Šeštadienio pamainos 2 klasių nu­galėtojas Aleksas O’Brien, 7 me­tai.

Ką skaito mūsų vaikai?

Laima Smilgytė.

Sakoma, kad visą žmonijos iš­min­tį galima rasti knygose. Neatsi­tik­ti­nai Illinojaus valstijos Maironio lituanistinėje mokykloje (MLM) jau daugelį metų gyvuoja tradicija rengti 1–4 klasių mokinių skaitymo konkur­są, kuris prasideda žiemos viduryje ir tęsiasi iki pat mokslo metų pabaigos. Ši graži tradicija, skatinanti vai­kus skaityti lietuviškai, nebuvo pa­miršta ir šiais metais, nors užslinkęs virusas visą pasaulį, o kartu ir mo­kyklas, privertė dirbti kitaip. Tačiau mokiniai, nepaisydami karantino, stengėsi, skaitė, skaitytas knygas su­rašė ir aprašė, o mokytojai sąrašus pa­tikrino ir viską suskaičiavo. Gegu­žės viduryje buvo susumuoti rezultatai ir paskelbti skaitymo konkurso nugalėtojai.

Kaip sakė MLM direktorė Goda Misiūnienė, kiekvienas skaitantis vai­kas teikia didelį džiaugsmą. „Sma­gu, kad skaitymo konkursas moki­nius užveda ir paskatina dažniau im­ti lietuviškas knygas į rankas. Moki­niai stengiasi, lenktyniauja, kas daugiau perskaitys knygų, o jų pastangos ir pasiekimai yra įvertinami. Daug metų mokykla prizinių vietų laimėtojus apdovanodavo piniginiais prizais. Džiaugiamės, kad kelerius paskuti­nius metus skaitymo konkursą rėmė draudimo bendrovė ‘Goodwill Finan­cial’, kuri nugalėtojams įteikdavo vaikų labai laukiamas dovanas – dviračius. Šiais metais ‘Goodwill Finan­cial’ konkurso laureatus vėl apdova­nos – tik piniginiai prizai dėl karantino bus įteikti po vasaros, kitų mokslo metų pradžioje”, – pasakojo  MLM  di­rektorė G. Misiūnienė.

Susipažinkime su uoliausiais MLM skaitytojais ir pažiūrėkime, ko­kios lietuvių kalba išleistos knygos jiems šiais metais paliko didžiausią įspūdį.

Ostinas Wojciehowski
Ostinas Wojciehowski

Penktadienio pamainos 1 klasių nugalėtojas Ostinas Wojciehowski, 7 metai

Skaitymo konkursui daug skaičiau ir perskaičiau 78 knygeles. Man labai patiko visos Linos Žutautės knygos apie Kakę Makę, tačiau iš visų įdomiausia – „Kakė Makė ir draugystės šluota”. Tai istorija apie tai, kaip Kakė Makė su draugais parke žaidė slėpynių ir pasiklydo. Beklaidžiodami jie netyčia surado namelį, pastatytą iš saldainių. Tame namelyje gyveno ragana! Bet man ji visai nebuvo baisi!

Šeštadienio pamainos 1 klasių nugalėtojas Benas Usonis,          7 metai

Benas Usonis

Konkursui perskaičiau 27 knygu­tes. Iš visų skaitytų knygų man labiau­siai patiko Linos Žutautės knyga „Ka­kė Makė ir svajonių gimtadienis”. Ši knyga yra mano mėgstamiausia nuo pat tada, kai man buvo 2 metai. Labai daug kartų ją skaitė tėveliai, nuo skaitymo knyga jau buvo suplyšusi ir suklijuota. O dabar pats perskaičiau. Aš labai norėčiau, kad kaip ir į Kakės Makės, taip ir į mano gimtadienį atei­tų monstrai ir piratai. Aš jų visai nebijau!

