Talkininkai.
Talkininkai (iš k.): Eglė Mendoza, Aida Sakalauskaitė, Tomas Janušas, Rita Rosicker ir organizatorių draugas-vegetaras. (Loretos Barauskas nuotraukos)

San Francisco „Genio” mokyklai popietė

Inga Greblikienė.

Cepelinai labai dera prie Lietuvos vėliavos!
Cepelinai labai dera prie Lietuvos vėliavos!

Jau atsisveikinome su vasara… Praūžė Šokių šventė, Lietuvos moksleivių Dainų šventė, atostogos, susitikimai, kelionės! Californijoje dar nerudeniški orai, saulutė kaitina lyg birželį, tad tikrai buvo smagu susitikti Brisbeno jachtų klube – ir jau ko ko – cepelinų, balandėlių ir koldūnų paragauti. Ką ten paragauti – prisivalgyti iki soties! O kur dar kepta duona su sūriu, lietuviškos salotos, nuostabi silkė užkandai ir tikri lietuviški vafliukai, „Tinginys” bei kiti tautiniai saldumynai… Turbūt kyla klausimų – kas, kaip ir kodėl?

Tad pradėkime viską iš pradžių: San Franciscas yra vienas didžiausių ir turbūt vienas dinamiškiausių Amerikos miestų. Uostas, Silicio slėnis, daugybė besikuriančių ir, deja, užsidarančių bendrovių, daugybė jaunų žmonių, puoselėjančių puikaus gyvenimo viltis. Svajonės ir bėgimas, bėgimas, bėgimas… Miestas, kuris savo energija tikrai pralenkia net ir niekada nemiegantį Manhattaną. Deja, lietuviai San Francisce niekada neturėjo bažnyčios, parapijos ar bendruomenei priklausančių pastatų (net ir lietuviškos parduotuvės), nors visada puoselėjo tradiciją susiburti, būti kartu ir kurti stiprią bendruomenę. Iš šio bendradarbiavimo ir kilo lietuviškos mokyklos idėja. Ir tikrai – lietuviška šeštadieninė mokykla „Genys” puikiai atkartoja miesto dinamiką: ilgą laiką teturėjusi keletą mokinukų, „Genio” mokykla pastaraisiais metais mokytis sukviečia daugiau kaip 60 įvairaus amžiaus moksleivių, joje dirba 16 mokytojų, energingosios mokyklos direktorės Virgilijos Tali bei kitų filantropių – tėvų komiteto pirmininkės, JAV LB Tarybos narės Aidos Sakalauskaitės, mokytojų Vanesos Kašelionis, Marijos Steiblienės, kitų šaunių mamų-mokytojų dėka puoselėjamos pačios gražiausios ir tauriausios lietuviškos mokyklos tradicijos. „Genio” mokykla, nors ir viena jauniausių tarp didžiųjų Amerikos miestų šeštadieninių mokyklų, tikrai turi kuo pasigirti – jau išleido pirmąją abiturientų kartą, aktyviai bendradarbiauja su kitomis mokyklomis, dalyvauja lietuvių kalbos egzamino ruošime, kad būtų pripažintas Amerikos mokyklose, kartu švenčia šventes, stengiasi įsilieti į lietuviškos bendruomenės veiklą.

Mokyklos patalpų nuoma ir išlaikymas yra pagrindinis rūpestis ir išlaidos. Didžioji dalis… Deja, išlaidos drastiškai auga kiekvienais metais (vien šiemet nuoma išaugo 5 000 dolerių ir siekia penkiaženklę sumą) ir turbūt kitais metais teks keisti mokyklos patalpas. Tad šį kartą buvo nutarta prašyti nors ir nedidelės, bet labai draugiškos ir geranoriškos bendruomenės pagalbos.

Virgilija Tali ir Aida Sakalauskaitė.
Gražiai atrodančiais cepelinais ir koldūnais džiaugiasi Virgilija Tali ir Aida Sakalauskaitė.

Vieną sekmadienį šauniame Brisbeno jachtų klube (labai džiaugiamės, kad mokyklos direktorės Virgilijos Tali vyras, estas Martin, yra didelis buriavimo entuziastas ir padėjo pirmajam renginiui gauti patalpas, o dar ir dirbo barmenu, kad mes visi galėtume pabendrauti), kaitinant labai kaitriai Californijos saulei, buvome sukviesti į pirmąjį lietuviškos mokyklos „Genys” labdaros renginį (kickoff event). Direktorės Virgilijos mintis buvo surinkti kuo daugiau žmonių ir visus pavaišinti lietuviškais patiekalais.

