SESUO NILDA VARANAUSKAS, SSC

Mūsų mylima seselė A†A SESUO NILDA VARANAUSKAS, SSC mirė 2021 metais gegužės 30 d., sulaukusi 81-erių metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 60 metų.

59 metus seselė Nilda Varanauskas dirbo mokytoja, mokyklos vedėja ir psichologe tėvų Marijonų vadovaujamoje Madre de Misericordia parapijoje (Our Lady of Vilna mokykloje) Avellaneda, Argentinoje.

Giliai nuliūdę liko: pusseserės ir pusbroliai Argentinoje bei Šv. Kazimiero vienuolės.

A. a. ses. Nilda Varanauskas buvo a. a. Casimiro Varanausko ir a. a. Emilios Jokubkaitės duktė.

Maldų apeigos ir laidotuvės įvyko antradienį, birželio 1 d. Buenos Aires, Argentinoje. Šv. Mišios už velionės sielą vyks vėliau Avellaneda ir Čikagoje.

Nuliūdusios Šv. Kazimiero seserys.