Laura Stanina
Laura Stanina

Penktadienio pamainos 2 klasių nugalėtoja Laura Stanina, 7 metai

Aš labai mėgstu skaityti. Turiu daug lietuviškų knygų, kurias man mo­čiutė atveža iš Lietuvos. Skaitau kiekvieną vakarą prieš eidama mie­goti. Praėjusiais metais taip pat užė­miau pirmą vietą skaitymo konkurse. Šiemet perkaičiau beveik 30 knygų. Labiausiai įsiminė pasaka „Batuotas katinas”. Man patiko gudrus katinas, kuris visus apgavo ir padarė taip, kad jauniausias brolis tapo turtingas.

Aleksas O’Brien
Aleksas O’Brien

Šeštadienio pamainos 2 klasių nu­galėtojas Aleksas O’Brien, 7 me­tai

Konkursui aš perskaičiau 201 kny­gelę. Tiek daug skaityti buvo nelengva, bet pasiryžau ir per dieną skaitydavau po 2 knygas. Dabar skaitau 10 kartų greičiau ir geriau nei konkurso pradžioje. Labiausiai man patiko Sylvios Vanden Heede knyga „Lapinas ir Zuikė”. Aš daug juokiausi iš knygos veikėjo pelėdžiuko Uko, kuris nemo­kė­jo rašyti be klaidų. Jis net žodį „kiau­šinis” rašė „keušinis”:! Aš jau antro­kas, todėl žinau, kad „kiaušinis” rei­kia rašyti su „iau”, o ne su „eu”.

Ema Gerdvila
Ema Gerdvila

Penktadienio pamainos 3 klasių nugalėtoja Ema Gerdvila, 9 metai

Labiausiai man patiko Majos Lun­dė knyga „Sniego sesė”. Tai labai įdomi kalėdinė istorija, kurioje  buvo ir linksmų, ir liūdnų vietų, daug pa­slap­čių, ir visai neįsivaizdavau, kaip knyga baigsis. O pabaiga buvo labai netikėta. Jūs patys paskaitykite!

Lukas Tamkus

Šeštadienio pamainos 3 klasių nugalėtojas Lukas Tamkus, 9 metai

Man įdomiausia konkursui skai­ty­ta knyga buvo „Nevykėlio dienoraš­tis”, kurią parašė Jeff Kinney. Buvo juokinga skaityti apie berniuką Gre­gą, kuris neklausė mamos. Ši knygų serija labai populiari ir amerikietiš­kose mokyklose, o aš ją perskaičiau dar ir lietuviškai. Džiaugiuosi, kad  knygą man atsiuntė dovanų iš Lie­tuvos.

Aretas Boharevičius

Penktadienio pamainos 4 klasių nugalėtojas Aretas Boharevičius, 9 metai

Skaityti man patinka. Nuo pat pirmos klasės kiekvienais metais dalyvaudavau skaitymo konkursuose ir lai­mėdavau vieną iš prizinių vietų. Knygas imdavau ir iš mokyklos, ir iš namų bibliotekos. Turiu daug lietuviškų knygų, kurias parsivežu iš Lie­tuvos ar gaunu dovanų. Mano viena mėgstamiausių knygų – „Gražiausios Anderseno pasakos”, iš kurios labiausiai patinka pasaka „Alavinis karei­vėlis”. Juk berniukams patinka karei­viai. Pabaiga truputį liūdnoka, bet pa­saka labai graži.

Lukas Kudirka

Šeštadienio pamainos 4 klasių nugalėtojas Lukas Kudirka, 10 metų

Tai jau antras kartas, kai užėmiau 1 vietą Maironio lituanistinės mo­kyklos skaitymo konkurse. Šį kartą man labiausiai patiko Lincoln Peirce knyga „Didysis Neitas klasėje vienas”, nes tai labai linksma istorija. Buvo juokinga skaityti, kai Didysis Neitas dalyvavo valgymo konkurse ir turėjo valgyti šparagines pupeles, kurios buvo labai neskanios.