Po koncerto.
Po koncerto (iš k.): dinamiška dainininkė Irūna, Sondra Vaiciekauskienė, Lietuvių radijo vedėjas Augius Dicevičius, dr. V. Stankus, Nomeda Vucianienė, aktorius-dainininkas Marius Jampolskis, Virginija Motiejūnienė, Vincas Taraška, LB apylinkės pirmininkas Algis Gudėnas, prodiuserė Laima Lapkauskaitė. (Napoleono Vucianio nuotr.)

Kultūros gyvasis sidabras

Dr. Viktoras Stankus.

Marius ir Vilnė Žulkutė.
Jaunimas – mūsų ateitis. Marius ir Vilnė Žulkutė. (Dr. V. Stankaus nuotr.)

Nuo senovės daina, muzika veikia žmogų, šeimą, tautą, politinę aplinką, suteikia tautai būdingos tapatybės ir duoda atsparumo.

Visa tai su kaupu atvežė ir perdavė iš Lietuvos, iš Vilniaus atvykęs nuostabusis „Auksinis duetas” – Irūna ir Marius (prodiuserė Laima Lapkauskaitė) savo naujojoje programoje „Viskas baigta”, koncerte, kuris vyko rugsėjo 7 d. Clevelando Lietuvių namų klube, žiūrovų perpildytose patalpose, stebuklingai namų pirmininkės Rūtos Degutienės pritaikytose tam vakarui ir panašiose į šaunų naktinį klubą. Garso inžinierius – Lietuvių radijo vedėjas Augius Dicevičius, šviesos inžinierius – Marius Juodišius.

Koncerte kaip meniškas viesulas, kaip gyvasis sidabras dinamiški, kūrybingi, išraiškūs dainininkė Irūna ir aktorius, dainininkas Marius Jampolskis išskirtine vaidyba, jaunatviška jėga, žaibiškais, bet choreografiškai motyvuotais judesiais, lietuviškai muzikai gabiai pritaikydami savo sprendimus, užkariavo ir apstulbino žiūrovus. Jų pačių žodžiais: žiūrovams buvo paruošta ne viena staigmena, – čia susipynė iki ašarų jaudinantys ir humoro kupini pasirodymai, kurie žiūrovams kėlė itin kontrastingus jausmus…

Atlikėjai dainavo apie meilę, jaunystę, jaunavedžių ginčus, dvasines vertybes, meilę tėvynei. Tarp kitų dainų Irūna naujai, vaizdžiai atliko „Mėlynas žibuokles”, triukšmingai kartu su Marium – „Batukus”. Marius itin jausmingai traukė gaidą, kaip Suvalkijos lygumų berniokas. Su jais kartu dainavom: Lietuva mūsų vienintelė, kur statėm iš smėlio tvirtovę, kurią bangos nuplovė. O solo apie Lietuvą Marius dainavo su sielvartu širdyje. Dainuojant „Vasarą” Irūnai riedėjo ašaros, tik netikros, ir iš jų žiūrovai nuoširdžiai juokėsi. O Marius, kaip sproginėjantis vijurkas, dainuodamas vikriai judėjo, negailėdamas jėgų, nors prakaitas veidu tekėjo.

Nuo taip vadinamos „pop muzikos” atlikėjai nuklydo į „roką”. Irūna, nors smulki ir grakšti, žavingos šypsenos, bet roko sąskambius atliko galingai, kaip pridera – su „žvyru” balse. O paskutinę dainą „Širdele, tik, tak”… jinai ir Marius sudainavo itin jausmingai kartu su Clevelando vaikais, kurie dainuoja „Exultate” vaikų chore – Julytė Taraška, Aistė Beržinskaitė, Vilius Beržinskas, Sophia Sclechticovaitė, Vilnė Žulkutė ir mažyliai. Jautrus dainavimas suspaudė žiūrovų širdis. Įvertindami tikrai auksinį duetą po nuostabaus koncerto klausytojai uoliai įsigijo jo muzikos įrašų, mielai bendravo vaišėse, kurias paruošė Rūta Degutienė. Pitsburgietės Danutė, Erika ir Halina džiaugėsi, kad ryžosi atvykti.

Irūna ir Marius koncerto metu.
Irūna ir Marius koncerto metu. (Dr. V. Stankaus nuotr.)

Irūnos, Mariaus ir Laimos viešnagę (bei koncertą) rugsėjo 4–8 d. Clevelande globojo LB apylinkės valdyba: dr. Zita Maščinskienė, Virginija Motiejūnienė, Nomeda Vucianienė, Sondra Vaiciekauskienė, Vincas Taraška, pirmininkas Algis Gudėnas. Sekmadienį sutiko oro uoste ir nakvynę parūpino Sondra Vaiciekauskienė. Pirmadienį, Darbo dieną, nuvežė aplankyti tigrų, liūtų, žirafų, dramblių ir kitų gyvūnų į Clevelando zoologijos sodą. Vakare „Auksinį duetą” ir prodiuserę Lapkauskaitę bei valdybą vaišingai savo namuose priėmė Virginija Motiejūnienė.

Antradienį gidas ir vairuotojas buvo dr. V. Stankus. Pietauta „Pier W” (vakarinė prieplauka). Tai iš gelžbetonio sukurtas laivas, įmūrytas į šlaitą Erie ežero pakrantėje, su nuostabiais vandens ir miesto vaizdais. Aplankytas Rokenrolo šlovės muziejus (Rock and Roll Hall of Fame). Irūna ir Marius buvo  garbingai priimti, jie muzikos archyvui  įteikė savo muzikos įrašą. Rockefeller parke aplankyti Lietuvių kultūriniai darželiai (J. Basanavičiaus, V. Kudirkos, Maironio statulos, kunigaikštienės Birutės fontanas, Gedimino stulpai) unikaliame pasaulyje 44 tautybių  darželių tinkle. (Rugsėjo 18-ąją Lietuvių  darželis minės  80 metų sukaktį, vyks iškilmės, giedos „Exultate” choras.) Clevelando meno muziejuje apžiūrėta 5000 metų senumo marmurinė skulptūra „Žvaigždynų stebėtoja” (Star Gazer), kiti meno kūriniai. Muziejuje eksponuojami ir lietuvių skulptorių – Blažio, Kalish (Kališiaus) darbai.

Clevelandiečiams buvo didžiai malonu išgirsti „Auksinį duetą”, susipažinti, patirti Irūnos, Mariaus ir Laimos patriotiškumą, didelį rūpestį dėl Lietuvos. Jie džiaugėsi, kad vietiniai lietuviai Amerikos pareigūnams primena JAV ir NATO pažadus Lietuvai.

Dr. Viktoras Stankus JAV LB Clevelando apylinkės garbės narys 

Rokenrolo šlovėsmuziejaus balkone.
Rokenrolo šlovėsmuziejaus balkone: dr. V. Stankus, prodiuserė Laima Lapkauskaitė, Irūna ir Marius. (Aušrinės Širvinskienės nuotr.)