėlius ganydavo vaikai – jie ir būdavo piemenukai. Kad nebūtų nuobodu ganyti, jie prisigalvodavo visokiausių linksmybių, žaidimų ir kitų gudrybių. „Piemenukų dienos” buvo šviesus ir nuoširdus spektakliukas.

Čikagos lituanistinės mokyklos bendruomenė džiaugiasi, kad prie geriausių mokinių apdovanojimų šešerius metus iš eilės prisideda Rašymų šeimos fondas, kuris skiria pinigines dovanas mokyklos rašymo konkurse prizines vietas laimėjusiems vaikams. Visus kitus prizus skiria mokykla iš savo fondų. Šiais mokslo metais Rašymų šeimos fondas skyrė piniginius prizus visiems mokyklos apdovanojimams. Juos gavo rašymo, skaitymo ir dailiojo skaitymo konkursuose laimėję mokiniai. Nuo kitų mokslo metų mokykla kviečia prisijungti visus, norinčius paremti mokinių konkursus ir sukurti viena stiprų „Mokinių apdovanojimų fondą”. Mokyklos bendruomenė dėkoja R. ir A. Rašymų šeimai už dosnią paramą.

Esame dėkingi ir mokyklos renginių koordinatorei Sandrai Krumhorn-Stašaitis už nuostabiai surengtą pavasarinę mokyklos lietuviško žodžio šventę.

Scenoje – spektaklis ,,Piemenukų dienos”.
Scenoje – spektaklis ,,Piemenukų dienos”. (ČLM archyvo nuotraukos)