TADAS/THADDEUS NAVICKAS

Pranešame savo bičiuliams ir pažįstamiems, kad mūsų dėdė, farmacininkas, kompozitorius, poetas ir rašytojas A † A TADAS/THADDEUS NAVICKAS mirė 2015 m. spalio 26 d. Coeur d’Alene mieste, Idaho valstijoje, sulaukęs 89 metų. Gimė Alytuje, muz. Stasio Navicko šeimoje. A. a. Tadas bus palaidotas vietos Šv. Tomo katalikų parapijos kapinėse. Nuliūdę artimieji