Prisiminimai apie praėjusios vasaros koncertus Lietuvoje ilgai lydės ir didelius, ir mažus ansamblio narius.
Prisiminimai apie praėjusios vasaros koncertus Lietuvoje ilgai lydės ir didelius, ir mažus ansamblio narius. („Dainavos” archyvo nuotraukos)

LMA „Dainava”: Po Lietuvos šimtmečio Dainų šventės – miuziklas Čikagoje

Ramunė Kubiliūtė.

Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti turbūt nebuvo gražesnės kultūros renginių kupinos savaitės kaip birželio 30 – liepos 6 d. vykusi Dainų šventė Vilniuje bei Kaune. Čikagos ir jos apylinkių lietuviams atstovavo net kelios šokių grupės bei du chorai: Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos vaikų choras „Vyturys” ir Lietuvių meno ansamblis „Dainava”, vadovaujami Dariaus Polikaičio. 30  jaunųjų „Vyturio” dainininkų dalyvavo pačioje Dainų šventėje, o LMA „Dainava”, atvežusi pusšimtį choristų, surengė ir daugiau pasirodymų.

„Dainavos” vadovas Darius Polikaitis (v.).
„Dainavos” vadovas Darius Polikaitis (v.).

Ten, kur gimė Lietuvos dainų šventės

Pirmasis svarbus ir, beje, simboliškai prasmingas pasirodymas – birželio 30 d. Kaune – mieste, kur prieš 94-erius metus gimė lietuviškos Dainų šventės. Tą vakarą Dainų slėnis aidėjo nuo Lietuvos bei iš užsienio sugužėjusių šokėjų ir choristų. Šalia gausiausios „Dainavos” – kiti  išeivijos chorai: iš Los Angeles („Los angelai”), Montrealio („Balsas”), Toronto (vaikų choras „Gintarėliai”).

Nors „Dainava” yra nuolatinė Lietuvos dainų švenčių dalyvė, šiemetinis renginys –  pirmasis, kai dainaviečiams buvo suteikta garbė Čikagai bei visoms JAV atstovauti Dainų dienoje Kaune. Įvairiaspalvėje programoje – ir specialiai šiai progai skirti kūriniai, tarp kurių – gana sudėtingas, estiškai, latviškai ir lietuviškai atliktas estų kompozitoriaus Andres Lemba „Kutse jaanitulele – aicina jums uz jaunu uguni” („Kvietimas prie Joninių laužo” – trijų tautų liaudies dainų pynė), kuriam dirigavo Kull Joosing iš Estijos. Na, o dainaviečiams buvo ypač malonu su kitais chorais pagal Maironio eiles atlikti savo meno vadovo Dariaus Polikaičio sukurtą bei diriguotą kūrinį „Dainų dainelės”. Tokiomis akimirkomis nepaprastai gera patirti, kokią vienijančią galią turi muzika – nesvarbu, kokia kalba ar kur gimusio ji atliekama. Šitokią simbolišką giją ne vienas pajutome „Dainų dainelėse”, prisijungus solistams Rasai Serrai iš Klaipėdos bei čikagiškiui Mariui Polikaičiui. Ir tas bendradarbiavimas gyvas jau trejetą metų – nuo 2015-ųjų Čikagoje vykusios X Šiaurės Amerikos dainų šventės, kuriai pastarasis kūrinys specialiai buvo parašytas, o solistų partijos atliktos tų pačių dainininkų.

Kas dalyvavo Dainų dienoje ar matė nuotraukas, turbūt atpažino dainaviečius, vilkėjusius ryškiai geltonus marškinėlius. Visi choristai, pasipuošę geltonai, žaliai ir raudonai, kartu sudarė Lietuvos trispalvę. Tą vakarą apėmė sunkiai žodžiais nusakomas vienybės jausmas, sustiprintas to, kad dainininkai, šokėjai ir žiūrovai Dainų slėnyje buvo arti vieni kitų – juos jungė ne tik daina, bet ir paties slėnio išsidėstymas. Viena dainavietė šitaip apibūdino savo ir artimųjų jausmus po Dainų dienos Kaune: „Mano artimiesiems ir draugams Kauno Dainų šventė labai patiko ir man sukėlė daug sentimentų, nes Dainų slėnis po ąžuolais yra šventa vieta. Man ten teko dainuoti labai daug švenčių, ir dainuojant šią vasarą kartu su ‘Dainava’ kai kurias dainas ašaros riedėjo”.

