Kazys Bradūnas pristato poetą Tomą Venclovą.
Kazys Bradūnas pristato poetą Tomą Venclovą. Poezijos dienos Čikagoje. (Jono Kuprio nuotr.)

Baltimorės šokių šventė suburs ir lietuvių poezijos gerbėjus

Dalia Cidzikaitė.

Šių metų liepos 1–3 dienomis Baltimorės mieste vyksianti XV Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė į atskirą, lietuvių poezijai skirtą renginį pakvies šio literatūros žanro autorius bei gerbėjus. Juk, pasak poezijos vakaro sumanytojos Gintos Remeikytės-Gedo, Baltimorės–Washingtono lietuviškos bendruomenės anksčiau garsėjo itin turtingu literatūros įnašu į lietuvių kultūrą – po Antrojo pasaulinio karo šiose bendruomenėse gyveno ir kūrė tokie lietuvių poetai kaip Kazys Bradūnas, Jonas Aistis, Antanas Vaičiulaitis, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Henrikas Radauskas, Jurgis Blekaitis, Aleksandras Radžius ir kiti. Tad liepos 2 dieną rengiamas poezijos vakaras taps ypatinga Baltimorės ir Washington, DC lietuvių vizitine kortele.

Čikagos ,,Poezijos dienų 1984” plakatas.
Čikagos ,,Poezijos dienų 1984” plakatas.

Jaunystę Čikagoje praleidusi Ginta puikiai prisimena tame mieste kone kasmet gegužės mėnesį rengtus „Poezijos pavasarius”. Pasak jos, kadangi į šiųmetinę šokių šventę suvažiuos lietuviai iš įvairių kraštų, ir kilo mintis vieną tokio gausų dalyvių bei žiūrovų būrį kas ketveri metai sutraukiančio renginio vakarą paskirti lietuvių poezijai, siekiant pratęsti tarp Amerikos lietuvių gyvavusią tradiciją bei paskatinti ją plėtoti ir ateityje. Būtent taip – aktyviai ugdyti jaunesnes lietuvių rašytojų kartas – stengėsi poetas Bradūnas, su kuriuo Ginta susipažino Čikagoje. „Teko su juo aptarti savo pačios kūrybinius bandymus, – sako dvi vasaras laikraščio „Draugas” redakcijoje studijų metais dirbusi Ginta. –  Vėliau jis parengė jaunų rašytojų poezijos rinkinį „Keturi.” [Tokiu būdu] Bradūnas parėmė ir išaugino keletą poetų kartų.”

Vakarą sudarys dvi dalys. Pirmoje dalyje bus prisiminti ir pagerbti kažkada Baltimorėje ir Washingtone gyvenę lietuviai poetai. Šioje dalyje jau sutiko dalyvauti Aisčio, Bradūno, Radžiaus ir Vaičiulaičio šeimos nariai. Jie trumpai pristatys savo vyrus, senelius, tėvus ar uošvius, perskaitys jiems labiausiai patinkantį jų eilėraštį. Vakaro rengėjai nori suteikti galimybę pasirodyti ir šiuo metu kuriantiems lietuvių poetams. Tad antroje dalyje dalyvaus tokie poetai kaip Jonas Zdanys, Diana Šarakauskaitė, Tomas Girnius. Savo poeziją skaitys ir vakaro sumanytoja bei organizatorė Ginta.

Vakaro metu taip pat bus galima įsigyti šių ir kitų rašytojų knygas, ir ne vien lietuvių kalba. Ginta kviečia autorius, o taip pat lietuviškas knygas vis dar leidžiančias ar pardavinėjančias Amerikos lietuvių organizacijas, kaip antai „Draugo” knygynėlis ir Vydūno fondas, aktyviai dalyvauti lietuviškų knygų mugėje, kurią sutiko tvarkyti Tomas Dundzila. Vakaru domisi ir Lietuvių tyrimo ir studijų centras, kuris galbūt galės parūpinti eksponatų, kaip antai poezijos popiečių ir vakarų plakatų lietuviškos poezijos tema.

Šiandien lietuvių poezijai skirti renginiai Amerikoje, galima sakyti, išgyvena tam tikrą pakilimą. Vien šiais metais įvyko jau trys poetinės popietės: dvi Čikagoje ir viena Washington, DC. Prieš keletą metų panaši šventė buvo suorganizuota Naujosios Anglijos lietuvių. Vis dėlto Baltimorėje vyksiantis poezijos vakaras bus išskirtinis, subursiantis įvairių kartų lietuviškos poezijos gerbėjus, priminsiantis turtingą rytinės pakrantės lietuvių literatūrinį gyvenimą ir galbūt nutiesiantis kelią naujai tradicijai.

Informacija apie liepos 2 dieną, šeštadienį, 7:30 val. v. vyksiantį poezijos vakarą jau yra paskelbta XV Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventės tinklalapyje: http://sokiusvente2016.org/en/home/. Įėjimas į renginį nemokamas, bet rengėjai prašo iš anksto užsisakyti bilietą, kad žinotų, kiek svečių laukti.