Marijus Gudynas sako kalbą.
Į Crystal Gardens salę šokėjams įnešus įspūdingo ilgio trispalvę, šventė prasidėjo! Susirinkusiuosius sveikina LR gen. konsulas Marijus Gudynas. (Jono Kuprio nuotr.)

Šventė Navy Pier – kupina įspūdingų naujovių

30 metrų trispalvė keliauja į Navy Pier.
30 metrų trispalvė keliauja į Navy Pier.

Kovo 12-osios sekmadienį Čika­gos lietuviai šventė savo tėvynės nepriklausomybę, ir tai buvo ypatinga diena – centrinėmis miesto gat­vėmis vingiavo 30 metrų trispalvė, kuri vidurdienį buvo įnešta į pag­rindinę Čikagos laisvalaikio ir pra­mogų erdvę Navy Pier. Ten aidint lietuvių liaudies muzikai, šokant tautiniais kostiumais pasipuošusiems šokėjams pradėtas jau šeštasis ke­turių valandų festivalis „Celebrate Lithuanian Independence”.

11 val. ryto lietuviai rinkosi prie Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Čikagoje pastato,  išskleidė 30 metrų  vėliavą ir nešini ja pajudėjo Navy Pier link. Beveik valandą tru­kusi eisena sulaukė aplinkinių dėmesio: akį traukė ryški trispalvė, ausiai neįprastai skambėjo lietuviškos dainos. „Įspūdingo dydžio vėliavos Lie­tuvoje įvairių švenčių ar renginių metu nešamos miestų gatvėmis, o eisenoje žygiuojantys patiria ypatingą pasididžiavimo savo Tėvyne, jos istorija ir vienybės jausmą. Jau keletą metų svarsčiau, kad Čikaga, kur daugiau nei 100 metų gyvena ypač gausi ir galinga lietuvių bendruomenė, veikia daugybė organizacijų, parapijų, mokyklų, o šis miestas neretai yra tituluojamas lietuvių diasporos sostine, galėtų taip pat turėti savo vienybės vėliavą. Tikiu, kad ši vėliava taps dar vienu simboliu, bursiančiu čia gyvenančius lietuvius ir skatinsiančius kiekvieną atrasti savo individualų kelią kaip prisidėti kuriant stiprią ir klestinčią Lietuvą”, – sakė  eisenos priekyje ėjęs idėjos sumanytojas generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas.

Vėliava jau Navy Pier!
Vėliava jau Navy Pier!

Iškilmingai įnešus Lietuvos trispalvę šventės programa pradėta solistės Agnė Giedraitytės atliekamais Lietuvos ir JAV himnais, vėliau į renginio dalyvius kreipėsi generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gu­dynas, nepriklausomybės proga visus sveikino itin garbingas svečias – lietuviškų šaknų turintis JAV senatorius Richard (Dick) Durbin. „Per daugelį metų aš ne vieną kartą lankiausi Lietuvoje ir stebėjau jos įspūdingą pažangą. Dabar ji puiki valstybė su nuostabiais žmonėmis, kurie vertina savo šeimas, tikėjimą ir lais­vę, o šiandien aš švenčiu kartu su gausia Amerikos lietuvių bendruo­mene ir didžiuojuosi būdamas jos dalimi”, – sakė senatorius R. Durbin.

Lietuvą ir lietuvius laiškais pa­sveikino ir Ilinojaus valstijos gubernatorius Bruce Rauner, Čikagos meras Rahm Emanuel bei Ilinojaus generalinė prokurorė Lisa Madigan.

Gerą šventės nuotaiką užtikrino svečiai iš Indianapolio – kapela „Biru Bar” (vad. O. Balčiūnas), Čikagos lietuvių mylimi vaikų pop choras „Svajonė” (vad. A. Šim­kuvie­nė), tautinių šokių grupės „Suktinis” (vad. G. Elekšytė-Knieža), „Lietuvos vyčiai” (vad. L. Ringienė), „Rusnė” (vad. N. Černiauskienė), „Grandis” (vad. D. Bilaišytė-DeMuth ir G. Grinkevičius) ir „Laumė” (vad. V. Indriliūnas). Čikagos meno ansamblis „Daina­va” (vad. D. Polikaitis) šiais metais koncertavo su renginio svečiais iš Lietuvos – Šiaulių miesto berniukų ir jaunuolių choru „Dagilėlis” (vad. R. Adomaitis). Aštuoniasdešimties bal­sų jungtinis choras atliko puikią programą, sulaukusią nuoširdžių susirinkusių­jų plojimų.

