Lietuviais esame mes gimę. Ar jais būsime?

Virginija Petrauskienė.

Gintaras Grinkevičius.
Gintaras Grinkevičius.

Kaip reikėtų pavadinti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtą renginį, į kurį vasario mėnesį kviečiami visi Čikagoje ir jos apylinkėse gyvenantys lietuviai? Koncertas? Netikslu. Minėjimas? Toks apibūdinimas būtų gerokai per skurdus.

„Tai bus tokia šventė, kokios dar nėra buvę. Kitokia, nei esame įpratę. Bandant apibūdinti – tai teatralizuotas koncertas su įspūdingais vaizdo ir garso įrašais, kuris bus tarsi kelionė per Lietuvos valstybės 100 metų gyvavimą, paminint pačius svarbiausius šalies istorijos etapus. Tai šventė – raginimas apsispręsti, ar esi lietuvis, ar nori juo būti ir tuo didžiuotis”, – sako renginio režisierius Vytas Čuplinskas.

Daugelis, perskaitę šventės rengėjų pavardes, iš karto turės atsakymą, ar reikia pirkti bilietus ir ateiti. Garsioji Čikagos lietuvių kultūros pasaulio trijulė – Vytas Čuplinskas, Darius Polikaitis ir Gintaras Grinkevičius vėl susivienijo tam, kad subūrę geriausius atlikėjus, sukurtų dar vieną neeilinį renginį. Iki šiol prisimename jų bendrą darbą – 2015 metų vasarą Čikagoje vykusią Dainų šventę. Rengėjai žada: Lietuvos valstybės 100-mečiui sukurtas teatralizuotas koncertas taps dar vienu nepamirštamu įvykiu.

Pristatydamas būsimą Lietuvos 100-mečio renginį, V. Čuplinskas sakė, kad scenoje pasirodys „Suktinio”, „Grandies”, „Dance Duo” šokėjai, dainuos „Dainavos” meno ansamblis, Nida Grigalavičiūtė, gros akordeonistas Bronius Mūras, smuikininkės Lindos Veleckytės vadovaujamas styginių kvartetas, į sceną išeis ir daugiau atlikėjų. Ypatinga viešnia – iš Lietuvos atvykstanti krištolinio balso savininkė Bjelle su savo daina „Brolužis” ir kitais kūriniais.

Vytas Čuplinskas.
Vytas Čuplinskas.

Lietuvos jubiliejui skirto teatralizuoto koncerto muzika, dainos ir šokiai bei filmuoti intarpai įsilies į sceninį pasakojimą apie svarbiausius per 100 metų buvusius mūsų šalies pakilimo bei sunkmečio etapus: 1918 metų atsikūrimo ir tautos apsisprendimo gyvuoti savarankiškai laikotarpį, tarpukarį, Antrąjį pasaulinį karą, dramatišką pokarį, niūrų sovietmetį, ir pastaruosius, po tautos ir valstybės Atgimimo skaičiuojamus metus.

„Mane traukia istoriniai įdomumai, kuriuos daugelis esame pamiršę, o apie kai kuriuos net nežinojome. Tarkime, ar kas žino, kad praėjusio amžiaus ketvirtame dešimtmetyje tarptautiniame festivalyje, vykusiame Londone, Lietuva užėmė pirmąją vietą. Ir šia vieta buvo įvertinti mūsų tautiniai šokiai, kurie patiems lietuviams ilgą laiką visai neatrodė tokie ypatingi”, – kalbėjo V. Čuplinskas.

Beje, mergaitiškas šokis „Blezdingėlė” turi savo netikėtą istoriją, susijusią su vyrais. O ar žinote, kada buvo parašyti Lietuvą pakerėjusios ir pasipriešinimo simboliu tapusios dainos „Laisvė” žodžiai? Juos poetas Justinas Marcinkevičius sukūrė 1974-aisiais, praėjus vos keleriems metams po R. Kalantos susideginimo. Tačiau jaudinantis pasakojimas apie šiuos ir daugelį kitų dalykų – teatralizuoto koncerto metu.

Darius Polikaitis.
Darius Polikaitis.

„Mūsų sukurtas renginys pakvies ir, tikimės, padės pamąstyti ir apsispręsti, ar norime būti sąmoningais lietuviais, didžiuotis savo Tėvyne. Juk gimti lietuviu – tai tik vienas žingsnis. Tačiau ateina laikas pripažinti savo tautinę tapatybę ir ryžtą būti lietuviu”, – kalbėjo V. Čuplinskas, kviesdamas Čikagoje ir jos apylinkėse gyvenančius tautiečius atvykti kartu švęsti ir pasidžiaugti jau šimtuoju mūsų valstybės Lietuvos gimtadieniu.

Renginys vyks vasario 18 dieną 2 val. p. p. Carl Sandburg High School (13300 S La Grange Rd., Orland Park, IL 60462), esančiame Performing Arts Center, talpinančiame per 800 žiūrovų.

Susirinkime, nepalikime salėje tuščių kėdžių, taip pasakydami, kad esame lietuviai ir norime jais būti.

Carl Sandburg High School.
Carl Sandburg High School.