Vertinimo komisija gavo 830 piešinių.
Vertinimo komisija gavo 830 piešinių. (Ritos Clemens nuotraukos)

Meno konkursas „Seku seku pasaką” (1)

Auksė Motto – JAV LB Švietimo tarybos kopirmininkė.

Luka Marcinkevičiūtė
Luka Marcinkevičiūtė

2016 m. kovo mėn. JAV LB Švietimo taryba organizavo meno konkursą, skirta knygos metams. Buvo parinkta tema „Seku seku pasaką”, nes mes visi užaugome su pasakomis, kurias sekė mamos, močiutės, tėčiai, seneliai. Pasakos – tai kūriniai, kurie daro vaiką protingu, formuoja vaiko asmenybę, nes jis paprastai tapatinasi su pasakos veikėjais. Sekdamas pasakos herojais, vaikas atranda savo tapatybę – kas jis yra ir kuo norėtų būti. Stebuklingoje pasakų šalyje ir vaikas, ir suaugęs randa džiaugsmą, optimizmą, poeziją, Pasakos yra puiki, maloni, nieko nekainuojanti pramoga, nuostabi galimybė patirti įvairių nuotykių ir daugybę įspūdžių. Iš piešinių ir rašinių buvo matyti, kad mokiniams ši tema buvo įdomi ir įkvepianti.

Iš 26 JAV lituanistinių mokyklų konkurso vertinimo komisija gavo 830 piešinių.

Piešinių vertinimo komisijos vadovei Ritai Clemens („Lietuvėlės” liuanistinė mokykla, NJ) su padėjėjomis Lina Gusti ir Greta Plokštyte buvo daug darbo, kol iš visų piešinių atrinko gražiausius ir konkurso reikalavimus labiausiai atitinkančius. Mokinių darbai buvo vertinami pagal temos tikslumą, atlikimo originalumą, piešinių kūrybiškumą ir meninę atlikimo kokybę.

Ethan Austin
Ethan Austin

Tris kartus vis mažėjo ir mažėjo piešinių krūvelės, kol buvo atrinkti laimėtojų darbai.

Štai jie. Darželio ir pirmos klasės vaikai iliustravo dainelę „Du gaideliai”. Darželio grupėje laimėjo:

1 vieta: Luka Marcinkevičiūtė (lituanistinė mokykla „Lietuvėlė”, NJ).
2 vieta: Ethan Austin (Atlantos lituanistinė mokykla „Saulė”, GA).
3 vieta: Aretas Boharevičius (lituanistinė mokykla „Žiburėlis”, IL).

Pirmų klasių grupėje prizinėmis vietomis pasidalijo šių mokyklų mokiniai:

1 vieta: Veronika Covalesky (Dr. V. Kudirkos lituanistinė mokykla, NJ).
2 vieta: Evita Jakubėnaitė (Bostono lituanistinė mokykla, MA).
3 vieta: Darius Teel (Lietuvių mokykla Vašingtone, VA).

Aretas Boharevičius
Aretas Boharevičius

2–3 klasės  vaikai iliustravo dainelę „Skrido uodas per girią”.

1 vieta: Sofija Riabkov (2 klasė, „Rasos” lituanistinė mokykla, IL).
2 vieta: Liucė Memėnas (3 klasė, Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla, Los Angeles, CA).
3 vieta: Jonas Risovas (2A klasė, NY Maironio lituanistinė mokykla).

Rašinių vertinimo komisijos vadovė Gaila Narkevičienė (Bostono lituanistinės mokyklos – BLM – direktorė, mokytoja lituanistė) surinko visą būrį padėjėjų. Asta Balandytė (BLM mokytoja), Giedrė Budreckienė („Taupa”), Lionė Kazlauskienė-Bradūnaitė, Daiva Navickienė (JAV LB švietimo tarybos narė) Dana Vainauskienė („Neringos” direktorė, mokytoja lituanistė), Rita Lapšienė (BLM mokytoja lituanistė), Auksė Motto (konkurso koordinatorė), pasiskirsčiusios rašinius, kibo į darbą. Vertinimo komisijai tikrai buvo nelengva atrinkti geriausius, teko perskaityti 450 darbų. Daugiausiai rašto darbų pristatė 2–8 klasių mokiniai. Ir štai po 7 valandų darbas buvo baigtas.

Veronika Covalesky
Veronika Covalesky

Antros ir trečios klasės mokiniai turėjo atpasakoti pasaką „Dangus griūva”. Prizinės vietos paskirtos šiems mokiniams:

1 vieta: Elžbieta Kungytė (3 klasė, Maironio lituanistinė mokykla,  NY).
2 vieta: Veronika Giecivičiūtė (2 klasė, Maironio lituanistinė mokykla, Lemont, IL).
3 vieta: Jonas Kancleris (3 klasė, Čikagos lituanistinė mokykla, IL).

Senovėje įvairūs gamtos reiškiniai žmonėms buvo nesuprantami, paslaptingi, kėlė klausimus, net baimę. Žmonės ieškojo atsakymų, pasakodami apie tuos reiškinius kitiems. Pasakojimai ėjo iš lūpų į lūpas, vis labiau praplečiami, praturtinami naujais nuotykiais.