Draugystė su „Dagilėliu” tęsiasi

Vingio parke.
Vingio parke.

Lietuvių meno ansamblio „Dainava” pažintis su Šiaulių berniukų ir jaunuolių choru „Dagilėlis” 2017-aisiais užsimezgė JAV, kai abiem chorams kartu teko dainuoti Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Lemont, IL, bei Navy Pier pramogų centre įkurtame Crystal Garden Čikagos miesto centre. Tuo metu „Dagilėlis” keliavo po JAV, atliko įvairius koncertus lietuvių visuomenei ir dalyvavo JAV muzikos festivalyje. Svečiai maloniai nustebino savo disciplina, jaunatviška energija ir sudėtingų kūrinių įvairove. Glaudūs chorų vadovų Remigijaus Adomaičio bei Dariaus Polikaičio ryšiai nenutrūko, ir 2018 m. liepos 2 d. nutarta surengti bendrą chorų pasirodymą Šv. Kazimiero bažnyčioje Vilniuje. Koncertas, vienas iš Kazickų šeimos fondo bei Religinės muzikos centro organizuotų Sakralinės muzikos ciklo renginių, buvo įtrauktas į Šv. Kristupo muzikos festivalio koncertų sąrašą. Nemokamas renginys sulaukė daug žiūrovų, kurie išgirdo atskirai chorų atliekamus G. Faure, G. F. Handel, G. Caccini, W. A. Mozart, V. Miškinio, K. Daugirdo, V. Jakubėno ir kitų kompozitorių kūrinius. O abu chorai kartu baigė programą kūriniais „The Ground” (O. Gjeilo), „Praise His Holy Name” (K. Hampton), „Kur giria žaliuoja” (J. Gudavičius), „Tėvynei giedu naują giesmę (V. Augustinas)” ir „Lietuva brangi” (J. Naujalis). LMA „Dainava” choristai Agnė Giedraitytė, Daina Polikaitytė, Rima Birutienė, Šarūnas Daugirdas ir Martynas Matutis atliko dainų solo partijas, fleitos – dainavietė Gloria Vaišnys. Viena choristė vėliau prisiminė: „Mūsų koncertas su ‘Dagilėliu’ Šv. Kazimiero bažnyčioje taip pat labai patiko visiems atėjusiems mano pakviestiems žiūrovams ir didelį įspūdį padarė mūsų atlikta daina ‘Please, Stay’. Iš žiūrovų buvo labai daug teigiamų pasisakymų, matėsi daug verkiančių veidų. Man buvo sunkoka nematyti susijaudinusių žiūrovų, nes buvau labai arti jų sakydama žodžius, bet turėjau save tvardyti, kad pati neapsiašaročiau, nes susijaudinus garsiai išsakyti jaudinančius žodžius tikrai nėra lengva!”

Dainų Šventė.
Dainų Šventė.

„Dainava” – Čiurlionio namuose

Po intensyvių pirmųjų dienų Lietuvoje dainaviečiams buvo suteikta nuostabi dovana – liepos 3 d. apsilankėme Čiurlionio namuose, susitikome su jų direktoriumi prof. Roku Zubovu. Choro draugystė su Roku ir Sonata Zubovais užsimezgė prieš daugelį metų, kai „Dainava” dalyvavo jų ruoštame M. K. Čiurlionio festivalyje Čikagoje, Lietuvos tūkstantmečio proga 2009-aisiais kartu koncertavo Čikagos Harris teatre. O tą gražų liepos rytą mūsų mielas bičiulis nepaprastai šiltai ir jaudinančiai pristatė Čiurlionio muziką ir meną. Ne tik žodžiu, bet ir  jausmingai fortepijonu atlikdamas savo prosenelio kūrinius, jis nuskraidino visus daugiau nei šimtą metų atgal, suteikdamas mums galimybę pajusti paties Konstantino Čiurlionio entuziazmą bei idealizmą, to meto lietuvių meno kūrėjų susibėgimų šurmulį, jo romantiškos meilės Sofijai jaudulį, didžiulį jo norą tobulinti lietuvių kalbos žinias bei ryžtą savo darbus skirti Lietuvai.

