MILDA STASĖ HARRIS

A†A MILDA STASĖ HARRIS

Milda Stasė Harris (Jurkūnaitė) mirė savo namuose Palos Park, IL, š. m. spalio 30 d., sulaukusi 81-erių metų. Ji gimė 1940 m. balandžio 20 d. Gelvonuose, prie Ukmergės. Milda buvo vienturtė Stasio Jurkūno ir Sofijos (Sophie, Zofija) Čirbulytės-Jurkūnienės dukra. Jos tėvai susipažino Gelvonuose, kur Sofija dirbo Stasio rūbų fabrike. Apsivedė Kaune 1937 m. rugpjūčio 29 d.

Praėjus dviems mėnesiams po Mildos gimimo, Sovietų Rusija užėmė Lietuvą. Kitais metais Vokietija išstūmė sovietus ir pati okupavo Lietuvą, bet 1944-aisiais sovietai vėl sugrįžo. Mildos šeima, būdami fabriko savininkai, bijojo, kad bus ištremti į Sibirą.

Mažytė Mildutė kartu su tėvais, tėvo seserimis Teofile bei Stefanija, ir Stefanijos dukra Milda vidury nakties pabėgo iš Gelvonų. Tėvo Stasio brolis Jonas pabėgo vėliau. Pasiliko tėvo seserys Ona ir Zosė bei visi Mildos seneliai. Pabėgėliai manė, kad galės grįžti į namus, kai sovietai bus vėl atstumti, bet galėjo grįžti tik po trisdešimties metų. Kelionė buvo sunki ir grėsminga – tėvas Stasys važiavo dviračiu, Milda ir motina Sofija keliavo arklio traukiamu vežimu. Keliavo nakties tamsumoje, bandydami išvengti fronto linijų ir oro atakų, kol pagaliau atsirado Vokietijoje.

Keliaudama šeima ieškojo prieglaudos, maisto ir darbo, kur tik galėjo. Vienu metu jie buvo apsistoję austrų baronienės ūkyje. Stasys uždarbiavo kaip siuvėjas, o Sofija dirbo įvairius namų ūkio darbus. Kartais jai pavykdavo Mildai ir jos pusseserei parnešti kiaušinių. Pasibaigus karui, šeima gyveno Meerbeck pabėgėlių stovykloje Vokietijoje.

Kadangi Mildos motina Sofija buvo gimusi Čikagoje, jos abi turėjo JAV pilietybę.

Sofijos tėvai Viktoras (Victor) Čirbulis ir Marija (Mary) Vilkelis atskirai emigravo į JAV 1910 metais. Jie susipažino Čikagos Wicker Park rajone ir apsivedė St. Michael’s bažnyčioje 1913 m. spalio 6 d. Sofija gimė 1916 metais. 1922 m. jos šeima grįžo atgal į Lietuvą ir įsikūrė šeimos ūkyje netoli Gelvonų.

Sofijos brolis Stasys Čirbulis emigravo į Čikagą prieš karą, kad išvengtų karo prievolės. Kai Mildos šeima gyveno Meerbeke, Amerikos lietuvis karininkas padėjo Sofijai surasti jos brolį per St. Michael’s bažnyčią Čikagoje.

Turėdamos JAV pilietybę, Sofija ir Milda galėjo išvažiuoti į Čikagą. 1946 m. rugsėjo 19 d. jos išplaukė iš Bremerhaven, Vokietijos į New Yorką su JAV kariuomenės laivu S. S. Ernie Pyle ir toliau keliavo į Čikagą. Mildos tėvui pavyko išvykti kitų metų sausio 8 d. – taip pat JAV kariuomenės laivu, S. S. Marine Marlin.

Jurkūnų šeima iš pradžių įsikūrė Čikagos Wicker Park rajone, kur Mildos tėvai dirbo rūbų fabrikuose ir siuvo privačiai namuose vakarais bei savaitgaliais. Iki penkto skyriaus Milda lankė Saint Michael’s mokyklą.

1951 m. jos tėvai nusipirko daugiabutį namą Marquette Parke ir atidarė „Marquette Fashions” suknelių parduotuvę. Šeimai persikrausčius į Marquette Parką, Milda pradėjo lankyti Nativity BVM mokyklą, o vėliau – Marijos vidurinę, kurią baigė 1958 m. Keliolika bendraklasių tapo jos ilgametėmis draugėmis. 1962 m. DePaul universitete Milda įgijo mokslo komercijos bakalauro laipsnį, o 1972 m. Loyola universitete – socialinio darbo magistro laipsnį.

