Su Los Angeles meru Eric Garcetti ir jo žmona Amy Wakeland. (D. Čekanauskaitės-Navarrette asmeninio albumo nuotraukos)

Gyvenimas Lietuvai, arba ką reiškia būti Lietuvos Respublikos garbės konsule

Su vyru Carlos ir vaikais – dvy­nukėmis Katarina (k.) ir Isabella 12 m. bei sūnumi Tomu 10 m.
Su vyru Carlos ir vaikais – dvy­nukėmis Katarina (k.) ir Isabella 12 m. bei sūnumi Tomu 10 m.

Inga Greblikienė.

Pastaruoju metu Lietuvoje formuojama nuomonė, kad būti lietuviu bei mylėti Tėvynę galima tik gyvenant ir dirbant Lietuvoje – ir taškas…

Prieš keletą metų vienoje Los Angeles (LA) priemiesčių parduotuvių mano dukra atkreipė dėmesį, kad viena mama su dukromis kalbasi lietuviškai. Tikrai nedažnai Vakarų pakrantėje išgirsi gražią ir taisyklingą lietuvių kalbą, todėl sukaupiau visą drąsą ir priėjau, pasisveikinau. Po 5 minučių mergaitės žaidė slėpynių, o mes su Lietuvos garbės konsule Daiva Čekanauskaite-Navarrette kalbėjomės kaip senos bičiulės. Jau tada supratau, kad likimas mane maloningai suvedė su iškilia asmenybe. Ir kad būti tikru lietuviu, mylėti Lietuvą ir dirbti Lietuvai galima ir gimus tolimojoje Californijoje, tiesa, lietuvybę puoselėjančioje šeimoje. Daivos tėtis Vytautas Čekanauskas buvo ilgametis Lietuvos Respublikos Garbės generalinis konsulas Los Angeles mieste. Jo paskyrimas Garbės generaliniu konsulu Lietuvai esant okupuotai, 1977 metais, buvo patvirtintas JAV vyriausybės. Už nuopelnus vystant gerus santykius tarp Amerikos ir Lietuvos ir nuopelnus Lietuvos valstybei jis buvo apdovanotas Lietuvos išeivijos kariniu medaliu ir Žvaigždės ordinu, o 1999 m. – ir Gedimino ordinu. Daivos mama Janina Čekanauskienė visada buvo ta geroji dvasia, kuri lietuviškoje dvasioje auklėjo visas tris savo dukras – Daivą, Ritą ir Vidą, o turėdama nuostabų balsą, džiugindavo pasirodymais lietuvių bendruomenės renginiuose. Gerb. Janinos širdies gerumas ir lietuviškas vaišingumas tolimajame Los Angeles, nuosavame name įkurtame Lietuvos Respublikos konsulate, visada padėdavo sukurti lietuvišką aplinką, – kol tėveliai tvarkydavo reikalus su Garbės konsulu,  ji laukiančius vaikučius vaišindavo pienu ir namie keptais sausainiais. O jau garsusis J. Čekanauskienės baltas lietuviškas varškės sūris – kvapnus, burnoje tirpstantis, idealios formos (ir iš amerikietiškų produktų!) – tikrai gautų aukštą apdovanojimą „Agrobalt” parodoje!

BAFL metinio pokylio metu.
BAFL metinio pokylio metu.

Visa šeimos veikla buvo susijusi su Lietuva, visas šeimos gyvenimas vyko lietuviškoje parapijoje. Daiva Čekanauskas-Navarrette anksti suprato, kad jos tėvelių prasminga veikla turi didelės įtakos jos asmenybės formavimuisi, kad prasminga veikla tėvų gimtinei suteikia dvasinį ir emocinį pagrindą gyvenimo įprasminimui. Todėl, kai tėvelis po sunkios ligos 2009 m. mirė, Daiva atsakingai ir kartu džiugiai priėmė pasiūlymą tapti Lietuvos Respublikos garbės konsule Los Angeles.

