Lietuvos Nepriklausomybės šventės Portlande dalyviai.
Lietuvos Nepriklausomybės šventės Portlande dalyviai. (Dariaus Kuzmicko nuotraukos)

Lietuvos Nepriklausomybės šventė pasiekė ir Portlandą

Laurynas R. Misevičius.

Tiek LF, kurio valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas pirmąkart lankėsi Portlande (trečias iš d.), tiek Grotto parke lietuvių pastatytam koplytstulpiui šiemet sukanka 55 metai.
Tiek LF, kurio valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas pirmąkart lankėsi Portlande (trečias iš d.), tiek Grotto parke lietuvių pastatytam koplytstulpiui šiemet sukanka 55 metai.

Tiek dr. Antano Razmos įkurtas Lietuvių Fondas (LF) Amerikos lietuvių sostine tituluojamoje Čikagoje, tiek atokiame Šiaurės Vakarų regione stūksančiame Portlande pastatytas lietuviškas koplytstulpis šiemet mini 55-ąsias metines. Kovo 11-osios proga liberaliu gyvenimo būdu garsėjančio miesto apylinkių lietuviai prisiminė abudu. Portlando Lietuvių Bendruomenės (LB) pirmininkė Ingrida Misevičienė taikliai apibūdino šiandieninės išeivijos problemas:

„Prieš 100 metų kovoje dėl Lietuvos laisvės tauta buvo vieninga, nes turėjo aiškų priešą, siekėme kilnaus tikslo – absoliutaus savo Tėvynės suvereniteto, toks pat siekis visus vienijo ir prieš ketvirtį amžiaus, kuomet kartu kovojome dėl Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo. Tačiau šiandien darbas dar nėra padarytas. Bene trečdalis mūsų gyvena už Lietuvos ribų. Mes vis labiau integruojamės į kitas šalis, asimiliuojamės su kitomis kultūromis, kalbame kitomis kalbomis ir vis mažiau šnekame lietuviškai bei iš esmės domimės savo šalimi bei tautiniu paveldu, o mūsų vaikai tolsta nuo Lietuvos tiek tiesiogine, tiek perkeltine prasme. Lietuvos šviesuolis Vydūnas yra pasakęs: ‘Su kiekvienu žmogumi tauta arba šviesėja, arba tamsėja’. Tad tegul šie metai būna šviesos metais mūsų valstybei, mūsų mokykloms, mūsų išeivijos centrams. Vasario 16-osios 100-tį pasitinkant, susimąstykime, ką kiekvienas čia esančių turėtume ir galėtume padaryti, kad ir dar už šimto metų mūsų vaikų vaikai didžiuotųsi savo lietuviška kilme ir kalbėtų viena seniausių pasaulio kalbų”.

Algis Garolis buvo apdovanotas garbės raštu.
Vienintelis Portlando LB apylinkės narys nuo pat jos įkūrimo 1957 m. Algis Garolis buvo apdovanotas garbės raštu.

Vos prieš porą metų saulėtame Los Angeles duris atvėrusio Lietuvos generalinio konsulato vadovas Darius Gaidys pritarė Portlando LB pirmininkės žodžiams, pabrėždamas, kad mūsų šalis seniai nebeapsiriboja tautiečiais, gyvenančiais Lietuvoje, dabartiniu metu vis didesnė dalis mūsų tautos migruoja, todėl itin svarbu neužmiršti savo tautinio paveldo užjūryje. Šių eilučių autoriaus, LF atstovo Vakarų pakrantėje, pristatytas LF valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas puikiai apibūdino savo atstovaujamos organizacijos daugiau kaip 50 metų atliekamą filantropinę misiją: „Mums niekada neužteks narių, niekuomet nepakaks gaunamų aukų, nes darbas, kurį darome, yra neįkainojamas – lietuvybės išsaugojimo vertės neįmanoma apskaičiuoti”.

Tarp garbingiausių Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo Portlande dalyvių išsiskyrė 90-tį atšventęs, praktiškai visą savo gyvenimą nuo DP stovyklos laikų čia pragyvenęs Algis Garolis, iš Žemaitijos kilęs lietuvių tautos ąžuolas, savo rankomis Grotto parke prieš daugiau nei 50 metų statęs lietuvišką kryžių ir aukojęs LF, o taip pat puikiai prisimenąs „auksinius” Arvydo Sabonio laikus „Rožių” mieste. Tuomet pats su žmona Konstancija rūpinosi Saboniu, – jiedu su dr. Kęstučiu Vitkumi viešėjo pas Algį namuose. Tada geriausiu visų laikų Lietuvos krepšininku tituluojamam Saboniui įdomiausia buvo… apžiūrėti prisiekusio medžiotojo A. Garolio šautuvą.

Sabonis apžiūrinėja A. Garolio šautuvą (1996 m. apsilankymas Portlande).
Sabonis apžiūrinėja A. Garolio šautuvą (1996 m. apsilankymas Portlande).

I. Misevičienės ir JAV LB Krašto valdybos pirmininkės Sigitos Šimkuvienės-Rosen iniciatyva Algis ir a. a. Konstancija Garoliai buvo apdovanoti garbės raštais už ilgametę visuomeninę lietuvišką veiklą. Tokio pat įvertinimo susilaukė ir Benė su a. a. vyru Algimantu Tekoriai bei aktyvūs „trečiabangiai”, beveik prieš 20 metų į Portlando kaimynystę Camas (WA valst.) atvykusieji Giedrė ir Vilmantas Babarskai. Oficialią šventės programą vainikavo Seattle lietuvių choro „Vakarai” (vadovai Asta ir Dainius Vaičekoniai) ir garsios operos solistės Juditos Leitaitės dainos, daugumai kurių susirinkusieji džiaugsmingai pritarė.

Po ilgos ir atšiaurios žiemužės „Rožių” miestas pavasarėja, todėl ir lietuviai pasiruošę rinktis draugėn – kovo 21 d. Portlande laukiame kun. Artūro Kazlausko iš Kauno, taigi ta proga Grotto parke bus aukojamos specialios pamaldos lietuviams, o kovo 23-iąją „Moda” arenoje laukia neeilinė šventė krepšinio gerbėjams, nes į mūsų miestą NBA sezoninėms rungtynėms atvyksta New Yorko „Knicks” komanda, kurios gretose žaidžia ir vilnietis Mindaugas Kuzminskas, kurį, beje, su Portlando lietuviais Luana ir Viliumi Žalpiais taip pat sieja bendra istorija. Bet apie tai – kitą kartą, o šiandien – visiems šventiniai linkėjimai nuo Šiaurės Vakarų pakrantės!

P. S. Norinčius susipažinti su mūsų apylinkių lietuviška veikla kviečiame apsilankyti oficialiame Portlando LB tinklalapyje www.portlandlithuanians.com bei „Facebook” puslapyje „JAV LB Portlando apylinkė”.

Judita Leitaitė.
Judita Leitaitė Portlando lietuviams koncertavo antrą sykį per pastaruosius dvejus metus, o šiemet operos dainininkė keletą kūrinių atliko kartu su Seattle lietuvių choru „Vakarai”.
Judita Leitaitė kartu su Seattle lietuvių choru „Vakarai”.
Judita Leitaitė kartu su Seattle lietuvių choru „Vakarai”.
Lietuvių choro „Vakarai” pasirodymas.
Lietuvių choro „Vakarai” pasirodymas.
Antrus metus iš eilės Portlando apylinkių lietuvius Lietuvos Nepriklausomybės šventės proga aplankė LR generalinis konsulas, reziduojantis Los Angeles, Darius Gaidys (ketvirtas iš k.).
Antrus metus iš eilės Portlando apylinkių lietuvius Lietuvos Nepriklausomybės šventės proga aplankė LR generalinis konsulas, reziduojantis Los Angeles, Darius Gaidys (ketvirtas iš k.).
Grotto parke su garbės svečiais.
Grotto parke su garbės svečiais.