ERIC MARON

A † A ERIC MARON 2015 m. lapkričio 5 d. staiga ištiko širdies priepuolis, jis mirė pakeliui į ligoninę. Nuliūdę liko: žmona Silvia TOTILAITĖ Maron ir giminės. Nuoširdžią užuojautą visiems reiškia jo darbo draugai ir Totilų šeima