Vitas J. Stravinskas

2013 m. balandžio 6 d. mirė buvęs Vytauto ?Didžiojo šaulių rinktinės narys, sulaukęs 94 metų A † A VITAS J. STRAVINSKAS. Gimė JAV, užaugo Lietuvoje, gyveno JAV. Nuoširdžiai užjaučiame jo brolį šaulį Klemensą Stravinską ir a. a. Vito šeimą. Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė,