Dizainerių Ievos Ševiakovaitės ir Jolantos Rimkutės kūrybinėse dirbtuvėse „Pasipuošk šimtmečio istorija” mokyklos mokinukai, mokytojai, tėveliai ir svečiai kūrė savo šimtmečio marškinėlius.
Dizainerių Ievos Ševiakovaitės ir Jolantos Rimkutės kūrybinėse dirbtuvėse „Pasipuošk šimtmečio istorija” mokyklos mokinukai, mokytojai, tėveliai ir svečiai kūrė savo šimtmečio marškinėlius. (Lituanistinės mokyklos „Lietuvėlė” archyvo nuotr.)

„Lietuvėlės” mokykla – tarsi darni šeima

Justina Verbejus.

Esant progai mokyklos moksleiviai ir mokytojai pasipuošia tautiniais drabužiais.
Esant progai mokyklos moksleiviai ir mokytojai pasipuošia tautiniais drabužiais.

Lietuva – tai mūsų tėvynė. Išsaugoti savo gimtąją kalbą, kultūrą, tradicijas nėra lengva. Kad išliktų gyva mūsų gimtoji kalba, reikia daug triūso. Ypač daug pastangų įdėti reikia mums, už Lietuvos ribų gyvenantiems lietuviams. Lietuvių kalba nepranyks tol, kol bus šeimų ir mokyklų, ugdančių pasauliui, tautai ir tėvynei stiprios valios ir charakterio asmenybes.

Galime džiaugtis, kad mūsų lituanistinei mokyklėlei „Lietuvėlė” tai pavyksta! Mes turime didelę ir stiprią komandą – šeimą! Mokyklėlė klesti, vaikų daugėja, o tai reiškia, kad mums, lietuviams, tai rūpi. „Lietuvėlės” lituanistinė mokyklėlė gyvuoja jau 8-erius metus. Tiek mokytojai, tiek tėve­liai turi vieną bendrą tikslą: išmokyti vaikus lietuvių kalbos, palaikyti lietuviškas tradicijas ir būti viena didelė šeima. Kad šis tikslas kaskart yra įgyvendinamas, tai įrodo gaunami rezultatai. Mokiniai tobulėja, programos sunkėja, nėra praleidžiama nei viena lietuviška šventė, tėvai negali atsidžiaugti vadovės ir mokytojų darbais. Kiekvienas šeštadienio rytas prasideda nuo šypsenos, nuo Lietuvos himno giedojimo, rytinių žaidimų, pasisveikinimų. Vėliau vaikai skuba į klases, kur vyksta pamokos.

Per Velykas moksleiviai rideno margučius.
Per Velykas moksleiviai rideno margučius.

Kaskart paklausę vaikų, ar jie laukia šeštadienio, jie su šypsena atsako: „Taip”. Visi žinome, kad vaiko žodis kartais pasako daugiau negu suaugusio. 

Šie metai mums buvo ypatingi, kadangi minime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį, ir tai stengiamės pažymėti per visus mokslo metus. Daug buvo kalbėta apie šio įvykio svarbą, vaikai buvo supažindinti su istorija, kūrė projektus. Sutikome svečius iš Lietuvos, kurie specialiai atskrido paminėti šią šventę kartu su mumis. Šiais metais sulaukėme žinomų dizainerių iš Lietuvos – Ievos Ševiakovaitės ir Jolantos Rimkutės. Dizainerės vedė kūrybines dirbtuves „Pasipuošk šimtmečio istorija”. Mokyklos mokinukai, mokytojai, tėveliai ir svečiai kūrė savo šimtmečio marškinėlius. Istorikas lektorius dr. Norbertas Černiauskas skaitė paskaitą apie lietuvišką tapatybę, Vasario 16-osios reikšmę, Lietuvos simbolius.

„Lietuvėlės” mokyklėlė dalyvavo iškilmingame Pietinio Centrinio New Jersey Lietuvių Bendruomenės (LB) renginyje – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio koncerte (Bendruomenės pirmininkė – Rasa Miliūtė). Mokiniai ir mokytojai, pasipuošę tautiniais kostiumais, gražiai pasirodė su savo programa. Mokiniai kalbėjo tarmiškai – žemaitiškai, dzūkiškai, aukštaitiškai skaitė eilėraščius ir sekė pasakas. Gražiai skambėjo lietuviškas žodis, dainos, šokiai. Tai dar kartą parodo, kaip svarbu lankyti lietuvišką mokyklą ir tęsti tradicijas. Tokie pasirodymai yra stimulas visiems dar labiau stengtis.

Į šią šventę atvyko gerbiami svečiai: Lietuvos ambasadorius JAV ir Meksikai Rolandas Kriščiūnas, diplomatas Tadas Kubilius, Philadelphijos LB pirmininkė Daiva Kazlauskas, solistė iš Lietuvos Rūta Ščiogolevaitė ir pianistas Paulius Zdanavičius. Lietuvos ambasadorius Rolandas Kriščiūnas įteikė LF paramos laišką „Lietuvėlės” vadovei Auksei Motto. Esame labai dėkingi LF už nuolatinę finansinę pagalbą.