4–6–7 klasių mokiniams užduotis buvo pasirinkti vieną iš šių temų: „Kodėl beržas baltas?” „Kodėl medžiai nekalba?” „Kaip atsirado Nemunas?” „Saulė, vėjas ir žiema” ir sukurti sakmę, pasakojimą, pasaką; pradedant  nurodytais žodžiais.

Evita Jakubėnaitė
Evita Jakubėnaitė

Pirmosios vietos laimėtoja Emilija Džeržanauskas (6C klasė, Maironio lituanistinė mokykla, Lemont, IL) pasirinko temą:

Kaip atsirado Nemunas

Seniai seniai Lietuvoje nebuvo upių. Mažame kaimelyje gyveno kaimiečiai. Jie gyveno gražiai ir linksmai, bet dirbo sunkiai ir labai vargdavo. Tuo laiku ežerai ir jūra buvo labai sūrūs, tai buvo labai sunku gauti vandens, ir, kai lydavo, Dievo ašaros irgi buvo sūrios. Žmonės galėjo gauti vandens iš žemės, bet nedaug. Kiekvieną dieną kaimiečiai gaudavo tik  po mažą kibirą vandens. Žmonės labai meldėsi, kad rytoj gautų daugiau vandens. Vieną rytą Dievas išgirdo kaimiečių maldas, jis žiūrėjo į žmones ir galvojo, kaip gali padėti. Dievas buvo nusiminęs, pagailo jam žmonių ir jis pradėjo verkti. Tuo pačiu laiku Saulė žiūrėjo į savo nukirptas kasas ir irgi pradėjo verkti. Vėjas papūtė – Dievo ir Saulės ašaros susimaišė. Niekas nepastebėjo, kad lijo, bet ta viena didelė ašara nukrito ant žemės ir susiformavo upė. Tą upę kaimiečiai pavadino Nemunu. Niekas nežino, kas tą rytą atsitiko, bet visi džiaugėsi ir dėkojo Viešpačiui Dievui. Ir taip atsirado Lietuvos didžiausia upė Nemunas.

Darius Teel
Darius Teel

Antrosios vietos laimėtojais tapo du mokiniai. Viena jų – Greta  Čepaitė (5 klasė, Indianapolio lituanistinė mokykla, IN).

Saulė, Vėjas ir Žiema
(ištrauka)

…Rudenį ir žiemą Saulė šviečia trumpai ir vos tešildo žemę. Vėjui tada būna linksma, jis gali pūsti lapus ir sniegą. Žiema labai džiaugiasi, kad gali priberti daug balto sniego į žemę. O pailsėjusi po rudens vėjų ir šaltos žiemos Saulė džiugina visus savo šiluma. Taip jie ir gyvena per amžius – Saulė, Vėjas ir Žiema.

Antras laimėtojas – Evanas Pilipavičius (5A klasė, Lemonto Maironio lituanistinė mokykla).

Liucė Memėnas
Liucė Memėnas

Kodėl medžiai nekalba

Sakoma, kad seniau medžiai galėjo kalbėti. Jie ne tik kalbėdavo, bet ir dainuodavo. Sakoma, kad rytais prabudę jie imdavo tarpusavy šnekėtis. Per lietų ir griaustinį jie garsiai dejuodavo. O, išlindus vaivorykštei, jie smagiai traukdavo dainas. Vakarui atėjus, medžiai tyliai šnibždėdavosi, kol užmigdavo. Daugiau niekas taip gražiai nebendravo, kaip medžiai. Tačiau kartą pasirodė žmonės ir viskas labai greitai pasikeitė. Žmonės sugalvojo statyti namus ir pradėjo kirsti medžius. Nors medžiai buvo didžiuliai, tačiau jie negalėjo pasipriešinti. Jie labai gražiai maldavo žmonių pasigailėti. Bet žmonės buvo pikti ir negailestingi, ir toliau kirto medžius. Visi medžiai verkė dieną ir naktį. Jie tol verkė, kol negalėjo išleisti nei garso. Nuo tada medžiai daugiau ir nekalba.

Trečios vietos laimėtoja – Dalija Januškis (4A klasė, Gedimino lituanistinė mokykla IL).

Jonas Risovas
Jonas Risovas

Kodėl Beržas baltas

Seniai seniai gyveno žmogus, vardu Beržas. Jis buvo baisus tinginys.

Vieną kartą, kai buvo beprasidedanti žiema, pas Beržą į svečius atėjo jo kaimynas gerasis Tonis. Atėjo ir sako: „Jau žiema, ir visi su kailiniais vaikšto, o kur tavo kailiniai?” „Ai! Patingėjau nusipirkt, gal rytoj?” „Na jau” – pasakė Tonis ir išėjo. Ir liko Beržas, rudas tinginys, kiurksoti namie. Sėdėjo, sėdėjo vieną savaitę, išsėdėjo ir kitą. Ir nusprendė vieną kartą Beržas eiti pasivaikščioti per žiemą. Ėjo, ėjo ir pradėjo balti nuo šalčio. Išsigando ir norėjo sukti namų link, bet namų nesimatė. Suprato Beržas, kad Tonis buvo teisus ir pravirko juodomis ašaromis. Ir liko jis styroti, baltas nuo šalčio Šaltynės miške. Todėl ir dabar Beržas yra baltas nuo gėdos ir šalčio.

Bus daugiau.

Sofija Riabkov
Sofija Riabkov