Turiu pasakyti, idėja buvo tikrai puiki ir nuostabiai pasiteisino – į šį labdaros renginį užsiregistravo ir atvyko gerokai daugiau kaip 100 dalyvių. Kažkas maloniai pasirūpino papuošti salę lietuviškomis vėliavėlėmis, aplink skambėjo lietuvių kalba, prie įėjimo taip pat plevėsavo trispalvė, – nuotaika buvo puiki. „Genio” mokinių tėveliai pasirūpino, kad paskanautume lietuviškų užkandžių (ojoj, kaip buvau pasiilgusi silkutės ir juodos keptos duonos), o mokyklos direktorė Virgilija ir tėvų komiteto pirmininkė Aida su keliais pagalbininkais sukūrė tikrą stebuklą – visą šią lietuvių minią pavaišino karštais lietuviškais patiekalais. Virgilija pati pagamino visą didelį puodą balandėlių, o Aida suraitė 10 kg nuostabiausių koldūnų ir dar sekmadienį kepė kugelį. Rita Rosicker pasidalino savo skaniųjų cepelinų receptu ir su pagalbininkais prigamino turbūt daugiau kaip 300 cepelinų – visi privalgėme ir dar net namo buvo galima parsinešti. O kam dar liko vietos skrandyje, galėjo pasmaguriauti Aidos su šeima (Aida augina 3 sūnus) keptais vafliukais, Virgilijos kartu su abiem sūnumis gamintu vafliniu tortu ir „Mama Papa Lithuania” restorano padovanotu „Tinginiu”. Buvo tikra lietuviška puota.

Skanieji cepelinai!
Skanieji cepelinai!

…Ir tikrai nudžiugino tas buvimo kartu jausmas ir ta norėjimo būti kartu patirtis. Smagu buvo matyti aplinkui lakstančius ir noriai lietuviškus patiekalus valgančius mūsų vaikus ir anūkus bei suvokti, kad bendruomenė taip gausiai susirinko paremti mūsų ateitį, mūsų džiaugsmą. Norėčiau pacituoti „labdaros” apibrėžimą. „Labdara, labdarystė, filantropija – savanoriška nesavanaudiška asmens (žmogaus, organizacijos) veikla, aukojant kokias nors vertybes, suteikiant išteklių. Labdaros teikėjų paramos dalykų teikimas yra pagrįstas laisva valia ir yra neatlygintinas”. Norėčiau nesutikti, nes labdara vaikams ir bendruomenei yra visada atlyginama – gerumu, vidinio pasitenkinimo jausmu, suvokimu, kad esame kartu, stiprūs, rodome pavyzdį savo vaikams, puoselėjame gražias tradicijas. Ir tikrai tikiu, kad „Genio” mokykla dar ilgai gyvuos, ir net pergyvens Los Angeles, Čikagos ar Bostono lietuviškas mokyklas (čia dar labai tolimoje ateityje).

Ir nors renginio metu buvo surinkta nemažai lėšų ir dar buvo paskelbta gera žinia, kad Kazickų šeimos fondas paremia lėšų rinkimo vajų ir pridės po 1 000 dolerių kiekvienam surinktam 1 000 dolerių (padvigubins), labai prašytume paremti „Genio” mokyklą. Gal kituose Amerikos miestuose gyvena „Genio” mokyklos mokinių seneliai, krikštatėviai arba šiaip šeimos draugai, kurie galėtų neakivaizdžiai dalyvauti paramos akcijoje (deja, cepelinus jau suvalgėme)? Amerikoje paštas puikiai dirba, jūsų laiškas tikrai labai greitai pasieks San Franciscą. Čekį reikėtų adresuoti mokyklai „Genys” ir siųsti adresu: 815 Perseus Ln, Foster City, CA 94404.

O gal norite dalyvauti smagiame San Francisco Lietuvių Bendruomenės metų renginyje „Fall Ball” ir gauti bilietų nemokamai? Daugiau informacijos galėsite rasti tinklalapyje „SF Lithuanians”.

Lietuviškos mokyklos „Genys" labdaros renginyje netrūko linksmai nusiteikusių lankytojų.
Lietuviškos mokyklos „Genys” labdaros renginyje netrūko linksmai nusiteikusių lankytojų.
Į „Genio” sveikatą!
Į „Genio” sveikatą!