Solistė iš Lietuvos Rūta Ščiogolevaitė (viduryje) koncertavo Pietinio Centrinio New Jersey Lietuvių Bendruomenės renginyje – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio koncerte. Iš kairės: mokyklos vadovė Auksė Motto, dainininkė Rūta Ščiogolevaitė ir mokytoja Rita Clemens.
Solistė iš Lietuvos Rūta Ščiogolevaitė (viduryje) koncertavo Pietinio Centrinio New Jersey Lietuvių Bendruomenės renginyje – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio koncerte. Iš kairės: mokyklos vadovė Auksė Motto, dainininkė Rūta Ščiogolevaitė ir mokytoja Rita Clemens.

Mokyklos mokiniai dalyvavo akcijoje „Laiškas Gedimino kalnui”. Savo piešiniais ir laiškais Lietuvos Respub­likos prezidentei Daliai Grybauskaitei vaikai išreiškė susirūpinimą kritine Gedimino kalno būkle. Projektas buvo įdomus ir įsimintinas ne tik savo prasme, bet ir tuo, kad dauguma mokinių pirmą kartą ant voko rašė adresą ir klijavo pašto ženklus. Iš Lietuvos atskriejo patvirtinimas, kad akcija labai įdomi ir Prezidentė džiaugiasi piešiniais.

Lituanistinę mokyklą „Lietuvėlė” lanko skirtingo amžiaus vaikai – nuo darželinukų iki vyresnių klasių. Ne visi moka kalbėti lietuviškai, todėl kartais reikia daugiau dėmesio skirti vienam vaikui. Kadangi mokytojų netrūksta, kiekvienas vaikas lieka patenkintas skiriamu dėmesiu. Mokykla turi mokinį, kuris atvažiuoja iš labai toli ir nori išmokti lietuvių kalbos, o tai yra didelis pavyzdys mums visiems. Mažiausieji mokosi pagrindų, didesni mokosi rašyti ir skaityti, o patys vyriausieji jau rašo rašinius!

Didelis dėmesys mokykloje yra skiriamas svarbių Lietuvai dienų minėjimui. Mokykloje visada vyksta renginiai, skirti Sausio 13-ajai, Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai. Organizuojamos ir tokios šventės: Mokytojo, Rudenėlio diena, Kalėdos, Kaziuko mugė, Velykos, Motinos diena. Kiekvienais metais šventės būna vis kitokios, neįprastos. Ne tik mokytojos, bet ir vaikai ruošiasi šventėms, o tėveliai su mielu noru švenčia kartu. 

Savo piešiniais ir laiškais Lietuvos Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei vaikai išreiškė susirūpinimą kritine Gedimino kalno būkle.
Savo piešiniais ir laiškais Lietuvos Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei vaikai išreiškė susirūpinimą kritine Gedimino kalno būkle.

Be tokių svarbių švenčių mokykloje dažnai vyksta teminiai užsiėmimai – sporto diena, spalvų diena, sveikatingumo diena ir kiti. Tokie užsiėmimai dar labiau suvienija mokinius ir tuo pačiu metu jie išmoksta kažko naujo, bendrauja, kartu kuria ir žaidžia! Mokyklai yra labai svarbu ne tik mokyti, bet ir kurti darnią komandą – šeimą.

Kiekviena klasė turi po vieną mokytoją, o kai vaikų susirenka daugiau, į pagalbą skuba padėjėjos. Mokytojos (Rasa Ardytė-Juškienė, Rita Clemens, Rasa Lukošienė, Onutė Stučkienė, Reda Šešelgienė, Justina Verbejus (straipsnio autorė) – atsidavusios savo darbui, visą patirtį ir visas savo idėjas bei meilę perduoda vaikams. Smagu, kad mokykloje padėjėja dirba ir buvusi mokyklos mokinė Gabriela Trzepizur.

Mokyklos mokytoja vaikams yra ne tik mokytoja, bet ir draugė, nes yra daug bendraujama, juokaujama, žaidžiama, kartu kuriama! O tai be galo svarbu ugdant vaiką, kad jis namo visada išeitų su šypsena ir nekantriai lauktų kito susitikimo.

O mūsų mokyklos vadovė Auksė Motto kiekvieną šeštadienio rytą atskuba pas mus su naujomis idėjomis ir su šypsena. Auksė Motto yra visiems pažįstama, nes mūsų mokykla buvo įkurta jos iniciatyva, ir iki šiol ji klesti ir gyvuos ne vienerius metus! Smagu, kad būdami taip toli nuo Lietuvos, kiekvieną šeštadienį turime galimybę pasijusti kaip namie! Už tai esame labai dėkingi savo nuostabioms šeimoms, kurios atveža vaikus į mokyklą.

Visus šiuos mokslo metus „Lietuvėlės” moksleiviai mini Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį.
Visus šiuos mokslo metus „Lietuvėlės” moksleiviai mini Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį.