Tomas Venclova – filmo „Dekadentas Nr. 2419” herojus.

Ką mums siūlo ketvirtasis LDFF?

Balandžio 26–30 dienomis Čikagoje vyks ketvirtasis Lietuviškų dokumen­tinių filmų festivalis (LDFF). Jo rėmuose – septyni lietuvių kūrėjų darbai, sukur­ti per pastaruosius metus. Keli filmai jau buvo išsamiai aprašyti „Drauge” kitomis progomis. Tai atida­rymo filmas „Roze Namajunas” (rež. Marijonas Markevičius, balandžio 26 d. 7:30 val. v. North Riverside, Classic Cinemas, 7601 Cermak Rd., Riverside, IL 60546); „Kapinynas” (rež. Emilija Skarnulytė, balandžio 29 d. 6 val. v. PLC, Lemont, IL 60439); „Mariupolis 2” (rež. Mantas Kvedaravičius, balandžio 30 d. 7 val. v. North Riverside, Classic Cinemas).

Šios dienos numeryje – pokalbis su režisieriumi Mindaugu Meškausku, kurio filmas „XIX amžiaus fotografo palikimas” bus rodomas balandžio 27 d. 7:30 val. v.  PLC, Lemonte, o ketvir­tadienio numeryje turėjote progos susipažinti su režisieriumi Vytautu Gradecku, kuris savo debiutinį dokumentikos darbą „Nešėm, kol pavargom” pristatys balandžio 29 d. 3 val. p. p. taip pat PLC vakarinėje dalyje įrengtoje kino salėje.

Tad dabar trumpai anonsuojame dar du festivalio filmus.

Viktorijos Šiaulytės ir Martos Dauliūtės dokumentinė juosta „Geras gyvenimas” bus rodoma balandžio 28 d. 7:30 val. v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629).

„Geras gyvenimas” – tai skvarbus žvilgsnis į šiandien lyg virusą skirtingose pasaulio šalyse populiarėjantį startuolį – bendruomenišką būstą (ang. co-living), kuriame kiekvieno asmeninis gyvenimas tampa verslu, o verslas – gyvenimu, kuriame visus jungia vienas tikslas – siekti maksimalios savirealizacijos sumažinant savo poreikius iki miego kapsulės dydžio.

Režisierės siekia kritiškai pažvelgti į bendruomeniško būsto startuolių modelį ir antreprenerystės sampratą ir klausia, kas nutinka, kai verslo kalba tampa asmenybės dalimi, o bendruomenė virsta preke?

••••

Balandžio 30 d. 12:30 val. p. p. Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636) turėsime galimybę pamatyti Saimir Bajo dokumentinę juostą, skirtą Tomui Venclovai „Dekadentas Nr. 2419” (scenarijaus autorė – Lina Žukaus­kaitė, prodiuserė Teresa Rožanovska). Filme per lietuvių, lenkų ir rusų kultūrų santakoje susiformavusį intelektualą atskleidžiamas epochos kultūrinis kontekstas, išskirtinių asmenybių ryšiai ir kintančios vietų biografijos. Pagrindinį veikėją kelionėje per XX a. istoriją lydi išskirtinių asmenybių draugija – šviesaus atmini­mo scenaristas Pranas Morkus, litera­tūros vertėja Marija Čepaitytė, lenkų istorikas, disidentas, vienas „Solidarumo” judėjimo įkūrėjų Adam Michnik, amerikiečių istorikas Timothy Snyder, lenkų visuomenės veikėjas, rašytojas, Paribio fondo Seinuose steigėjas Krzysztof Czyżewski, poeto žmona Tatjana.

Su T. Venclova ir jo žmona Tatjana Milovidova-Venclova albanų kilmės čekų režisierius S. Bajo susipažino prie 15 metų Tiranoje, o mintis kurti dokumentinį filmą režisieriui kilo prieš keletą metų Prahoje. Filmo premjera įvyko pernai, minint poeto 85-ąjį gimtadienį.

Nepraleiskite progos pamatyti filmus. Daugiau informacijos sužinosite ir bilietus įsigysite  skambindami tel. 312-375-2728. 

„Draugo” inf.

Filmo „Geras gyvenimas” kadras.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2023-ųjų m. Baladžio 22 d. numeryje, Vol. CXIV NR. 32)