VYTAUTAS ANTANAS MAŽEIKA

A † A VYTAUTAS ANTANAS MAŽEIKA Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad Vytautas Antanas Mažeika mirė š. m. lapkričio 10 d., Colbert, Georgia, sulaukęs 99 metų. Gimė 1916 m. rugsėjo 17 d. Šakių raj., Kriūkų kaime. Nuliūdę liko keturi sūnūs – Algimantas, Kęstutis, Vytautas ir Alius; šeši anūkai – John, Christina, Julian, Petras, Thomas, Andrius; septyni proanūkiai – Jennifer, Tara, Hayley, Lucas, Brooke, Nathan, Sophia ir proproanūkis Brandon. A. a. Vytauto Antano Mažeikos laidotuvės vyks lapkričio 17 dieną, antradienį, 11 val. r. Šv. Kazimero kapinėse Čikagoje. Nuliūdę artimieji