Rugsėjo 17, 2011. Meno atgimimas Neringos stovykloje. JURGITA RAŠKEVIČIŪTĖ

Iš DRAUGO archyvo: Pamaklinėti po 2006–2013 m. straipsnius

Kaip pasiekti DRAUGO archyvo vėlesnius straipsnius

Kada perdirbome www.draugas.org svetainę WordPress formatu, jau buvo Jono Kuprio paruoštos ištraukos iš apie 2600 straipsnių, pasirodžiusių DRAUGE nuo 2006 iki 2013 m. Šie straipsniai visiems prieinami, jų atsisiuntimas nereikalaujant prenumeratoriaus statuso. Neseniai mes tų straipsnių kodavimą atnaujinome, kad jie būtų lengvai skaitomi naudojant išmaniuosius telefonus. Tai yra ko skaityti laisvalaikiu. Sąrašas tų straipsnių randasi dešiniame svetainės stulpelyje, “ARCHYVAI (PDF ir HTML); Straipsniai (Sename formate – HTML).”

Tiesioginės nuorodos, pagal metus, pateikiamos čia, taip pat randasi kiekvieno straipsnių metų sąrašo pradžioje bei pabaigoje.

2013201220112010200920082006-2007legacy

Apart to, visi DRAUGO numeriai pasiekiami PDF formatu, per DRAUGORodyklę.” Laikraščiai išleisti nuo 1909–2007 m. prieinami visiems, o po 2008 m., reikalauja slaptažodžio, kurį turi teisė įsigyti kiekvienas DRAUGĄ prenumeruojantis.