PETRONĖLĖ ŽEMAITIENĖ

A†A PETRONĖLĖ ŽEMAITIENĖ mirė š. m. gruodžio 20 d. Gimė 1925 m. liepos 14 d.

Nuliūdę liko: duktė Loreta Meistininkienė; sūnus Benjaminas Žemaitis (Ilona); anūkai Simas Meistininkas (Meghan), Greta Galasevičienę (Karolis), Kasparas Žemaitis ir kiti giminės.

Nuliūdę artimieji.