„Nebuvo lengva”, – prisimena Garbės konsulė. Euforiją greitai pakeitė sunkus darbas, nes, sekant tėvelio pėdomis, „reikėjo būti visur” – spręsti diplomatinius klausimus, tvarkyti konsulinius reikalus, bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos Respublikos ambasada, koordinuoti dviejų šalių bendradarbiavimo galimybes, dalyvauti LA konsulinio korpuso renginiuose ir pačiai organizuoti, organizuoti, organizuoti… Štai tada ir prasidėjo gyvenimas Lietuvai… tiksliau – jos žmonėms – lietuviams, gyvenantiems visame pasaulyje. Pati Daiva nesureikšmina savo pareigų. Tai jos gyvenimas, nes įvykiai savaime nevyksta – visada juose dalyvauja žmonės, ir ji visada stengiasi sureikšminti ir suprasti visų pirma žmogiškąjį faktorių. Todėl ją galima drąsiai tituluoti Žmonių garbės konsule. Lietuviai visoje Californijoje žino, kad pasikalbėti su Daiva nereikia nei specialių susitikimų ar išankstinių susitarimų. Tiesiog prieini ir kalbiesi – gal apie orą, o gal sprendi svarbias problemas. Iš tiesų Daiva stengiasi išgirsti ir visada padėti. Viena vertus, ji aktyviai dalyvavo LA konsulinio korpuso veikloje, buvo išrinkta į vykdomąjį komitetą ir vykdė iždininkės pareigas, kita vertus, sprendė konsulinius klausimus, taip pat stengėsi suburti didžiajame Los Angeles gyvenančius lietuvius.

Su Michael Govan prezidentu Los Angeles County Museum of Art.
Su Michael Govan prezidentu Los Angeles County Museum of Art (didžiausias meno muziejus JAV vakaru pakrantėje).

Kiek daug tiltų per šešerius veiklos metus Daiva nutiesė tarp JAV ir Lietuvos! Ar žinote, kad Kaunas ir Los Angeles yra susigiminiavę miestai? Garbės konsulė organizavo Lietuvos ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus vizitą Los Angeles 2014 metų spalio mėnesį. Šio vizito metu Daiva surengė susitikimą su garsiu verslininku, filantropu ir meno kolekcionieriumi Eli Broad. Net Los Angeles miesto meras Eric Garcetti atvyko į šiuos pietus, nors jo laukė susitikimas su į Los Angeles atvykstančiu JAV prezidentu Barack Obama. (Balandžio mėnesio „Times” žurnalas Eli Broad paskelbė vienu iš 100 įtakingiausių pasaulio žmonių.)

Su Daiva buvome susitikę, kalbėjomės ir fotografavomės, o po to ir audringai rungtynėse palaikėme lietuvius, žaidžiančius krepšinį NBA ir NCAA – Joną Valančiūną (Toronto ,,Raptors”), Nick Stauskas (kiek lietuvių žino, kad jis lietuvis? – tuo metu žaidė Sacramento ,,Kings”) ir Domantą Sabonį (Gonzaga ,,Buldogs”), dalyvavome daugelyje Daivos suorganizuotų lietuviškų filmų premjerų arba peržiūrų, taip pat stebėjome lietuviškų filmų peržiūras „European Union film festival” ir „Scandinavian film festival”, plojome dirigentės Mirgos Gražinytės-Tylos debiutui (kaip Los Angeles simfoninio orkestro dirigentės) Hollywood Bowl. Įspūdingi Lietuvos talentai, įspūdingi renginiai! Oi, kiek įdomių žmonių apsilankė jos namuose Oak Parke. Dažnai žmonės iš Lietuvos kreipdavosi patarimo, o būdavo sutinkami kaip draugai ir bičiuliai ir jos namuose rasdavo nakvynę bei globą. Daugybė menininkų, režisierių, sportininkų, net visa Lietuvos neįgaliųjų sportininkų ir jų trenerių delegacija, kuri buvo atvykusi dalyvauti Specialiojoje olimpiadoje Los Angeles, – Garbės konsulė su kitais lietuviškos bendruomenės aktyvistais nuvyko sutikti Specialiosios olimpiados sportininkų į oro uostą ir staiga paaiškėjo, kad pirmąją naktį dalis delegacijos dėl susiklosčiusių aplinkybių neturi kur nakvoti. Ir ką gi – Daiva iškart suorganizavo autobusiuką, ir 10 delegacijos narių sugužėjo į Daivos namus nakvynei. O juk visi Specialiosios olimpiados sportininkai – žmonės su negalia, kai kurie laikosi specialaus režimo, o kitą dieną visi turėjo dalyvauti Olimpiados atidaryme, tačiau su trenerių pagalba kiekvienas gavo – kas lovą, kas čiužinį, o rytą visi draugiškai valė dantis ir tepė sumuštinius, virė kavą. Iki šiol Daiva su daugeliu draugauja „Facebook”, sportininkai teiraujasi, kaip Daiva gyvena ir kas naujo vyksta Los Angeles.