Šokiai prasideda!
Šokiai prasideda!

Šiais metais Crystal Gardens lietuvių skautų ir ateitininkų dėka puikavosi Gedimino bokšto dekoracija, prie jo budėjo šarvais vilkintis viduramžiškas riteris ir būrelis vaidilučių („Suktinio” šokėjai), ku­rių apsuptyje norinčius profesionaliai fotografavo Nijolė Shuberg. Netoliese lankytojai turėjo galimybę susikurti savo nuotrauką vilkint pasirinktą lietuvišką tautinį kos­tiumą.

Renginio metu tradiciškai šurmuliavo verslo, meno, tautodailės bei nepelno siekiančių lietuviškų organizacijų mugė, kurioje dalyvavo Lie­tuvių tautodailės institutas Čikagoje, Balzeko lietuvių kultūros muziejus, menininkai: Agnė Sabonis, Jolanta Koller, Audronė Babich ir kiti. Par­duotuvė „Monique Boutique” siūlė lietuvių dizainerių sukurtų papuo­šalų, „AmberBay” – juvelyrinių dirbinių su gintaru, „Manilla” – lietuviškos rankų darbo kosmetikos. Savo veiklą mugėje pristatė Čikagos apylinkių lietuvių Rotary klubas, JAV Lietuvių Bendruomenė, Nacio­naliniai Amerikos lietuvių šlovės rūmai, Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga, filmo „Game Changer: Lithuania’s Nonviolent Revolution” projektą – jo kūrėja Rima Gungor.

Lietuvių dailės muziejaus galerijos „Siela” nariai tęsė meno projektą „Pražydusi trispalvė” (aut. S. Kazi­mieraitienė), kuomet šventės dalyviai savo rankomis iš molio gamino mažas trimates plokšteles simbolinei trispalvei mozaikai, 2018 m., minint Lietuvos Respublikos 100-metį, visam laikui papuošiančiai Pasaulio lietuvių centrą. Čikagos, Gedimino, Maironio ir Rasos lituanistinės mokyklos mokytojos bei praktikantės kvietė mažuosius renginio dalyvius pačius pasi­gaminti lietuviškų suvenyrų, kurti įdomias trispalves bei sveikinimus Lietuvai, jiems padėjo ir Lietuvių skautų sąjungos nariai.

Šventėje pasirodymų netrūko.
Šventėje pasirodymų netrūko.

Į šventę iš Vilniaus atvykusi „Kurk Lietuvai” programos koordinatorė Agila Barzdienė pasakojo, kaip JAV jauni profesionalai gali prisijungti prie strateginio lygmens darbą su aukščiausiais šalies vado­vais siūlančios programos, ir turėti galimybę savo žiniomis bei idėjomis kurti modernią Lietuvą.

Šventėje dėmesio skirta ir lietuviškam kulinariniam paveldui – įmonė „Bravo Bites” pristatė unikaliuosius šaltibarščius, mokė juos gaminti, dalino receptus, davė paragauti.

Restoranas „Kunigaikščių užeiga”, kaip ir kasmet, siūlė įvairių lietuviškos virtuvės patiekalų bei sukūrė įspūdingą šakočių pristatymą, kurio puošmena tapo metro aukščio šakotis, vėliau padovanotas visiems ren­ginio svečiams paskanauti.

„Celebrate Lithuanian Indepen­dence” surengė Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje bendradarbiaudamas su laisvalaikio centru Navy Pier, parėmė LR Užsienio reikalų ministerija. Nuoširdžiai dėkojame fotografei Sandrai Ščedrinai („Studio Light”), meno grupėms, atlikėjams, savanoriams, dalyviams ir visiems kitiems, prisidėjusiems prie šventės paruošimo bei įgyvendinimo. Tik daugybės žmonių laiko, talentų, nuoširdaus bei vieningo darbo dėka surengta dar viena ypatinga Lietuvos nepriklausomybės diena Čikagoje. 

LR generalinio konsulato Čikagoje info

cmykxx_OPR6018NAvyNPR_3910NAvyNPR_3878cmykNAvyNPR_4261 copyNAvyNPR_4353NAvy_OPR6580NavPier-NPR_5493NavPier-NPR_5341NavPier-NPR_5314NavPier-NPR_5177NavPier-NPR_5010NavPier-NPR_4933NAvy_OPR6081NavPier-NPR_5583NAvy_OPR6596NavPier-NPR_5652