ONA PALTAROKAITĖ VITĖNIENĖ

A † A ONA PALTAROKAITĖ VITĖNIENĖ Mirė 2015 m. gegužės 2 d. Brentwood, MD, sulaukusi 99 metų. Ona gimė 1916 m., Gailionių kaime, Šiaulių rajone, Lietuvoje. 1940 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą Kaune ir įgijo dantų gydytojos diplomą. Tais pačiais metais ištekėjo už žurnalisto, advokato Juozo Vitėno. Turėjo privačią dantų gydytojos praktiką Kaune ir dirbo dėstytoja universitete. Po karo gyveno Augsburge, Vokietijoje. 1949 m. atvyko į Los Angeles ir 6 metus dalyvavo Šv. Kazimiero parapijos veikloje. Washington, DC išgyveno 50 metų. Ten jos vyras dirbo ,,Voice of America”, o ji įsijungė į Washingtono lietuvių veiklą. 2005 m. persikėlė į White Plains, NY, ten 2011 m. mirė vyras Juozas. Liūdi: duktė Asta Vitėnas-Cooler de Solliers ir žentas Charles, gyvenantys White Plains, NY, sūnus Almis Vitėnas ir marti Birutė iš Henderson NV, anūkas Aleksas Vitėnas ir jo žmona Janina su proanūku Luku, gyvenantys Tinton Falls, NJ. A. a. Ona palaidota Mount Calvary Cemetery, White Plains, NY. Nuliūdusi šeima
A † A ONA PALTAROKAITĖ VITĖNIENĖ Mirė 2015 m. gegužės 2 d. Brentwood, MD, sulaukusi 99 metų. Ona gimė 1916 m., Gailionių kaime, Šiaulių rajone, Lietuvoje. 1940 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą Kaune ir įgijo dantų gydytojos diplomą. Tais pačiais metais ištekėjo už žurnalisto, advokato Juozo Vitėno. Turėjo privačią dantų gydytojos praktiką Kaune ir dirbo dėstytoja universitete. Po karo gyveno Augsburge, Vokietijoje. 1949 m. atvyko į Los Angeles ir 6 metus dalyvavo Šv. Kazimiero parapijos veikloje. Washington, DC išgyveno 50 metų. Ten jos vyras dirbo ,,Voice of America”, o ji įsijungė į Washingtono lietuvių veiklą. 2005 m. persikėlė į White Plains, NY, ten 2011 m. mirė vyras Juozas. Liūdi: duktė Asta Vitėnas-Cooler de Solliers ir žentas Charles, gyvenantys White Plains, NY, sūnus Almis Vitėnas ir marti Birutė iš Henderson NV, anūkas Aleksas Vitėnas ir jo žmona Janina su proanūku Luku, gyvenantys Tinton Falls, NJ. A. a. Ona palaidota Mount Calvary Cemetery, White Plains, NY. Nuliūdusi šeima