Ingrida Misevičienė: Nuo Jūsų priklauso lietuviškos diasporos Amerikoje ateitis. (Asmeninio albumo nuotr.)

Rinkimai į JAV LB Tarybą: Balsuoti gali visi

Parengė Ramunė Lapas.

JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) Krašto rinkimų komisijai, kurią sudaro keturi asmenys – Danguolė Navickienė, Juras Palukaitis, Juozas Kazlauskas ir pirmininkė Ingrida Misevičienė – dabar pats darbymetis: ruošiamasi rinkimams į XXIII JAV LB Tarybą, kurie vyks jau netrukus, gegužės 1–15 dienomis. Prieš šį svarbų įvykį „Draugas” kalbina JAV LB Tarybos Prezidiumo sekretorę, Rinkimų komisijos pirmininkę Ingridą Misevičienę.

Miela Ingrida, pirmiausia priminkite skaitytojams JAV LB struktūrą ir koks vaidmuo joje tenka Tarybai?

Taryba yra svarbiausias JAV LB padalinys, kuris nustato organizacijos veiklos kryptį bei būdus. Taryba apibrėžia JAV LB tikslus bei prioritetus, o taip pat renka Krašto valdybos pirmininką(-ę). Krašto valdyba, savo ruožtu, yra vyriausias vykdomasis padalinys, atstovauja JAV LB, vykdo įstatuose numatytus uždavinius bei Tarybos priimtus nutarimus.

Iki kovo 25 d. dar gali registruotis asmenys, kandidatuojantys į Tarybą. Kokių žmonių laukiate, kokios galbūt profesijos ar kompetencijos labiausiai pageidaujamos? Kokie reikalavimai keliami kandidatams?

Ingrida Misevičienė: Nuo Jūsų priklauso lietuviškos diasporos Amerikoje ateitis. (Asmeninio albumo nuotr.)

Visų pirma kandidatams turi būti svarbi lietuvybė bei jos išsaugojimas už Lietuvos ribų. Norėtume, kad kandidatuotų tie, kurie aktyviai dalyvauja savo apylinkių ar apygardų veikloje, yra susipažinę su vietinių bendruomenių aktualijomis. Iš profesinės pusės, visuomet reikalingi finansų, teisės, švietimo specialistai. Išrinktiems Tarybos nariams tenka bendrauti su kolegomis iš visos Amerikos, tad pagrindinių komandinio darbo principų supratimas labai praverčia. Atsakingumas, įsiklausymas, konstruktyvus bendradarbiavimas, efektyvus sprendimų priėmimas padeda Tarybos nariams produktyviai darbuotis lietuvybės Amerikoje labui.

Priminkite, kiek žmonių renkama į Tarybą? Ar kandidatai  aktyviai registruojasi? Kokių matote skirtumų, palyginus su praėjusiais ar dar anksčiau vykusiais rinkimais?

Tarybą sudaro 60 rinktų asmenų ir 10 apygardų pirmininkų. Pastarųjų keleto rinkimų metu savo kandidatūras buvo iškėlę maždaug 70–80  kandidatų. Šiais metais nerimą kelia tebesitęsianti pandemija. Dėl sveikatos apsaugos apribojimų daugelyje valstijų renginiai dar nevyksta, žmonės atitrūkę nuo lietuviškos veiklos ir yra sunkiau pritraukti potencialius kandidatus į Tarybą. Šią tendenciją patvirtina ir pirminiai kandidatų sąrašai: aktyviai atsiliepia bendruomenės tose valstijose, kuriose nebėra stiprių COVID-19 suvaržymų (Florida, Georgia, Illinois).

Rinkimų komisijos kvietime registruotis balsavimui sakoma: „Tarybos rinkimuose gali balsuoti LB nariai, sulaukė 18-likos metų.…” Kaip tapti LB nariu? Ar nėra juo automatiškai kiekvienas JAV gyvenantis lietuvis?