1961 m. rugpjūčio 12 d. Milda ištekėjo už Edmundo Pauliaus, su kuriuo susipažino dar mokydamasi vidurinėje mokykloje. Gyvendami Lincoln Parke per 1968 m. riaušes, jie buvo paveikti ašarinių dujų, kurios pateko į jų butą. Pora išsiskyrė 1974 metais.

Iš karto po studijų Milda dirbo socialine darbuotoja slaugos namuose. Vėliau – vadovaujančia socialine darbuotoja Illinojaus valstijos vaikų ir šeimos tarnybos departamente. Ten susipažino su būsimu vyru Lee Harris.

Per 1974 m. Kūčias jie susitiko Senese vyninėje. Milda trumpai gyveno Los Angeles, Californijoje, bet meilė ją grąžino į Čikagą. Ji ir Lee apsivedė 1976 m. lapkričio 28 d. Wayside koplyčioje Palos Parke. Jų dukra Milda gimė kitų metų spalio 1 d. Milda labai džiaugėsi motinyste, buvo ypatingai rūpestinga motina.

Lee dirbo prezidento Jimmy Carter perrinkimo kampanijoje. 1978 m. kartu su vyru atvykusi į susirinkimą, Milda Baltuosiuose Rūmuose susitiko su pirmąja ponia Rosalyn Carter. Su dainininke Carole King Milda ir Lee pietavo Hickory Hills restorane, kai Carole ir Lee dalyvavo JAV senatoriaus Gary Hart prezidentinėje rinkiminėje kampanijoje. Vėliau delegatų susirinkime, kuriam pirmininkavo jos vyras, Milda susipažino ir su senatoriumi Hart. Lee tuo metu vadovavo valstijos delegacijai 1984 m. Demokratų konvencijoje.

1987 m. Milda išėjo į pensiją, bet vėliau ji vėl pradėjo dirbti mokytojos pavaduotoja. 2012 m. ji galutinai išėjo į pensiją, kad galėtų prižiūrėti savo sergančią motiną ir pusseserę.

Mildos mėgstamiausia atostogų vieta buvo Union Pier, Michigane. Ji mėgo eiti į pliažą ir bendrauti su draugais. Taip pat Milda mėgo keliauti. Keliavo po Kanadą, Meksiką, Europą, Rusiją, Lietuvą, Martinique, Jamaica ir JAV. Jos mėgstamiausios gėlės buvo rožės ir saulėgrąžos, vaikystės daina – „You Are My Sunshine”, mėgstamiausi dainininkai – Nat King Cole, Diane Krall, vėliau country muzika.

Milda mėgo spręsti kryžiažodžius ir su draugais kompiuteriu žaidė „Words with Friends”. Ji buvo puiki šeimininkė, dažnai kviesdavo į svečius šeimą ir draugus. Buvo meniškos prigimties. Taip pat mylėjo gyvūnus, ypač kates, ir turėjo daug augintinių: kačių, šunų, balandžių, jūrų kiaulyčių, triušių bei žuvyčių.

Milda buvo aistringa skaitytoja, paskutiniais metais perskaitydavo bent po dvi knygas per savaitę ir daug žurnalų. Jai patiko žiūrėti televizijos laidas „Live with Kelly and Ryan”, „The View”, „Judge Judy”, „Jeopardy”, „Saturday Night Live”, PBS programas laidas ir detektyvinius filmus.

Milda buvo mylinti žmona ir motina, visada laukė anūkių apsilankymų.

Nuliūdę liko: jos vyras Lee Harris (Palos Park, IL), dukra Milda Harris su vyru Brett Gilbert (Calabasas, CA), jos dvynukės anūkės Citrus Stase Gilbert ir Zofija Isabel Gilbert; dukterėčios, sūnėnai, pusseserės ir pusbroliai JAV ir Lietuvoje.

Anksčiau mirė Mildos tėvai Stasys ir Sofija Jurkūnai.

Su Milda atsisveikinta lapkričio 6 d. Kerry Funeral Home, Palos Heights, IL, laikantis visų COVID-19 saugos priemonių. Laidotuvės buvo privačios.