„Grandies” šokėjai.
„Grandies” šokėjai. (Violetos Fabianovich archyvo nuotraukos)

Buvome, esame, būsime. „Grandies” tautinių šokių ansamblis ruošiasi metiniam koncertui ir vaikų ratelio 25-mečiui

Kalbino „Grandies” šokėja Ramunė Kubiliūtė.

Sekmadienį, balandžio 29 d., 1 val. p.p., Pasaulio lietuvių centro (Lemonte) Ritos Riškienės salėje „Grandies” tautinių šokių ansamblis džiaugsmingai užbaigs 2017/2018 m. šokių sezoną koncertu „Buvome, esame, būsime”. Šoks visi ansamblio rateliai, nuo mažiausių iki vyriausių, tačiau šių metų dėmesio centre bus jauniausieji vaikų ratelio šokėjai. Ansamblio vaikų ratelis šiemet švenčia 25 metų jubiliejų. Ta proga kalbiname „Grandies” vaikų ratelio steigėją Violetą Smieliaus­kaitę-Fabianovich (VF) ir ansamblio dabartinius vadovus – Dalią Bilaišytę-DeMuth (DBD) ir choreografą Gintarą Grinkevičių (GG).

Kaip kilo mintis „Grandies” tautinių šokių ansamblyje sudaryti vaikų ratelį? Juk „Grandies” sudėtis iš esmės buvo gimnazistai ir studentai?

VF: Atėjo laikotarpis, kai turėjom ieškoti jaunesnių šokėjų, kurie perimtų pasitraukiančiųjų gre­tas. Tuo pačiu rūpėjo, kad mūsų ansamblis išsilaikytų. Kai 90-ųjų dešimtmetį persikėlėm repetuoti į Lemontą ir labai sumažėjo mūsų ansamblio šokėjų, pradėjom rimtai kviesti ir ieškoti jaunesnių bei vyresnių šokėjų. Daugiau studentų pradėjo išvažiuoti į tolimesnes vietas studijuoti. Visiems „Grandies” ansamblio mylėtojams rūpėjo ansamblio tęstinumas. Svarbiausia – pastebėjom, kad ilgiau trunka paruošti šokėjus, kurie pirmus tautinių šokių žingsnius pradėjo mokytis jau būdami studentai.

Ar vaikai noriai dalyvauja repeticijose, ar juos tėveliai turi raginti?  

VF: Tais laikais buvo įvairiai, kaip ir dabar. Dalelė tėvelių buvo raginami, dalelė norėjo būti su draugais „bet kur” ir dalelė yra tikrų šokio entuziastų!

DBD ir GG:  Ir dabar yra vaikų, kurie labai mėgsta šokti, kiti yra skatinami tėvelių. Dabar vaikų ratelyje beveik pusė šokėjų ratelyje šoka jau ketverius metus ar daugiau.

Kiek vaikų sudarė tą pirmąjį ratelį? Kokių šokių juos mokėte? 

VF: Buvo 35 šokėjai. Tais laikais mūsų studentai padėdavo mokyti jaunesniuosius. Pradėjome nuo pažįstamų šokių, žaidimų ir ratelių su dainelėm. Pavyzdžiui, 1993–1994 metiniame „Grandies” koncerte šokėjai šoko „Suktinį”, „Voveraitę”, „Pasėjau kanapę”. Jie taip pat sušoko naują šokį iš Lietuvos dainų šventės šokių dienos repertuaro – „Tai pievelė, tai žalia”. 

Pirmas vaikučių ratelis formavosi 1995–1996 m. ir metiniame koncerte jau buvo 53 vaikų ratelio šokėjai. Vaikučiai šoko „Duok man savo rankas”, „Šarkelė šoka”, „Du gaideliai”, o vaikai sušoko „Kalvelį” ir „Polką mažylę”. 1996–1997 m. koncerte „Pučia vėjas”, „Grybs, grybs” ir „Noriu miego” šoko 8 vaikučių (priešmokyklinio amžiaus) ratelio šokėjai, o 26 vaikų ratelio šokėjai atliko repertuarą: „Kalvelį”, „Klumpeles”, „Kauškutį” (antrasis ir tretysis buvo nauji šokiai, choreografo Gintaro pasiūlyti). 1997–1998 m. koncerte 33 šokėjai šoko „Žvejų polką”, „Garnį”, „Kiškelis bėgdamas”. Bėgo metai. Pasikeitė šokėjų skaičius. Keitėsi ir šokiai, kuriuos mokėme. Vienu metu nebuvo vaikučių, nes visi perėjo į vaikų ratelį.  

