Yearly Archives: 2019

M. LUCILLE ZELVYS, SSC

Gailestingoji sesuo A†A Seselė M. LUCILLE ZELVYS, SSC. Mūsų mylima seselė mirė 2019 m. kovo 1 d., sulaukusi 84 metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 61 metus. Ses. Lucille dirbo gailestingąja seserimi Loretto ir Švento Kryžiaus ligoninėse Čikagoje. Ji taip pat buvo Marijos aukštesniosios mokyklos mokytoja ir slaugė. Nuliūdę liko: sesuo Nijolė …

Toliau...

ALGIMANTAS MARCINKEVIČIUS

A†A ALGIMANTAS MARCINKEVIČIUS mirė š. m. vasario 24 d., sulaukęs 58 metų. Gyveno Gurnee, IL ir Vilniuje. Gimė Vilniuje 1960 m. birželio 25 d. dr. Algimanto ir Danutės Marcinkevičių šeimoje. Eidamas tėvo pėdsakais, medicinos laipsnį įgijo Vilniaus universitete, specializavosi širdies chirurgijoje ir parašė daktaro disertaciją apie perikardito gydymą. Nuliūdę liko: …

Toliau...

ZIGMAS VINCAS VISKANTA

Tu nuėjai – ir vyturėliai Pravirko, lyg nakties šešėliai Pravirko ir gamta visa. Bernardas Brazdžionis A†A ZIGMAS VINCAS VISKANTA mirė š. m. vasario 22 d., sulaukęs 86 metų. Gimė Vilkaviškyje 1933 m. rugpjūčio 20 d. Gyveno Los Angeles, CA. Giliame liūdesyje paliko žmoną Birutę, vaikus Paulių, Tomą ir Dianą, anūkus …

Toliau...

GRAŽINA ČAPLIKAITĖ MAČIUIKIENĖ

A†A GRAŽINA ČAPLIKAITĖ MAČIUIKIENĖ mirė 2019 m. vasario 20 d. Storrs, CT. Gimė 1927 m. spalio 14 d. Kėdainiuose, Lietuvoje. Liūdi: dukra Laura (San Ramon, CA), sūnus Jonas (New York, NY), sūnėnai Aidis ir Rimas Kožica su šeimomis. Gražinos pasiilgs draugai ir giminės trijuose žemynuose. Vyras Benediktas mirė 2018 m. …

Toliau...

SOFIA PUMPUTIS (SKRIPKUS)

A†A SOFIA PUMPUTIS (SKRIPKUS) mirė 2019 m. vasario 16 d., sulaukusi 98 metų. Nuliūdę liko: sūnūs Klaudijus (Birutė) ir Virginijus (Bernie), duktė Eugenia (Jerry) Sychra, 6 anūkai ir 5 proanūkiai. A. a. Sofia buvo a. a. Felikso Pumpučio žmona. Atsisveikinimas vasario 19 d., antradienį, nuo 9 iki 10 val. r. …

Toliau...

CHARLOTTE IRENE KAZLAUSKAS

CHARLOTTE IRENE KAZLAUSKAS 64, of Corinth, Mississippi, passed away in her home on Thursday, February 14, 2019. She was born April 24, 1954 in Chicago, Cook County, IL, the daughter of the late Balys and Josephene Brazdzionis. She married Bernardas Kazlauskas and together they owned and operated Spirit Tomes and …

Toliau...

EUGENIA TARAS (KVEČAS)

A†A EUGENIA TARAS (KVEČAS) mirė vasario 13 d., sulaukusi 84 metų. Gimė 1934 m. lapkričio 27 d. Telšiuose, Lietuvoje. Gyveno Palos Park, IL, anksčiau Marquette Park, Čikagoje. Nuliūdę liko: buvęs vyras Vytautas Taraškevičius, dukterėčios ir sūnėnai Amerikoje ir Lietuvoje. Eugenia buvo a. a. Edvardo Taro mama, a. a. Broniaus ir …

Toliau...

MEILUTĖ A. INDREIKA BISKIS

A†A MEILUTĖ A. INDREIKA BISKIS, MD mirė savo namuose 2019 m. vasario 13 d., sulaukusi 96 metų. Gimė 1923 m. vasario 5 d. Maskvoje. Gyveno Downers Grove, IL. Buvo a. a. Stasės Rickevičiūtes ir a. a. Liongino Indreikos duktė, a. a. Kęstučio Biskio žmona, a. a. Mato Indreikos sesuo. Meilutė …

Toliau...

ANGELA JETEIKA LEŠČINSKIENĖ

A†A ANGELA JETEIKA LEŠČINSKIENĖ mirė vasario 8 d., sulaukusi 92 metų. Gimė 1927 m. sausio 13 d. Gyveno Marquette Parke, Chicago, IL. Nuliūdę liko: sesuo Julia J. Galvão, dukterėčios Doris A. Martini (Jerome), Denise M. Martini ir Cecilia J. Galvão; jų vaikai – Juliana Martini, Simone, Sasha, João ir José …

Toliau...

ANGELA JETEIKA LEŠČINSKIENĖ

A†A ANGELA JETEIKA LEŠČINSKIENĖ mirė vasario 8 d., sulaukusi 92 metų. Gimė 1927 m. sausio 13 d. Gyveno Marquette Parke, Chicago, IL. Nuliūdę liko: sesuo Julia J. Galvão, dukterėčios Doris A. Martini (Jerome), Denise M. Martini ir Cecilia J. Galvão; jų vaikai – Juliana Martini, Simone, Sasha, João ir José …

Toliau...