„Bado meistro” autoriai stengiasi atsakyti į klausimą: ar kūrėjas kuria sau, ar žiūrovui.
„Bado meistro” autoriai stengiasi atsakyti į klausimą: ar kūrėjas kuria sau, ar žiūrovui. (Gintaro Sekmoko nuotr.)

Jaunos kūrėjos alkis spektaklyje „Bado meistras”

Danguolė Kuolienė.

Seni pramoniniai miesteliai, kuriuos galima sutikti pavažiavus į pietus nuo Bostono miesto, ilgai nepasižymėjo kultūriniu gyvastingumu. Metams bėgant, juose buvusios įmonės užsidarė ir liko tušti gamyklų pastatai. Tačiau nedaugelis galėjo patikėti, kad tie pastatai kada nors vėl atgis. Kylant nuomos kainoms pačiame Bostono mieste, kūrybinės dvasios žmonės atrado senuosius fabrikus ir ėmė juose kurtis. Buvusiose gamybos patalpose jie įkūrė meno dirbtuvių, galerijų ir spektakliams skirtų erdvių.

Vienas iš tokių pastatų, statytas 1894 metais, yra „Sandpaper Factory” Rockland mieste, Massachusetts valstijoje. Jis ilgus metus buvo apleistas. Bet prieš penkerius metus jame pradėjo burtis įvairių sričių kūrėjai, tuo pačiu atgaivindami ir visą šio miesto aplinką.  Naujakuriai nedirbo užsidarę, bet atvėrė duris, kvietė visuomenę į parodas bei renginius.

Šaltoką vasario 10 dienos vakarą vienoje iš šio pastato erdvių įvyko lietuvaitės Simonos Minns režisuotas šokio spektaklis pagal Franz Kafkos novelę „Bado meistras”. Spektaklis jau kelintą kartą buvo statomas įvairiuose Bostono apylinkių salėse, kiekvieną kartą įgydamas naujų atspalvių. Šį kartą spektaklis buvo papildytas kūrybiniu užsiėmimu, surengtu kitą vakarą. Jame susirinkę žmonės piešė „Bado meistro” tema.

F. Kafkos novelės minčių įkvėpta Simona Minns, kaip išraiškos priemones naudodama šokį, balsą, eiles ir muziką, sukūrė orginalų, avangardinį spektaklį. Jo atlikėjai pristatė pasninkaujančio menininko (kurio kūrybos išraiška kaip tik yra pasninkas) kelią. Tai kelias žmogaus, kuris ir trokšta žiūrovų pripažinimo, ir tuo pačiu piktinasi jais.

Mažoje patalpoje scena ir užkulisiai nebuvo atskirti nuo žiūrovų: buvo matyti, kaip atlikėjai ruošėsi pasirodymui. Nebuvo dekoracijų, bet sumaniai Aido Kupčinsko tvarkomas apšvietimas pagyvino erdvę. Trijų instrumentalistų ansamblis grojo pianinu, būgnais ir kontrabosu. Visi ansamblio nariai yra profesionalūs atlikėjai ir savo užduotį atliko virtuoziškai. Veiksmas vyko tuo pačiu metu skirtingose scenos plotmėse, dinamiškumo suteikė trys modernaus šokio atlikėjos (tarp jų ir Simona). Vienoje dalyje Simona, dainuodama už širdies griebiančią dainą, pati sau akompanavo kanklėmis. Spektaklyje buvo įpinta ir šiek tiek humoro. Autoriai subtiliai pasišaipė iš mobiliųjų telefonų kultūros ir toje virtualioje telefonų erdvėje užsidariusių žmonių.

„Bado meistro” autoriai stengiasi atsakyti į klausimą: ar kūrėjas kuria sau, ar žiūrovui. Nėra abejonės, kad šios novelės pagrindinio veikėjo išgyvenimai sulaukė Simonos meniškosios sielos rezonanso. Jie buvo artimi jaunai,  iš Lietuvos atvykusiai muzikei, kuri pajuto, kad jos balsas gali būti išgirstas ir šioje šalyje. Matant Simonos talentą, ryžtą ir drąsą ieškoti naujų kūrybinių sprendimų, akivaizdu, kad ji nevengs ir daugiau naujų iššūkių, suderindama poreikį išreikšti save ir pasotindama žiūrovą.

