KARILĖ BALTRUŠAITYTĖ

A † A KARILĖ BALTRUŠAITYTĖ. Mirė 2016 m. vasario 27 d. Nuliūdę liko: mamytė Elena Baltrušaitienė Lietuvoje; dukterys Vėjūnė ir Aura, anūkės Arija ir Marina; brolis Putinas Baltrušaitis Amerikoje; pusseserės Regina Gaškienė Lietuvoje, Regina Dapkus, Natalija Vaznelis ir Laima Stepaitis, pusbrolis Rimis Smalenskas, draugai ir bičiuliai. Nuliūdusi šeima.