Mugės atidarymo akimirka. (Audros Kižytės ir Virginijos Petrauskienės nuotraukos)

Kaziuko mugėje – ir Ukrainos atspindžiai

Virginija Petrauskienė.

Karo tema neaplenkė ir Kaziuko mugės.

Mugė sugrįžo prekiautojų ir pirkėjų džiaugsmui

Po vienerių metų pandeminės pertraukos sugrįžo tradicinė skautų rengiama Kaziuko mugė, kuri vyko sekmadienį, kovo 6 dieną. Į mugę sugužėjo prekiautojų ir pirkėjų – visi pasiilgę susitikimų su pažįstamais, pasikalbėjimų. Pirkėjai atvy­ko nusipirkti pamėgtų prekių. Pardavėjai džiaugėsi galimybe parduoti savo gaminius, kuriuos – kas geriau įvertins, jeigu ne tautiečiai.

Ilgiausios eilės rikiavosi prie rūkymo dūmu kvepiančių „Kunigaikščių” stalų. Ant jų buvo prikrauta įvairiausių skanėstų – pradedant kepiniais – kibinais, bandelėmis su lašinukais, spurgomis, baigiant rūkytais mėsos ir žuvies gaminiais.

Visų susirinkusiųjų akys krypo į menininkę audėją Eleną Šniras, kuri prekiavo pasipuošusi ukrainiečių tautine atributika.

Menininkai siūlė savo sukurtų papuošalų, audinių, mezginių ir kitokių grožybių. Pirkėjai sustodavo prie knygų, ekologiškų kosmetikos priemonių, domėjosi masažistų ir kitokių sveikatintojų paslaugomis. O tarp stalų suko­si mažieji skautai, siūlydami mugės lankytojams pirkti saldumynų, apyrankių ir kitokių žavių dalykėlių.

Jūrų skautų Nerijos tunto tuntininkė j. v.s. fil. Taiyda Chiapetta, pristatydama mugę, sakė, kad tai pirmoji Kaziuko mugė, skautų surengta po pandeminės pertraukos. Praėjusiais, 2021 metais, mugės nebuvo. O prieš dvejus metus skautams pavyko ją surengti prieš pat paskelbiant šalyje apribojimus, susijusius su COVID-19.

„Šioje mugėje prekiautojų dalyvauja beveik 40, jie patenkinti, nes pre­kyba vyksta, lankytojai perka jų siūlomas prekes. Beveik neliko vietų, reikėjo galvoti, kaip visus sutalpinti”, – sakė T. Chiapetta.

Tyliajame aukcione – dosnus pirkėjas

Maistu renginyje rūpinosi „Bočių menė”. Atsižvelgiant į tuometinius Cook County reikalavimus, rengėjai planavo maistą parduoti tik išsinešimui. Bet likus keletui dienų iki mugės, buvo atsisakyta šių reikalavimų, jie sušvelninti. Todėl „Bočių menėje” žmonės galėjo valgyti, bendrauti. Ir tikrai, prie gardžių lietuviškų patiekalų visą laiką netrumpėjo išsivingiavusi ilgoka valgytojų eilė.

Tyliojo aukciono metu menininko J. Daugvilos išdrožtas Rūpintojėlis buvo nupirktas už 2 500 dol.

Šiais metais švenčiame Jūrų skautų 100-metį, Vydūno Jaunimo fondo 70-metį ir mes galėjome pristatyti šio fondo valdybos pirmininkę Vidą Brazaitytę premijai.

Šventėje dalyvavo garbingi svečiai – Lietuvos skautijos pirmininkas Povilas Dabrila, kuris šiuo metu yra atvykęs iš Lietuvos ir Lietuvių skautų sąjungos pirmininkas Albertas Kerelis”, – pasidžiaugė T. Chiapetta.

Mugės metu vyko loterija ir tylusis aukcionas, kurio metu buvo parduodamas medžio drožėjo Jurgio Daugvilos koplytstulpis. Kūrinį skautams padovanojo kūrėjo sūnus Mykolas Daugvila. Aukciono rengėjai tikėjosi, kad darbas bus parduotas už 300 dol., tačiau realybė pranoko visus lūkesčius: pirkėjas už jį sumokėjo 2 500 dol. Rengėjai planuoja aukciono pelną skirti Ra­ko stovyklai, mugėje dalyvaujančių ir prekiaujančių skautų surinkti pinigai atiteks tuntų reikalams.

Nenutylėta Ukrainos tragedija

Mugėje nebuvo aplenkta Ukrainos tema. „Per atidarymą būtinai norėjome paminėti, kas vyksta Ukraino­je, kadangi mums visiems baisu. Turime pažįstamų ukrainiečių, kai kurių šeimų nariai gyvena ten, kur dabar vyksta karas. Pagerbėme karo aukas tylos minute ir, ko gero, pirmą kartą salėje buvo taip tylu – visi buvo susikaupę ir parodė ypatingą pagarbą. Mugės metu skautai rinko paramą Ukrainai, pardavinėdami apyrankes, rinkdami drabužius, prisidėdami prie kitokių akcijų”, – sakė T. Chiapetta.

Renginio organizatoriai džiaugiasi, kad į „Kaziuką” sugužėjo nemažai prekiautojų ir pirkėjų, kurie daug pirko, smagiai bendravo, o kartu aptarė ir skaudžiausią visiems temą – karą Ukrainoje.
Linksma nuotrauka Tado Raudžiaus sukurtuose šių metų Kaziuko mugės rėmuose: (iš k.) Gailė Vitas, Monika Rėklytė ir Robertas Vitas prie Lituanistikos tyrimo centro stalo.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2022-ųjų m. Kovo 10 d. numeryje, Vol. CXIII NR. 19)