Simona Minns (pirma iš d.) – „Bado meistras” spektaklio režisierė, choreografė ir artistė.
Simona Minns (pirma iš d.) – „Bado meistras” spektaklio režisierė, choreografė ir artistė. (Gintaro Sekmoko nuotr.)

Kitas etapas – menas be kompromisų

Vaida Lowell.

Simona Minns – aktyvi muzikantė, dainininkė, kompozitorė ir „Draugo” korespondentė mūsų skaitytojams pasakoja apie naujausią veiklą – savo naują kompaniją „Syntheater” bei „Bado meistro” spektaklio pasirodymus. Kol ruošėme straipsnį spaudai, Simona aktyviai darbavosi prie savo debiutinio albumo, kurio oficialus pristatymas vyks gegužės 20 dieną.

Pokalbio metu sužinojome, kad Simonos planuose – permainos. Ilgą laiką savo kūrybingais pasirodymais lepinusi Rytų pakratės lietuvius, Simona kelia sparnus. Kur? Apie tai ir naujausius kūrybinius projektus kalbamės su Simona Minns.

Simona, 2017-uosius metus pradėjai su naujai įkurta savo kompanija „Syntheater”. Papasakok – kas tai?

„Syntheater” tai šiuolaikinio teatro kompanija, paremta menų, idėjų ir disciplinų sinteze. Jeigu verčiant pavadinimą pažodžiui, tai reikštų „synthesis” (Red. sintezė – liet.) ir „theater” (Red. teatras – liet.) vienoje vietoje. Kompanija pristato visuomenei šiuolaikinius teatro ir muzikos pasirodymus, veda kūrybinius užsiėmimus (kūrybines dirbtuves), diskusijas ir paskaitas.

Kompaniją sudaro nuolatiniai trupės nariai – muzikantai, aktoriai ir šokėjai bei kompanijos bendradarbiai – rašytojai ir dailininkai. Kūrybinės grupės vizija – skleisti profesionalų meną, suteikti galimybę interaktyviai mokytis kūrybinio proceso, analizuoti menininkų kūrinius, padaryti meną labiau suprantamą ir prieinamą kiekvienam žiūrovui.

Simona Minns.
Simona Minns.

Kaip gimė idėja įkurti savo įmonę? Ar tai buvo spontaniškas Naujųjų metų žingsnis pradėti kažką naujo, ar ilgai apgalvotas sprendimas?

Savo verslo idėją gvildenau jau visus pastaruosius metus, nuo 2016 sausio. Nors dar tiksliai nežinojau, nei kaip registruosiu kompaniją, nei kokią tiksliai produkciją siūlysiu meno vartotojams, nuolat rašiau ir taisiau verslo planą, vėl pusmečiui grįžau į studento suolą ir lankiau „business startups” paskaitą Berklee College of Music.

Per metus išsikristalizavo tikslūs kompanijos tikslai, pavadinimas, veikimo modelis. Šiuo metu nuolat tobulinuosi „entrepreneurship” srityje, lankau paskaitas, konsultuojuosi su panašaus profilio kompanijomis. O pati idėja kilo iš pagrindinio tikslo – kurti meną be kompromisų, tokį, kokio aš noriu ir kokį aš įsivaizduoju, ir tuo pačiu iš to meno uždirbti ir kaupti kapitalą.

Vasario pradžioje žiūrovams pristatei „Bado meistrą” (A Hunger Artist) pagal Franz Kafkos kūrybą, jau kaip „Syntheater” produkciją. Kaip evoliucionavo šis pasirodymas nuo rudenį debiutavusios versijos, dar prieš susikuriant „Syntheater”?

Pirmąjį kartą „A Hunger Artist” pristačiau dar 2014-ųjų metų gruodžio mėnesį. Tuo metu buvau narė Berklee Interdisciplinary Arts Institute ir šis šokio spektaklis buvo mano baigiamasis darbas. Per paskutinius dvejus metus darbą ištobulinau iki valandos trukmės spektaklio su trimis muzikantais ir keturiais šokėjais. Šiais metais pradėjome su „Syntheater” ir pristatėme „Bado meistrą” kaip vieną iš kompanijos kūrinių.

Pagrindinis skirtumas tarp šio ir prieš tai pristatytų spektaklių yra tas, kad šį kartą aš buvau spektaklio režisierė ir choreografė. Prieš tai rodomuose spektakliuose choreografiją kūrė talentinga choreografė Victoria Sagardia. Nuo šių metų aš nusprendžiau pakeisti spektaklį į daugiau fizinio teatro žanrą, balansuojančio tarp grotesko, mimų ir Vaudeville Slapstick žanrų. Siekiau pilnos kontrolės ir tikslaus vizijų išpildymo, tad pati ėmiausi režisūros ir choreografijos.

Šiais metais spektaklis labiau teatrališkas, provokuojantis ir kaip mano draugai vadina „simoniškas”. Kad ir ką tai reikštų, man patinka šis terminas. Tikiuosi, kad vieną dieną įsteigsiu naują ne konvencinę teatro tradiciją..

„Bado meistro” spektaklio akimirka.
„Bado meistro” spektaklio akimirka.

Kodėl pasirinkai F. Kafkos kūrybą?

F. Kafką ypatingai skaičiau kai buvau paauglė. „Bado meistras” ir „Procesas” nuolat buvo mano idėjų sąraše. Kafka turi ypatingą energiją, kurią perteikia savo tekstuose. Man labai artimas toks erdvių, laiko ir personažų pajautimas: ištęstas, neramus, slogus, įprastą eiliškumą ardantis kontekstas. Ruošiausi tam dešimt metų, kol nusprendžiau idėją įgyvendinti.

Šiuo metu studijuoju F. Kafkos „The blue octavo notebooks” – jo eskizai ir užrašai, kurių jis niekada nenorėjo publikuoti. Užrašai buvo surasti ir prieš jo valią išspausdinti po jo mirties. Tai ypatinga knyga. Kai skaitau literatūrinius veikalus, tekstas paveikia mane labai stipriai. Būdama muzikantė, jaučiu stiprų poreikį perteikti knygos idėją, istoriją, energiją muzikinės kalbos pagalba. Tačiau nesu „užsiciklinusi” tik ties F. Kafka.

Mano sąraše daug kitų veikalų, kuriuos norėčiau inscenizuoti. Norėčiau perkelti į sceną vieną iš Ayn Rand novelių charaterių – Howard Roark iš „The Fountainhead” arba Dagny iš ,,Atlas Shrugged”. Visas šias idėjas nuolat kaupiu, rašausi. Tikiuosi užteks gyvenimo visas įgyvendinti.

Po „Bado meistro” pasirodymo kitą dieną organizavai projekto tęsinį – kūrybos dirbtuves meno studijoje. Papasakok apie šių dirbtuvių idėją.

Kadangi „Syntheater” misija yra skleisti profesionalų meną, analizuoti jo sintezę ir skleisti pažinimą, prie viešų pasirodymų ir spektaklių mes organizuojame kūrybines dirbtuves ir paskaitas. Šios dirbtuvės buvo vedamos dailinininkės Renée Elizabeth Caouette.

Dirbtuvių metu Renée skaitė ištraukas iš „Bado meistro”. Tos ištraukos buvo analizuojamos iš vizualių menų perspektyvos, užduodant klausimus: kokias linijas, spalvas, tekstūras, dėmes, ornamentus mes matome tam tikroje pastraipoje? Kaip tai galime perteikti ant popieriaus ar drobės?

Visa teksto analizė buvo vizualiai perteikiama ant popieriaus lapo ar drobės. Dalyviams mes suteikiame pilnas sąlygas reikštis, suteikiame visas reikiamas priemones: popierių, įvairių dažų ir pieštukų pasirinkimą. Dirbtuvės vyko jaukioje „Layton studio”, kurių savininkė Shelley Layton mus mielai įsileido.

Studija suteikė puikią aplinką diskusijoms, meniniams ieškojimams. Piešimo metu aš improvizavau pianinu, kanklėmis, gitara. Kūrybinių dirbtuvių pabaigoje spontaniškai sukūriau po muzikinę kompoziciją pagal kiekvieną nupieštą darbą.

