VYTAUTAS PESECKAS

A † A VYTAUTAS PESECKAS  Mirė 2015 m. birželio 25 d. savo namuose, Beverly Shores, IN, sulaukęs daugiau nei 90 metų. Liko žmona Janina, dukterys Audra ir Neringa; anūkai Savija ir Sean, trys proanūkai, sesuo Rima Augustaitis ir daug giminių. Nuliūdusi šeima