JUZEFA ŠIDLAUSKAITĖ JAKUBĖNIENĖ

A†A JUZEFA ŠIDLAUSKAITĖ JAKUBĖNIENĖ mirė 2022 m. vasario 6 d. Los Angeles, California.

Gimė 1917 m. Kybartuose, Lietuvoje.

Po karo su šeima emigravo į Australiją, vėliau į JAV.

Liko liūdintys: dukra Diana Kym, vaikaičiai Alex Kym ir Melissa Kym (Australijoje), provaikaičiai Emily Kym ir Thomas KYM (Australijoje), sesuo Česlava Aleksonienė (JAV).

Kviečiame prisiminti velionę savo maldose.

Liūdinti šeima.