ARŪNAS DUKAUSKAS

Su giliu liūdesiu pranešame, kad po ilgos kovos su sunkia liga mus paliko A†A ARŪNAS DUKAUSKAS. Mirė 2019 m. lapkričio 9 d. Palos Heights, IL. Gimė 1969 m. rugpjūčio 11 d. Klaipėdoje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Lina, dukros, tėtis ir giminės Lietuvoje bei daug gerų draugų. A. a. Arūnas mėgo bėgimą, dalyvaudavo maratonuose ir ne kartą yra laimėjęs prizines vietas.

A. a. Arūnas bus pašarvotas šeštadienį, lapkričio 16 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest Hwy, Palos Hills, IL 60465. Religinės apeigos – 6 val. v. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Liūdintys artimieji.

Laidot. direkt. Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410 www.palosgaidasfh.com.