Šventės plakatas. (Kultūros tarybos nuotraukos)

Joninių šventė – pramogų parke

Virginija Petrauskienė.

Artėja Joninės, o JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) Krašto valdybos kultū­ros reikalų tarybos pirmininkė Giedrė Knieža visiems siunčia gerą žinią: šiais metais vėl galėsime kartu švęsti šią mū­sų tautiečių mylimą šventę. Ji bus surengta neįprastoje vietoje – naujame, tik pernai Lemonte atidarytame nuotykių ir pramogų parke The Forge:Lemont Quarries Adventure Park.

Šventės akcentas – šiaudinės skulptūros

D. Miežlaiškis demonstruoja Kerniaus Miežlaiškio pagamintus vienos iš būsimų skulptūrų rėmus, kuriuos reikės aprišti šiaudais ir žolynais.

Milžiniška, maždaug 300 akrų (120 hektarų) parko teritorija su medžių gojeliais, vandens telkiniais, kanalais, nuostabiai suprojektuotu landšaftu, smagiais sausumos ir vandens atrakcionais, šiuolaikiškai įrengta scena ir patogiomis higienos patalpomis – visa tai birželio 26 dieną, šeštadienį, bus skirta tik Joninių šventės dalyviams. Lietuviai visai šiai dienai išsinuomojo parką. Jame šventės metu dirbs visi atrakcionai, ten esančios įstaigos, o parko savininkai pa­sirūpino, kad tą vakarą būtų prekiaujama tik lietuvišku alumi ir lietuviškais stipriaisiais gėrimais.

Jau dabar pradėtos kurti Joninių šventės dekoracijos – dviejų su puse metrų aukščio šiaudinės skulptūros, vaizduojančios senuosius baltų ženklus ir simbolius. Numatytam projektui prireiks nemažai talkininkų. G. Knieža pasidžiaugė, kad jau dabar jas pradėjo gaminti Kernius Miežlaiškis ir Rasa Ibianskienė. Keletą šių skulptūrų planuojama pastatyti Lemonto miestelio centre.Keletą šių skulptūrų planuojama pastatyti Lemonto miestelio centre. Jos padės supažindinti miestelio gyventojus su senąja lietuvių kultūra ir tradicijomis. O pirmą kartą keliaujantiems į The Forge (tokių, tikriausiai, bus dauguma), didžiuliai baltų simboliai nurodys kryptį  į šventės vietą.

Šiaudinės skulptūros bus išrikiuotos ir parke prie scenos, kurioje net septynias valandas – nuo 4 val. p. p. iki 11 val v. vyks koncertas. Šis koncertas kartu bus skirtas ir JAV LB 70-mečiui. Šventėje degs Joninių laužai – parko erdvėse yra įrengtos specialios laužavietės.

Koncerte – vietiniai ir Lietuvos atlikėjai

„Amerikoje yra daugybė nuostabių lietuvių atlikėjų, ir mes norime Joninių šventės dalyviams suteikti galimybę juos pamatyti scenoje, pasiklausyti jų atliekamų kūrinių”, – sakė G. Knieža.

Šventinė koncerto programa sudaryta taip, kad būtų įdomi įvairių muzikinių skonių žiūrovams. Scenoje pasirodys įvairių žanrų ir krypčių atlikėjai: iš Indianapolio atvyks liaudies kapela ‘Biru Bar’, iš New Yorko – dainininkė, kompozitorė ir kanklininkė Simona Smirnova. Vakaro metu taip pat dainuos vokalistai Agnė Giedraitytė ir Martynas Matutis, šoks tautinių šokių grupės „Rusnė”, „Suktinis” (vaikų ir suaugusiųjų grupės), „Rutadance” šokėjai, Čikagos lietuvių operos cho­ras atliks populiarių klasikinių ir šiuolaikinių kūrinių, pasirodys ir Rimantas Pažemeckas – dainuojamosios poezijos atstovas. Nebus nuvilti ir „sunkiosios” muzikos gerbėjai – jiems koncertuos alternatyvaus roko muzikantai Nerijus Glezekas ir grupė „The Relevant”.

Joninių šventinėje programoje dalyvaus ir iš Lietuvos atvyksiantis populiarus estradinių dainų atlikėjas Romas Dambrauskas.

Šventės svečiams – ir parko atrakcionai

Koncertas nebus vienintelė Joninių vakaro pramoga. Parke veiks visi ten esantys atrakcionai – įvarūs įspūdingo aukščio laipiojimo bokštai, nusileidimo lynais trasos, bus galima pasiplaukoti baidarėmis, keliauti pėsčiųjų trasomis ir kt. Ant paties aukščiausiojo – net aštuonių aukštų atrakciono bokšto užlipus, nuo Lemonto ma­tyti Čikagos centras. Štai ten, ant to bokšto Joninių šventės metu planuojama užkabinti Lietuvos trispalvę.

Šventės scena.

G. Knieža sakė, kad vienas prie scenos esantis vaikams skirtas laipiojimo atrakcionas bus nemokamas. Kol tėveliai stebės pasirodymus scenoje, jų vaikai nenuobodžiaus, galėdami pasikarstyti ant įvairiausių laipynių.

„Dalyvaus įvairūs prekiautojai, norintiems pardavinėti savo prekes šio renginio metu, dar ne vėlu kreiptis dėl galimybės dalyvauti. Šventės dalyviams maistą gamins „Kunigaikščių užeiga”. Jie jau įsigijo didžiules keptuves ir puodus, kad maisto gamyba įspūdingiau atrodytų. Parke bus kepami šakočiai. Iš anksto norime pakviesti žmones atsinešti sau po sulankstomą kėdę ar patiesalą, kad galėtų patogiai įsitaisyti ant žolės. Tačiau perspėjame, kad nesineštų iš namų nešiojamų šaldymo krepšių su maistu, nes parko apsauga tokių neįleis”, – kal­bėjo „Draugo” pašnekovė.

Bilieto kai­na į renginį – 35 dol., vaikams nuo 5 iki 14 metų  25 dol. Ma­žyliams įėjimas nemokamas.

Ji pridūrė, kad tą vakarą parke dirbs visas jį aptarnaujantis personalas, tarp kurio yra ir lietuvių. Kai Joninių šventės organizatoriai susitiko su The Forge parko savininkais aptarti Joninių šventės vakaro, pastarieji pasakė, jog žino apie Lietuvą, nes pas juos dirba ir lietuvių. 

Actu gatvių nelaistys

„Svarbiausia, kad šiais metais, kitaip, nei ankstesniais, Joninių šventę organizuoja pelno nesiekiančios organizacijos – LB Kultūros taryba, Pasaulio lietuvių centras (PLC) ir LR generalinis konsulatas Čikagoje. Prie pagrindinių organizatorių prisideda daug savanorių, nes, norint surengti tokio masto šventę, reikia nemažai lėšų ir darbo rankų. Didžiausi mano pagal­bininkai, padedantys įgyvendinti šį didžiulį projektą – tai Kultūros tarybos nariai Daina Miežlaiškis ir Žygis Janus”, – sakė G. Knieža.

Ji pridūrė, kad prie šventės rengimo prisideda ir Lemonto miestelis – jis skyrė vietos dalyvių automobiliams prie Metra stotelės. Dalis atkelia­vusiųjų į Joninių šventę, galės savo automobilius palikti ten ir į parką atvykti Metra traukinuku. Nes planuojant, statant ir įrenginėjant šį nuotykių parką, nebuvo numatyti labai dideli plotai automobilių statymo aikštelėms. O lietuviškos Joninių šventės organizatoriai tikisi sulaukti ne mažiau nei 1 500 svečių.

Rengėjai šventės dieną tikisi ir la­bai laukia gero oro. Aptariant šventės detales, jiems teko išklausyti netikėčiausių patarimų, kaip galima atbaidyti besikaupiantį lietų. Tarp jų buvo ir toks, kad, norint, jog lietus aplenktų, reikia miestelio gatves palaistyti actu.

„Pasijuokėme, kad tokiu atveju reikėtų ‘netyčia’ kokią cisterną acto išpilti. Na, o jeigu rimtai – tikime, jog vasara mums dovanos gražų Joninių šventės orą. Lauksime ir tautiečių ir jų kaimynų bei draugų kitataučių, ir čia gimusių trečios kartos lietuvių, kuriems, galbūt, lengviau kalbėti ir bendrauti anglų kalba. Nes mūsų rengiamos Joninių šventės vedėjai kalbės ir lietuvių, ir anglų kalbomis”, – sakė G. Knieža, kviesdama visus kartu atšvęs­ti Jonines įspūdingame nuotykių parke.

Būsimą Joninių šventę jos organizatoriai aptarė The Forge parke: (iš k.) dvi PLC atstovės Elytė Rėklaitis ir Diana Aleknaitė, už savanorius atsakinga Silvija Basijokaitė, konsulato atstovai Ieva Dilytė ir gen. konsulas Mantvydas Bekešius, JAV LB Kultūros tarybos nariai Žygis Janus ir Giedrė Knieža bei The Forge parko atstovė Heather Tomala.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2021-ųjų m. Gegužės 29 d. numeryje, Vol. CXII NR. 42)