ELENA-LAIMA MATULEVIČIŪTĖ-VITKAUSKIENĖ

A†A ELENA-LAIMA MATULEVIČIŪTĖ- VITKAUSKIENĖ mirė 2019 m. sausio mėn. 27 d. Crown Point, IN. Gimė 1923 m. gruodžio 9 d. Kaune, Lietuvoje. Anksčiau gyveno Chicago, IL, Michiana Shores, IN. Liūdesyje liko: sūnus Egidijus (Zita), sesuo Janina Vienužienė, anūkai Saulius (Jacky), Marius (Joanna), Lina (Larry), proanūkai Abigail ir Calvin, sūnėnas Audrius Sriubas bei kiti giminės ir artimieji JAV ir Lietuvoje. Laidotuvės Michigan City, IN privačios. Liūdinti šeima,