JAV LB apima visus Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančius lietuvius, mišrių šeimų ne lietuvių kilmės sutuoktinius ir tokių šeimų palikuonis. Visi, sulaukę 18 metų, gali balsuoti rinkimuose. Dažnai yra sumaišomos JAV LB nario ir apylinkės nario sąvokos. Narystė konkrečioje apylinkėje reiškia, kad asmuo yra įtrauktas į tos apylinkės sąrašą (ir įnešęs solidarumo įnašą). Nesantys sąrašuose, balsavimo metu yra įtraukiami į vietinės apylinkės narių gretas.

Kaip norintys balsuoti gali susipažinti su kandidatais?

Visa su rinkimais susijusi informacija yra skelbiama rinkimų tinklalapyje: https://javlb.org/tarybos-rinkimai/ bei Facebook paskyroje: @javlbtarybosrinkimai. Balandžio pirmomis dienomis čia pristatysime ir kandidatus. Apylinkės bei apygardos taip pat dalinsis mūsų informacija ir savo narius supažindins su vietinių bendruomenių kandidatais.

Kaip ruošiamasi balsavimui? Kaip jis vyks?

Pasiruošimo darbai prasidėjo jau praeitų metų pabaigoje. Balsavimas Tarybos rinkimuose vyksta internetu, asmeniškai bei paštu. Internetinį balsavimą administruoja JAV LB Krašto rinkimų komisija. Balsavimą asmeniškai bei paštu organizuoja vietinės apylinkės ir apygardos, glaudžiai bendradarbiaudamos su vyriausiąja rinkimų komisija. Turime net 50 rinkimų komisijų, išsibarsčiusių po visą Ameriką. Tai yra išties komandinis darbas ir rinkimų sėkmė priklauso nuo aktyvaus visų vietinių bendruomenių  dalyvavimo.   

Šiuo laikotarpiu tikriausiai labai svarbus tampa balsavimas internetu – kaip jam pasiruošta? Ar teko susidurti su naujais iššūkiais?

Taip, šiais metais ypatingą dėmesį skiriame internetiniam balsavimui. Pastarieji metai, pasauliui užsidarius dėl pandemijos, mus išmokė gyventi virtualioje erdvėje. Balsavimas internetu yra lengviausias būdas organizuoti bei administruoti rinkimus, o taip pat ir suteikia galimybę pasiekti platesnį bendruomenės narių ratą. 2018 m. rinkimuose įdiegėme ElectionRunner balsavimo platformą, kuria sėkmingai naudojamės Tarybos balsavimuose ir šiųmetiniuose Tarybos rinkimuose.

Didžiausias iššūkis – registracija balsavimui. Bendruomenės  nariai  turi  užsiregistruoti iki balandžio 15 d. ir  tuomet gaus internetines balsavimo korteles savo elektroninio pašto adresu. Atrodo, paprasta ir suprantama, bet registravimasis kol kas vyksta vangokai. Šios savaitės duomenimis turime apie 600 užsiregistravusiųjų balsuoti internetu.  Gavome atsiliepimų, kad registracijos anketoje prašome  žmonių nurodyti per didelį kiekį asmeninės informacijos. Na, taip, prašome asmens vardo pavardės, adreso, el. pašto bei telefono. Ši informacija yra reikalinga, kad galėtume patvirtinti, kuriai apylinkei ir apygardai balsuotojas priklauso. Už kandidatus yra balsuojama atskirai kiekvienoje apygardoje (trys iš dešimties apygardų yra suskirstytos į dar smulkesnius rinkiminius rajonus). Tad nežinodami balsuotojo adreso, negalėsime priskirti teisingos balsavimo kortelės. Asmeniniai duomenys nėra niekur platinami ir yra naudojami tiktai 2021 m. Tarybos rinkimams.

Ką dar norėtumėte pridurti?

Balsuokite! Balsuokite! Balsuokite! Nuo Jūsų priklauso lietuviškos diasporos Amerikoje ateitis. Na, ir, žinoma, registruokitės balsavimui internetu! Tai galima padaryti čia: https://javlb.org/register/.