GINUTIS (GENIUS) PROCUTA

A†A GINUTIS (GENIUS) PROCUTA mirė vasario 21 d. Toronto ligoninėje, sulaukęs 84 metų amžiaus. Gimė 1933 m. lapkričio 11 d. Vilkaviškyje Antano ir Aleksandros (Kulpaitė) Procutų šeimoje. Gyveno Naujoje Zelandijoje, Čikagoje ir Kanadoje. Nuliūdę liko: žmona Dalia, duktė Eglė, anūkai Antoine (Antanas) ir Julien (Julius), brolis Vaclovas Viktoras, daug giminių Lietuvoje, Naujoje Zelandijoje, Australijoje, Anglijoje ir Amerikoje. Velionio mylimas tėvelis mirė dar 1945 metais. 1949 m.

Ginutis su mama ir broliu atvyko į Naująją Zelandiją Čia jis susipažino su būsimąja žmona Dalia (Pečiulaityte), taip pat pabėgele iš Lietuvos. 1963 metais Ginutis ir Dalia persikėlė gyventi į Čikagą, kur gimė jų duktė Eglė. 1971 m. šeima pastoviai apsigyveno Kanadoje, kur Ginutis profesoriavo University Ottawa, socialinių mokslų fakultete. Vėliau jis įsigijo knygų parduotuvę Toronte. Nors Lietuvą paliko būdamas 10 metų amžiaus, jis buvo ištikimas savo tėvynei ir aktyvus baltų bendruomenių narys Baltijų visuomenių narys Naujoje Zelandijoje, Amerikoje bei Kanadoje.

Per 40 metų Ginutis paaukojo daugiau negu 10 000 įvairių knygų Lietuvos mokslinėms ir viešosioms bibliotekoms, įskaitant ir 5 000 tomų dovaną Vilniaus universiteto bibliotekai. 2017 m. vasario 16-tąją Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo Ginutį ordinu „Už nuopelnus Lietuvai” Riterio kr žiumi. Laidotuvės buvo privačios.

Jo atminimui šeima prašo aukoti Ginučio Procutos knygų fondui (gofundme.com/ginutisprocuta), kad toliau būtų tęsiama parama Lietuvos bibliotekoms. Nuliūdusi šeima.