Ona Zina Laskauskaitė Morkūnienė

A † A ONA ZINA LASKAUSKAITĖ MORKŪNIENĖ. 1936.10.20–2013.04.17. Mirė 2013 m. balandžio 17 d. Three Oaks, MI, sulaukusi 76 metų. Velionė buvo a. a. Mykolo Morkūno žmona, a. a. Mykolo ?Audriaus Morkūno mama. A. a. Zina gimė Klaipėdoje. Yra gyvenusi Prancūzijoje, Brazilijoje, ?Cleveland, OH ir Chicago, IL. Paskutiniu laiku gyveno Three Oaks, MI. Velionė buvo sudeginta ir bus palaidota Posey Chapel Cemetery, Galena Twp., LaPorte County, IN, šalia savo sūnaus Audriaus.