Ar vaikai ateina jau mokėdami šokti, gal ką moka iš pamokų lituanistinėje mokykloje?

VF: Dauguma pirmuosius žingsnius mokėsi lituanistinėse mokyklose, mažytė dalelė – „žalių” (neprityrusių) šokėjų, kurių kasmet ateina į „Grandį” šokti.

Kiek vaikų šiuo metu šoka vaikų rateliuose? Nuo kurio amžiaus priimate? Iki kurio amžiaus šokėjai priklauso vaikų rateliams? 

DBD ir GG: Dabar šoka 50. Šiuo metu priimame šokėjus nuo 3 metukų. 3 ir 4 metukų šokėjai šoka „Kiškučių” ratelyje, „Vaikučių” ratelyje šoka darželio ir pirmo skyriaus šokėjai, o nuo 2-ojo iki 5-ojo skyriaus šokėjai jau įtraukiami į „Vaikų” ratelį.

Ar pasikeitė mokymo metodai ar patys šokiai?  

VF: Tiek mokytojai, tiek šokėjai privalo mokytis nuolat. Vis ko nors naujo išmokti, vis ką patikslinti, pagražinti, ko sudėtingesnio išmokti.  Rinkdamiesi šokius patys išmokstame naujų žingsnių, naujų šokių. Dalinamės ką išmokom su šokėjais ir mūsų žiūrovais. Su labai gražiu pasisekimu „Grandyje” nuolat pastatom užsienyje dar nematytų šokių! Choreografams iš Lietuvos atkeliavus į Tautinių šokių instituto organizuojamus „šokių kursus”, daug ką išmokom… o įdomiausia – jie taip pat iš mūsų išmoko – dirbti su užsienio šokėjais!  

DBD ir GG: Kiekvienais metais bandom parinkti šokius, kad vaikams būtų smagu šokti. Vaikams patinka šokti su atributika – „arkliukais”, malūnėliais, maišais, spragiliukais ir pan. Taip pat vaikams patinka šokti su vyresniais šokėjais, ypač su pagyvenusiais.

Ar „Grandyje” dar šoka buvusieji vaikų ratelio šokėjai? O gal jų vaikai? Ir kaip su mokytojom?

VF: Taip šoka! Šiais metais Živilės Bielskutės-Žemaitaitienės 3 vaikučiai šoka vaikų ratelyje. Vida Brazaitytė ir Rima Polikaitytė iki šių dienų yra neatskiriama ansamblio dalis po daugelio metų! Iš pradžių, kai įsteigiau ratelį, aš taip pat mokiau, nes šoko mano berniukai, o mano sūnui Dainiui tuo metu buvo tik 4 metukai.

Ko galime tikėtis per jubiliejinį koncertą? Ar susilauksime kokių staigmenų ar retai matomų šokių, skirtų vaikams?  

DBD ir GG: Per jubiliejinį koncertą bus šokamas „Malūnininkas”, kurį vaikų ratelis šoko prieš 12 m. Dalis tų vaikų dar tebešoka studentų ratelyje! Taip pat šoksim vieną šokį su pagyvenusiųjų ratelio šokėjais. 

Ko palinkėtumėte savo jauniausiems šokėjams?

DBD ir GG: Linkim, kad ir toliau mylėtų tautinį šokį, šoktų ir visi švęstume savo 10, 15, 20 m. šokimo jubiliejus! 

VF: Ansamblyje šokite linksmai ir labai ilgai. Už 40 metų būkite pagyvenusių ratelio šokėjai!  

Kviečiame visus tautinių šokių šokėjų gerbėjus į „Grandies” metinį koncertą. Savo dalyvavimu padėsite vaikams atšvęsti ratelio jubiliejų. Galėsite pasigrožėti vaikų ratelio ir viso ansamblio, jų mokytojų bei ansamblio vadovų šokių sezono sunkaus darbo vaisiais. Palinkėsime gero vėjo vyresniems šokėjams, kurių dar laukia daug repeticijų prieš išvykstant į Lietuvą dalyvauti Šokių šventės šokių dienoje (liepos 5 d.).

Bilietus į koncertą „Buvome, esame, būsime galima užsisakyti skambinant Rasai Zakarauskienei, tel. 708-712-4931.