ARVYDAS ANTANAS KUDIRKA

A † A ARVYDAS ANTANAS KUDIRKA 2015 m. rugsėjo 13 d. sugrįžo Namo amžinam poilsiui. Gyveno La Crescenta, Kalifornijoje, anksčiau San Jose, Kalifornijoje, Čikagoje ir Waterbury, Conn. Gimė 1935 m. sausio 17 d. Šakiuose, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 66 metus. Nuliūdę liko: žmona Aldona, sūnus Andrius su žmona Julyte, sūnus Paulius su žmona Viktorija, sūnus Romas su žmona Juste, duktė Audra; anūkai Kaija, Laila, Ilona, Lukas ir Aleksas; sesuo Nijolė su vyru Max Gottesman. Arvydas buvo mechanikos inžinerijos daktaras. Daug metų dirbo JPL laboratorijoje ir Lockheed bendrovėje Los Angeles, Kalifornijoje. Buvo palaidotas Forest Lawn kapinėse Glendale, Kalifornijoje. Nuoširdžiai prašome draugus ir pažįstamus už jį pasimelsti. Nuliūdę žmona su visa šeima