VLADAS BARIUS

A † A VLADAS BARIUS Mirė 2015 m. rugsėjo 16 d., sulaukęs 93 metų. Gimė 1922 m. rugpjūčio 19 d. Kretingoje, Lietuvoje. 1949 m. atvyko į Ameriką. Nuo 1951 m. apsigyveno Bridgeport, CT. Išėję į pensiją 24 metus žiemas leido Lake Worth, Florida. Nuliūdę liko: žmona Roze (Jotkutė), sūnus Edvardas su žmona Angela; duktė Aldona Lengyel su vyru Louis; a. a. sūnaus Raimundo žmona Carol; anūkai Christian, Justinas su žmona Emily, proanūkė Vivianne; brolis tėv. Placidas Barius, OFM, Kennebunkport, ME bei giminės Lietuvoje. Mišios už a. a. Vladą bus aukojamos rugsėjo 26 d. 11 val. r. St. Theresa bažnyčioje, Trumbull, CT. Nuliūdusi šeima