Gegužės 20 dieną Simona Minns pristatys savo debiutinį muzikos albumą.
Gegužės 20 dieną Simona Minns pristatys savo debiutinį muzikos albumą. (Dalios Mikonytės nuotr.)

Dauguma tave pažįsta kaip dainininkę ir muzikantę. Kuo tave pačią traukią teatralizuoti pasirodymai?

Man yra artimas analitinis požiūris į meną. Aš nesuteikiu tiek svarbos pačiai raiškos formai. Mes ją pasirenkame tik edukaciniam laikotarpiui. Mano studijų laikas, tai buvo amato ir technikos mokymosi laikas. Po studijų ateina laikas formuoti meninį identitetą, gryninti patį turinį. Mane visada domino meno ir disciplinų sintezė, analitinis požiūris į sąlyčio taškus tarp skirtingų išraiškos priemonių.

Teatro, dailės, literatūros elementai man tampa lygiaverte mano muzikos sudedamąja dalimi. Kadangi mano žinios stipriausios muzikoje, aš visada džiaugiuosi galėdama bendradarbiauti su kitais menininkais, rašytojais, filosofais, kurie praturtina mano muziką vienokiu ar kitokiu būdu. Aš dažnai koncertuoju su džiazo koncertais ir kankliuoju, įvairios veiklos man suteikia kūrybinę pusiausvyrą.

Ar žiūrovai dar turės progą išvysti „Bado meistrą”? Gal esi suplanavusi ir pasirodymų turą?

Taip. „Bado meistrą” rodysime gegužės 20 dieną The Dance Complex, Cambridge, Massachusetts, bei birželio 10 dieną – Boston Center for The Arts, The Black Box Theater. Prie šių pasirodymų mes organizuojame „Bado meistro” kūrybines dirbtuves rašytojams, poetams, vokalistams. Aš taip pat pristatysiu savo vokalo kūrybines dirbtuves „ArtWeek Boston” festivalio metu – gegužės 3 dieną „Studio 550”, Cambridge, Massachusetts.

Kviečiu visus paspausti „patinka” mūsų „Facebook” puslapyje „Syntheater” ir sekti visas naujienas apie kūrybines dirbtuves ir pasirodymus.

Žinau, kad bus leidžiamas ir „Bado meistro” muzikinė plokštelė. Kada ji turėtų pasirodyti?

Ji šiuo metu yra įrašinėjama. Albumas bus išleistas ir pristatytas gegužės mėnesį. „Bado meistro” spektaklių metu jį galima bus įsigyti, taip pat rasti „iTunes”, „Spotify” ir kitose svetainėse. Albumas bus sudarytas iš visų spektaklio metu atliekamų dainų.

Kokie nauji projektai verda „Syntheater” dirbtuvėse?

Šiuo metu daugiausiai dirbame įrašinėdami „Bado meistro” kompaktinę plokštelę, daug dėmesio skiriame spektakliui ir kūrybinėms dirbtuvėms. „Bado meistras” bus rodomas ir pristatomas Bostone iki pat 2017 rugpjūčio mėnesio. Nuo rugsėjo mėnesio „Syntheater” kompanija, kaip ir mudu su mano vyru Dorsey, keliamės į Los Angeles. Ten kompanija plėsis ir tęs naujus projektus, apie kuriuos dar viešai nekalbu.

Kviečiame visus ateiti ir pasižiūrėti „Bado meistro” spektaklį su gyva muzika, šokiu ir teatru. Visa informacija mano interneto svetainėje www.simonaminns.com.

Ačiū už pokalbį!

Meno dirbtuvėse dailininkė Renée Elizabeth Caouette (ketvirta iš k.) skaitė ištraukas iš „Bado meistro”, o Simona Minns (trečia iš k.) sukūrė po muzikinę kompoziciją pagal kiekvieną nupieštą darbą.
Meno dirbtuvėse dailininkė Renée Elizabeth Caouette (ketvirta iš k.) skaitė ištraukas iš „Bado meistro”, o Simona Minns (trečia iš k.) sukūrė po muzikinę kompoziciją pagal kiekvieną nupieštą darbą. (Shelley Layton nuotr.)