Su dirigente Mirga Gražinytė-Tyla.
Su dirigente Mirga Gražinytė-Tyla.

Taip pat Daivos namuose dvi savaites gyveno ir ruošėsi „Guiness” rekordui atletas iš Lietuvos Aidas Ardzijauskas. 5 000 kilometrų (3100 mylių) apie 2 mėnesius truksiantis kvapą gniaužiantis bėgimas nuo Los Angeles iki New Yorko, kertant 11 JAV valstijų, atkartojant Route 66 kelią – tokią sunkiai įsivaizduojamą užduotį buvo išsikėlęs rekordo siekiantis lietuvis bėgikas Aidas Ardzijauskas. Savo, o kartu ir žmogaus galimybių ribas nutaręs įvertinti 42 metų Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesys buvo pasiryžęs įgyvendinti savo amerikietišką svajonę – perbėgti Šiaurės Amerikos žemyną nuo vienos JAV pakrantės iki kitos. Sulaukusi jo elektroninės žinutės, kol vyks pasiruošimas bėgimui, Daiva pasiūlė apsistoti savo namuose, taip pat rado rėmėją.

2015 metais Los Angeles įsteigus Lietuvos generalinį konsulatą, Daivos veikla dar labiau prasiplėtė – ji tapo Garbės konsule Centrinei Vakarų pakrantei, ir dabar ji atstovauja Lietuvai nuo Santa Barbaros iki Monterey, taip pat kartu su filmų kūrėju Mariumi Markevičiumi, gyvenančiu Los Angeles, įkūrė LWAC – Pasaulio lietuvių meno tarybą. Ir čia puikiai pasitarnavo Daivos meilė Lietuvai, jos talentingiems kūrėjams, Daivos gebėjimas įžvelgti ir sustiprinti ryšį tarp atskirų šalių, kultūrų, sričių, pasiaukoti ir kartu daugybei žmonių padėti surasti ir suprasti egzistencijos pradą.

Tad nuostabiuose Daivos namuose dažniausiai skamba lietuvių kalba, – Navarrette šeima puoselėja visas gražiąsias lietuviškas tradicijas. Daivos vyras amerikietis Carlos puikiai kalba lietuviškai (ir net supranta mūsų greitakalbe beriamus žodžius), tad jokių paslapčių šeimoje negali būti, juolab ir visi trys Daivos vaikučiai lanko šeštadieninę lietuvišką mokyklą, sklandžiai kalba lietuviškai. Daiva visada juokiasi, kad pati pagerina savo lietuvių kalbos žinias, kai visiems trims reikia padėti pasiruošti pamokoms.

Specialiosios Olimpiados delegacijos atletai ir treneriai, kurie apsistojo mūsų namuose.
Specialiosios Olimpiados delegacijos atletai ir treneriai, kurie apsistojo Daivos Čekanauskaitės-Navarrette namuose.

Iš tiesų pasaulis yra labai mažas, – kaip gali išgirsti pokalbį lietuvių kalba tolimajame Oak Parke, taip ir Daiva sulaukė elektroninės žinutės iš „Global Lithuanian Leaders” organizacijos, kad už savo veiklą yra nominuota prestižiniam „Connecting People” apdovanojimui. Garbės konsulė paruošė filmuką, kuriame pristatė savo veiklą, ir praėjusių metų gruodžio 29 dieną Prezidentūroje iš Prezidentės Dalios Grybauskaitės rankų atsiėmė apdovanojimą. Daiva buvo vienintelė moteris tarp 9 paskelbtų laureatų!

„Connecting People” apdovanojimas Naujųjų metų išvakarėse tapo simboliškas Daivos gyvenime – ji buvo įvertinta už mielą širdžiai veiklą, atliekamą su meile ir niekada negalvojant apie padėką ar įvertinimą. Tiesiog dirbant Lietuvos žmonėms… Tiesiog gyvenant Lietuvai!