Yearly Archives: 2013

Zinaida Katiliškienė Nagytė

A † A ZINAIDA KATILIŠKIENĖ NAGYTĖ. Mirė 2013 m. sausio 16 d., sulaukusi 85 metų. Gimė 1927 m. liepos 5 d. Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL. Nuliūdę liko: anūkai Marius ir Erikas Berner, dukterėčia Dalia Šlenienė su vyru Liudu, a. a. dukterėčios Auksės Anta naitienės dukros Jūra, Gailė, Indrė, Guoda ir …

Toliau...

Marija Andriušienė Petrušaitytė

A † A MARIJA ANDRIUŠIENĖ PETRUŠAITYTĖ. Mirė 2013 m. sausio 13 d., 10:30 val. vakaro, sulaukusi 91 metų. Gyveno Lemont, IL. Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Nuliūdę liko: sūnus Edvardas su žmona Astra; anūkai Justinas su žmona Julija, Danius ir Rene; sesuo Renata Žilionienė su vyru Česiumi ir šeima; svainė Birutė Petrušaitienė …

Toliau...

Bruno Molas

A † A BRUNO MOLAS. Mirė 2013 m. sausio 12 d. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Dawn (Peter) Clouston, sūnus Eric (Andrea Termini), Molas, anūkai Nicholas, Kevin ir Emerson, broliai Vytautas, Petras, Antanas ir Jonas. Labai mėgo sodininkystę, buvo šachmatų meistras, baigė IIT Mechanical ir Aerospace Engineering. A. a. Bruno …

Toliau...

Juozas Noreika

A † A JUOZAS NOREIKA. Mirė 2013 m. sausio 10 d., sulaukęs 87 metų. Gimė Kaune, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 53 metus. Nuliūdę liko: žmona Dana, sūnus dr. Vidas Noreika, duktė dr. Alma NoreikaitėSpellacy (Kevin), anūkės Samantha ir Anna Spellacy, giminės Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Juozas studijavo Vokietijoje ir Australijoje, …

Toliau...

Arvydas V. Matonis

A † A ARVYDAS V. MATONIS. Mirė 2013 m. sausio 1 d., Sun City, AZ, sulaukęs 84 metų. Gimė 1928 m. gegužės 15 d. Kaune. Pasitraukė iš Lietuvos su tėvais ir broliais į Vokietiją 1944 m. Lietuvių gimnazijos 8tą klasę baigė Wurzburg pabėgėlių stovykloje 1947 m. Priklausė skautams, buvo skautasvytis. …

Toliau...