Savo žodį apie tai, ką reiškia gerovė, meno kalba tarė šimtai jaunų žmonių visame pasaulyje, tarp jų – ir lietuvaitė iš Atlantos Danielė. (Šeimos albumo nuotraukos)

Pirmyn, Daniele!

Kad mūsų planetoje įsivyrautų gerovė, kiekvieno pastangos yra svarbios. Taip pat ir jaunimo, paauglių, kurių Žemėje gyvena net 1,8 milijardo. Savo žodį apie tai, ką reiškia gerovė, meno kalba tarė šimtai jaunų žmonių visame pasaulyje, tarp jų – ir lietuvaitė iš Atlantos Danielė. Kad jaunos menininkės balsas nuskambėtų plačiai, Danielei reikia visų mūsų palaikymo. 

Šeimos išvyka į Providence Canyon 2022 metais – čia buvo atšvęstas Danielės gimtadienis.

Ramunė Lapas.

16-metė Danielė Naujokas, gyvenanti Atlantoje, Georgia valstijoje, dalyvavo meno konkurse „Art for Well-being”, kurį organizavo PMNCH (Partnership for Maternal, Newborn and Child Health) ir pateko į finalą! Konkursui savo darbus iš vaizduojamojo meno, muzikos arba kino sričių atsiuntė net 787 jaunieji kūrėjai iš 114 šalių. Tarp 30 finalistų – tik 2 darbai iš JAV, ir vienas iš jų – lietuvaitės Danielės! 

Ši žinia mus nudžiugino dvigubai – ilgus metus „Draugo” administracijoje dirbo Danielės močiutė Danguolė Mackevičienė. Apie konkursą Danielė sužinojo Afrikoje, kur šią vasarą lankėsi su savo mama ir broliuku Dobilu. Danielės mama Agnė Naujokas – daktarė, mokslininkė, į Afriką vyko su organizacija HERI-Kenya (tai pelno nesiekianti organizacija, siekianti gerinti visuomenės sveikatą ir aplinkos sąlygas). Ten jie susitiko organizacijos veikloje dalyvaujančią menininkę iš New Yorko Jean Shin, kartu su ja iš panaudotų buteliukų kūrė skulptūrą. Skulptorė pastebėjo Danielės meninius gabumus ir papasakojo apie įvairius meno konkursus. Patraukliausias pasirodė šis, organizuojamas motinų ir vaikų sveikata besirūpinančios organizacijos – PMNCH. Jau šeimai grįžus į Atlantą, atėjo kvietimas jame dalyvauti. 

Konkursui atrinktą savo darbą Danielė pavadino „Surrender to the Earth” („Atsiduoti Žemei”) ir pristato jį taip: „Planetos, kurioje gyvename mes, žmonės, gerovė turi įtakos ir mums patiems. Tai mane įkvėpė sukurti  ‘Atsiduoti Žemei’. Atsiduodami Žemei, kuri mums teikia sveikatą ir pagrindą, mes paliekame godžius materialistinius norus, kurie mus skaldo, užuot suvieniję.”

Danielė Naujokas. „Surrender to the Earth”.

Šiame darbe atsispindi ir pačios Danielės būsena. Ji pasakojo, kad idėja gimė per gimtadienį. Su šeima buvo išvykę į gamtą ir  ten ją apėmė jausmas, kurį panoro užfiksuoti, išreikšti. Pasak Danielės, ji supra­to, kaip svarbu yra harmonija ir kaip svarbu yra save prižiū­rėti.

Danielė piešia nuo vaikystės, nuo 9 metų lanko meno klases. Menas jai – saviraiškos būdas. Kaip ir pramoginiai šokiai, kuriuos taip pat lanko. Paklaus­ta, kas  svarbiau, Danielė sako, jog dar pernai būtų atsakiusi, kad šokiai užima didesnę vietą jos gyvenime nei menas. Bet dabar menas ima viršų ir ji jau dairosi į meno koledžus.

Ji daug galvoja apie tai, kuo norėtų būti užaugusi. Sako, kad norėtų padėti žmonėms, ją traukia pasauliniai tyrimai ir darbas tokiose organizacijose kaip Jungtinės Tautos. Bet taip pat ji norėtų padėti žmonėms kurdama meną, ne tik tarnaudama.

Danielė Naujokas.

