„Ūki, ūki, ūki, mes turime šūkį!”. Mergaičių būrelis per vėliavų nuleidimą, skelbia sa­vo sukurtą šūkį. (Ilonos Didžbalienės ir Vija Sidrytė Reed nuotraukos)

Jaunųjų ateitininkų stovykla Dainavoje

Jaunųjų ateitininkų savaitė Dainavoje – dar vienas nuostabus praeinančios vasaros prisiminimas. Stovyklautojai čia daug naujo išmoko, sužinojo. O svarbiausia – suprato, kad kitą vasarą vėl norės sugrįžti į visų numylėtą Dainavą.

Jaunųjų ateitininkų savaitė Dainavoje – dar vienas nuostabus praeinančios vasaros prisiminimas.

Renata Kancleris.

Liepos 15 dieną į Jaunųjų ateitininkų stovyklą Dainavoje sugužėjo 125 stovyklautojai iš įvairiausių Amerikos miestų ir miestelių. Dalyvavo ir svečių iš Lietuvos ir Vokietijos. Šių metų stovyklos tema – „Keliaukime kartu!” Stovyklos vadovybė paruošė nuostabią programą visai savaitei. Mokytojai ir prityrę vadovai dalijosi su stovyklautojais savo patirtimi, žiniomis. Visi meldėsi ir gėrėjosi Dainavos gamta. Stovyklautojai rinkosi dalyvauti dainavimo, laikraštėlio, meno, gamtos, rankdarbių, kompaso, užkandžių gaminimo, ateitininkų ideologijos, tikybos, STEM (gamtos mokslai, technologija, inžinerija ir matematika), sporto ir žvejų būreliuose. Šešiolika būrelių, kuriems vadovavo 29 vadovai, puikiai atliko stovyklos programą katalikiškoje aplinkoje.

Diena po dienos

Šeštadienį stovyklautojai susipažino, pasipasakojo iš kur atvyko, įsikūrė nameliuose. Vyko žaidimai. Būrelių nariai sugalvojo savo būrelių pavadinimus. Stovykloje atsirado „Palangos pipirai”, „Druskininkų šaltibarščiai”, „Klaipėdos krepšininkai” ir daug kitų linksmų būrelių pavadinimų. Po to – pirmoji skani vakarienė. Vakaras baigėsi nuoširdžia malda.

Jaunųjų ateitininkų grupiniai užsiėmimai.

Sekmadienį vyko pamokos, maudynės Spyglio ežere. Po to šventovėje šv. Mišias aukojo kunigas, svečias iš Detroito. Mišioms pasibaigus, prasidėjo Jaunųjų ateitininkų sąjungos suvažiavimas. Jaunieji ateitininkai pasakojo apie savo kuopas. Kalbėjo apie JAS veiklą Amerikoje. Naujieji ateitininkai davė įžodį ir tapo jaunaisiais ateitininkais. Vakarui atėjus, visi rinkosi prie laužo. Skambėjo dainos, juokas ir linksmi pasirodymai.

Pirmadienį mūsų laukė nauja diena ir smagus vakaras – žaidimas „Taškų taškai”. Grupėmis keliavome per Dainavą ir žaidėme žaidimus. Komanda, surinkusi daugiausiai taškų, laimėjo skanų prizą.

Antradienis buvo skirtas kalbai ir literatūrai. Reikia prisipažinti, kad nelabai kas laukė paskelbto poezijos vakaro. Bet tai buvo linksma apgavystė! Kai kas nujautė, jog vakare bus visų laukiamas žaidimas „Knygnešiai”. Žaidimas pavyko, laimėjo „Vilkaviškio vilkai”.

Ant Dainavos Kryžių kalnelio.

Trečiadienį stovyklautojų laukė susikaupimo-ramybės vakaras! Išsiskirstęs į penkias grupes jaunimas keliavo po įvairias stotis. Pirmoje stotyje mokytojas Dovas Lietuvnin­kas mokė naujos giesmės, kurią giedojome kanonu (tradiciniu sutartinių atlikimo principu). Antroje stotyje sužinojome apie Aušros Vartų Mariją. Trečioje stotyje kiekvienas ant akmenėlio užrašė, už ką yra dėkingas. Ketvirtoje stotyje stovyklautojai padarė kryželius. Na, o penktoje – paskutinėje stotyje tėvas Vaidas Lukoševičius SJ vedė meditaciją. Vakaras baigėsi malda ir giesme ant Kryžių kalnelio.

Ketvirtadienis – sporto šventė! Komandos žaidė kvadratą, futbolą, krepšinį, plaukė ir šokinėjo nuo lentos. Laimėjo „Rožinė” ir „Geltonoji” komandos.

Penktadienį muzikavome. Sužinojome apie muziką Lietuvoje, dainavome. Skubėjome užbaigti visus projektus ir darbelius. Tėvas Vaidas aukojo šv. Mišias. Palaimino mūsų kelionę į namus. Po paskutinių maudynių Spyglio ežere atėjo laikas krautis daiktus ir ruoštis vakarui. Po iškilmingos vakarienės pasipuošę stovyklautojai rinkosi šokiams. Smagiai ir ilgai šoko, dainavo ir draugavo.

Savaitė pralėkė labai greitai. Užsimezgė naujos draugystės, išmokome kantrybės, pagarbos vienas kitam, nes keliauti kartu – buvo tikras iššūkis.

Geriausios draugystės užsimezga gamtoje lietuviškoje aplinkoje – Dainavoje!

Nuoširdžiausiai dėkojame stovyklos organizatoriams, vadovybei, mokytojoms ir mokytojams, mergaičių ir berniu­kų vadovams, virtuvės štabui ir visiems visiems, prisidėjusiems prie šios nuostabios JAS stovyklos mūsų gražioje Dainavoje.

Skleiskime ateitininkų dvasią per visą pasaulį!  Keliau­kime kartu !

Jaunųjų atetininkų stovyklą suor­ga­nizavo JAS sąjungos valdybos narės Viktorija Tijūnėlienė ir Vika Bursua.

Stovykloje vadovavo apie 25 moksleiviai ir studentai ir prisidėjo šie mokytojai:   

Vija Sidrytė Reed
Mėta Landytė Cianneli
Rima Idzelytė Brandes
Vaiva Čyvienė
Austė Didžbalienė
Indraja Jonušonienė
Marius Tijūnėlis
Živilė Žemaitaitienė
Ugnė Roper
Monika Gylytė
Kun. Vaidas Lukoševičius SJ
Jonas Didžbalis
Asta Jurgutytė
Ilona Didžbalienė
Dovas Lietuvninkas
Danius Šilgalis

Muzikos mokytojas Dovas Lietuvninkas praveda diskusijas Jaunųjų ateitininkų stovykloje Dainavoje.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2023-ųjų m. Rugpjūčio 19 d. numeryje, Vol. CXIV NR. 66)