Šiai interaktyviai parodai reikia iš anksto suplanuoti kiekvieną erdvę.

Čiurlionio galerijoje – ypatinga paroda

Jaunimo centre esanti Čiurlionio galerija kviečia liepos 15 dieną visus Čikagos ir jos apylinkių lietuvius kartu paminėti „Lituanicos” 90-ąsias skrydžio per Atlantą metines. Minėjimui parengtoje programoje – įspūdingos, moderniomis technologijomis sukurtos parodos apie legendinių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydį atidarymas.

Virginija Petrauskienė.

„Lituanicos” 90-ųjų metinių paminėjimo šventė prasidės 3 val. p. p. mažojoje JC salėje rodomu Amerikos lietuvių teatro „Viltis” spektakliu „Lituanica”.

Senos istorinės nuotraukos visada įdomios.

Po spektaklio minėjimo dalyviai bus pakvies­ti pasivaišinti kokteiliais ir užkandžiais.

6 val. v. Čiurlionio galerijoje bus atidaryta inte­raktyvi paroda, skirta Dariaus ir Girėno skrydžiui per Atlantą. Apie ją kal­bėjomės su Čiurlionio galerijos direktore Viktorija Černičenko.

Pristatykite, kuo ypatinga bus ši pa­roda?

Interaktyvi paroda vyks ne vienoje erdvėje, o visose trijose Čiurlionio galerijos salėse. Tai moderni paroda, parengta naudojant šiuolaikines, parodos turinį perteikiančias priemones – rotorinę hologramą, 3D moduliaciją, pridėtinės realybės ir skaidraus stiklo technologijas.

Dalis jos eksponatų bus pilnai matomi tik po to, kai telefonu bus nuskenuotas jų kodas. Tuomet ant sienos pakabintuose rėmuose esanti erdvė tarsi atgyja ir parodos lankytojas gali stebėti vaizdą. Naudojant pridėtinės realybės technologiją – nukreipus planšetę ar telefono kamerą į eksponuo­jamus rankraščius ar meninių simbolių atvaizdus, iliustruojančius Dariaus ir Girė­no gyvenimo faktus ir etapus, atsiras nuoseklus animacinis ir tęstinis tos istorijos pasakojimas, ekspozicijoje atgis virtualios formos objektai.

Reikia pridurti, kad paroda yra mišri – joje bus eksponuojami laiškai, atvirukai iš to laikotarpio, kai Amerikos lietuviai rinko lėšas „Lituanicos” skrydžiui per Atlantą. Tam panaudoti nacionalinės bibliotekos retų rankraščių skyriuje minima tema esantys dokumentai, fotografijos, taip pat iš projekto partnerių pasiskolinta dokumentinė medžiaga. Remiantis šia medžiaga, bus sukurtas interaktyvus vaizdinys – Dariaus ir Girėno temai skirtos meninės interpretacijos. Naudojant didelio ryškumo projektorių ir kryptinį veidrodį, turėtų būti sukurtas ypatingas efektas – modifikuotas „Bellanca CH-300 Pacemaker” lėktuvas, „išskrendantis” iš dokumentinių fotografijų skraidys parodos erdvėje.

Visa tai turėtų būti atkurta Čiurlionio galerijos erdvėse. Kaip tai pavyks padaryti? Stengsimės galėdami parodos kūrėjų sumanymus atgaminti čia, pas mus, nors tai tikrai nėra paprasta. Likus dviem dienoms iki renginio, iš Lietuvos į Čikagą atvyksta Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos direktorius Renaldas Gudauskas su keletu specialistų, kurie padės parengti ir suinstaliuoti šią parodą.

Paroda bus mišri – joje bus eksponuojami laiškai, atvirukai.

Kaip gimė mintis atsivežti tokią parodą? Ar sudėtingi buvo pasirengimo darbai  ir kiek laiko jiems prireikė?

Pradėjau ruoštis jai daugiau nei prieš metus. Ėmiau galvoti, kaip įdomiau būtų galima paminėti „Lituanicos” skrydžio 90-ąsias metines. Suradau informacijos apie šią parodą ir nusprendžiau, kad būtų įdomu ją atsivežti iš Lietuvos. Tuomet susisiekiau su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktoriumi. Reikėjo atlikti ne­­mažai namų darbų: siunčiau į biblioteką Čiurlionio galerijos patalpų planą. Jo reikė­jo tam, kad būtų galima suplanuoti paro­dos erdves. Iš Lietuvos M. Mažvydo biblio­tekos pradėjo keliauti parodai skirti siuntiniai – mus jau pasiekė du.

Labai svarbūs darbai dar laukia, kai atvyks Lietuvos nacionalinės bibliotekos komanda.

Kiek kainuos bilietas į šią parodą?

Bilietas į jos atidarymą liepos 15 d., šeštadienį, rengiamą minėjimą kainuos 25 dolerius. Už tai svečiams bus parodytas spektaklis, parengtos nedidelės vaišės.

Veiks baras, svečiai jame galės patys nusipirkti pasirinktų gėrimų. Labai kviečiu visus į šventę, kur kartu prisiminsime ir paminėsime drąsių Lietuvos didvyrių lakū­nų S. Dariaus ir S. Girėno kelionės per Atlantą 90-ąsias metines.

Dariui ir Girėnui skirtas atvirukas.
Dariui ir Girėnui skirtas atvirukas.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2023-ųjų m. Liepos 8 d. numeryje, Vol. CXIV NR. 54)