Iš Danielės mamos Agnės pasakojimo sužinome, kaip vaikus paveikė ta savaitė, praleista Afrikoje. Kenijoje jie gyveno mokslininkų bendrabutėlyje, be daugelio patogumų, bendravo su vietiniais žmonėmis, valgė vietinį maistą. Vaikai matė, kad žmonės neturi batų ir daugelio tų dalykų, prie kurių jie yra pripratę. Kalbėdama su Daniele jaučiau, kad jos mintys ir širdis liko su tais žmonėmis.

Šiuo metu Danielei labai reikia visų mūsų balso – širdutės. Kuo daugiau žiūrovų širdučių surinks jos darbas, tuo aukštesnę vietą jis gaus.

Straipsnio spausdinimo dieną Danielės paveikslas turėjo 820 širdučių ir pirmavo  meno kategorijoje!

Balsuoti galima iki rugsėjo 30 d.: https://www. 1point8b.org/post/surrender-to-the-earth

Daugiau informacijos apie konkursą ir kitus finalistus rasite čia: https://www.1point8b.org/art-for-wellbeing-gallery

Didingas, bet ramus gamtovaizdis įkvėpė Danielę nupiešti „Surrender to the Earth”.

Apie konkursą „Art for Well-being”

„Ką jums reiškia gerovė?” – klausė konkurso organizatoriai, kviesdami jaunimą į šį klausimą atsakyti meno, muzikos arba kino kalba.

PMNCH (Partnership for Maternal, Newborn and Child Health) konkurse „,Art for Well-being” („Menas gerovei”) iki liepos 29 d. buvo kviečiami dalyvauti ir išreikšti save 10–24 metų jaunuoliai iš viso pasaulio. Į finalą atrinkta 30 kūrinių: 14 iš meno srities, 6 filmai (video) ir 10 muzikinių darbų. Juos vertinant buvo atsižvelgiama ne tik į jų meninį lygį, bet ir į aktualumą, t.y., į tai, kaip kūriniuose atsispindi pagrindinės penkios paauglių gerovės sritys: veiksnumas ir atsparumas; bendruomenė ir ryšys; išsila­vinimas ir užimtumas; saugumas ir parama; gera sveikata ir mityba.

Kiekvienoje kategorijoje bus išrinkta po 3 geriau­sius darbus – juos lems vertinimo komisijos nuomonė (70 proc.) ir žiūrovų balsai socialiniuose tinkluose (30 proc.). Geriausi darbai bus paskelbti spalio 11–12 d. vyksiančiame Pasaulio paauglių forume. Jie bus rodomi pačiame forume, Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje New Yorke ir visos kampanijos „1,8 milijardo jaunų žmonių už pokyčius” metu.

Apie judėjimą „1.8 Billion Youth for Change”

Tamsos apsupty…

Šiandien pasaulyje gyvena daugiau jaunų žmonių nei bet kada istorijoje. Tačiau pernelyg daug iš 1,8 mlrd. jaunuolių (10–24 metų amžiaus) neišnaudoja viso savo potencialo, nes dabartinė politika ir investicijos neatitinka jų poreikių.

Kampanija „1.8 Billion Youth for Change” („1,8 mlrd. jaunų žmonių už pokyčius”) – tai drąsus pasaulinis judėjimas, kurio metu jaunų žmonių klausiama, ko jie nori savo sveikatai ir gerovei, ir reikalaujama, kad sprendimų priėmėjai jų atsakymus paverstų politika, investicijomis ir pasaulio lyderių veiksmais. 

Šią kampaniją remia PMNCH (Partnership for Maternal, Newborn and Child Health) – didžiausias pasaulinis aljansas, pasisakantis už moterų, vaikų ir paauglių sveikatą ir gerovę, kurį organizuoja Pasaulio sveikatos organizacija. PMNCH kartu su daugiau nei 1400 organizacijų narių siekia, kad pasaulio lyderiai prisiimtų įsipareigojimus, kuriuose pirmenybė būtų teikiama paauglių sveikatai ir gerovei. Šį rudenį, spalio 11–12 dienomis vyks dar neregėto masto renginys – Global Forum for Adolescents (Pasaulio paauglių forumas), tapsiantis virtualia viso pasaulio jaunų žmonių platforma.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2023-ųjų m. Rugsėjo 23 d. numeryje, Vol. CXIV NR. 76)