Tai buvo tikra atgaiva dvasiai ir įkvėpimas tolesnei lietuviškai veiklai…

Paminėta Mindaugo karūnavimo diena

Liepos 6-oji, Mindaugo karūnavimo diena, išaušo šilta ir saulėta. „Dainavai” kartu su mergaičių choru „Ugnelė” iš Vilniaus bei Raseinių „Šatrija” buvo suteikta garbė sugiedoti Lietuvos himną. Visi trys chorai atliko ir G. Paškevičiaus dainą „Mano kraštas”. Iškilmingose vėliavų kėlimo apeigose dalyvavo Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, įvairių kraštų diplomatai, garbės sargyba, net senovės laikų karinėmis uniformomis apsirengę žmonės, šaudę iš patrankų. Po iškilių vidudienio apeigų buvo laikas ruoštis eisenai į Vingio parke vyksiančią Dainų šventę.

Linkėjimai visiems iš Vingio parko!
Linkėjimai visiems iš Vingio parko!

Visi keliai vedė į Vingio parką

Eitynėse Vilniaus gatvėmis nuo Katedros dalyvavo gausus būrys Dainų šventės dalyvių – dirigentai, šokėjai, dainininkai iš viso pasaulio, ne vien iš Lietuvos: Šiaurės ir Pietų Amerikos, Europos (moterų choras iš Austrijos), Australijos bei Azijos (vyrų choras iš Japonijos). Susirinkusieji pažiūrėti šventinės eisenos mojavo, sveikino, dėkojo. Visų keliai vedė į Vingio parką.

Su didžiule meile lietuviškai dainai, iš visos širdies buvo atliktas visas šventės repertuaras. Dainavo, lingavo mišrūs chorai, vyrai, moterys, vaikai. Kiekviena dalis turėjo atskirą pavadinimą: „Lietuva, tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme”, „Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės”, „Ir šviesa, ir tiesa mus žingsnius telydi”, „Vardan tos Lietuvos vienybė težydi”. Sudainuotos ir tradicinės lietuvių liaudies dainos, ir šiuolaikiniai kūriniai, akompanuojami Lietuvos kariuomenės orkestro, instrumentinės grupės, diriguojami nusipelniusių Lietuvos ir užsienio chorvedžių, tarp jų – ir LMA „Dainava” vadovo Dariaus Polikaičio. Sutartu laiku visas Vilniaus Vingio parkas – chorai ir žiūrovai – kartu su pasaulio lietuviais sugiedojo Tautišką giesmę. Ketverius metus laukta šventė baigėsi.

Kaip ir visuomet, LMA „Dainava” į Lietuvą keliavo atstovauti Čikagai bei JAV išeivijos lietuviams, parodyti pagarbą ir meilę Lietuvai bei lietuviškai dainai, aplankyti gimines, draugus ir mielas vietas. Iš Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo šimtmetį paminėjusios Dainų šventės, kitų renginių parsivežta gausybė įspūdžių ir malonių prisiminimų. Nuotraukose išliks tų akimirkų nuotrupos…

Naujas sezonas, nauji įdomūs renginiai

Pastarasis sezonas dainaviečiams prasidėjo anksčiau nei įprasta. Neatidėliojant tęsiamos pavasarį pradėtos intensyvios repeticijos, ruošiantis svarbiausiam šio rudens renginiui – Čikagos auditorijon atvežamam neeilinio susidomėjimo Lietuvoje sulaukusiam miuziklui „Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda”. Atvyksta 56 atlikėjai iš Lietuvos, „Dainavai” patikėta atlikti choro partiją. Tai bus vienintelis pasirodymas JAV, rengiamas Lietuvos šimtmečio proga. 2014 m. muziką sukūrė Kipras Mašanauskas, libretą – Romas Lileikis, scenografiją – Marijus Jacovskis, kostiumus – Juozas Statkevičius. Režisierė ir choreografė – Anželika Cholina. Spektaklis vyks spalio 6 d. 7:30 val. v. Auditorium teatre (50 E. Congress Pkwy, Chicago) miesto centre. Beje, įdomus faktas: kadaise šioje salėje Čikagos lietuvių opera pastatė A. Ponchielli „I Lituani”. 

Bilietus įsigysite Auditorium teatro tinklalapyje www.AuditoriumTheatre.org arba tel: 312-341-2300. Jie platinami ir „Old Vilnius”, „Smilga”, „Lithuanian Plaza”, Pasaulio lietuvių centro (PLC) bei Marquette Parko Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios raštinėse. Galima kreiptis tel.: 708-668-6214. Planuojama, kad bus organizuojami autobusai iš PLC. Vietas būtina užsisakyti iš anksto tel.: 708-288-6662.

Dainaviečiai eisenoje Gedimino prospekte.
Dainaviečiai eisenoje Gedimino prospekte.