CENTRAS - Pokalbis - Dvigubos pilietybės problemą gali išspręsti tik referendumas
Viceministro susitikimas su Washingtono lituanistinių mokyklų vadovais ir mokytojais.
Viceministro susitikimas su Washingtono lituanistinių mokyklų vadovais ir mokytojais. Iš kairės: Antanas Banys, Aistė Gulla, Ilona Verbušaitienė, užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius, Jūratė Bujanauskas, Živilė Učkuronienė, Akvilė Sweetman, Marija Dainienė. (LR ambasados Washingtone nuotr.)

Dvigubos pilietybės problemą gali išspręsti tik referendumas

Lietuvos užsienio reikalų ministras Mantvydas Bekešius.
Lietuvos užsienio reikalų ministras Mantvydas Bekešius sveikina LR ambasadoje Washingtone į Vasario 16-osios minėjimą susirinkusius svečius. Fone – J. Kuprio nuotrauka ,,Pavergtųjų tautų paradas”. State Street, Chicago, IL, 1976 m.

Rossetos Vingevičiūtės-Wilbur pokalbis su Lietuvos užsienio reikalų viceministru Mantvydu Bekešiumi.

Darbo partijos deleguotas Mantvydas Bekešius prieš beveik trejus metus Lietuvos užsienio reikalų viceministru tapo grįžęs iš misijos Kabule.

35-ąjį gimtadienį neseniai atšventęs M. Bekešius pagal išsilavinimą yra teisininkas. Afganistane jis ėjo Lietuvos specialiosios misijos vadovo patarėjo pareigas. Užsienio reikalų ministerijoje kuruoja santykius su Lietuvos Respublikos Seimu ir po visą pasaulį išsibarsčiusiais lietuviais.

Neseniai M. Bekešius lankėsi JAV, kur susitiko su Marylande ir Virginijoje veikiančių lietuvių mokyklėlių vadovais ir mokytojais bei dalyvavo Vasario 16-osios minėjime Lietuvos ambasadoje Washingtone.

Viceministras pabrėžė ketverius metus vykdomos „Globalios Lietuvos” programos svarbą ir sakė, kad jos pagrindinis tikslas yra išlaikyti ryšį tarp Lietuvos ir diasporos, siekiant  pajungti užsienio lietuvius aktyviau prisidėti prie Lietuvos valstybės vystymo ir gerovės.

– Pasyvus Lietuvos pasus turinčių emigrantų dalyvavimas Lietuvos Prezidento ir Seimo rinkimuose liudija, kad lietuviai nori į Lietuvą atvažiuoti, bet jiems nelabai rūpi, kas sprendžia Lietuvos likimą. 

– Sutinku, ir ne kartą apie tai kalbėjau ne vienoje valstybėje. Nėra šalies, kurioje užsienio lietuviai aktyviai dalyvautų Lietuvos rinkimuose. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės tarybos pirmininkė Dalia Henke, su kuria neseniai bendravau Vilniuje, gerai supranta šią problemą. Kviečiu visas vietos lietuvių organizacijas rimčiau prisidėti sprendžiant Lietuvos reikalus. Tikiuosi, prieš būsimus rinkimus bus rengiami reklaminiai turai, kad užsie-nyje gyvenantys lietuviai geriau suprastų rinkimų procedūras, žinotų savo teises ir turėtų reikiamos informacijos apie rinkimus. Aš ketinu susitikti Lietuvoje su Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininku Zenonu Vaigausku ir išsiaiškinti, ką VRK galėtų tam tikslui padaryti. Atvirai sakant, nelabai žinau, ar jie gali skirti lėšų, kad būtų sukurti specialūs vaizdo įrašai, kuriuos būtų galima platinti per socialinius tinklus, jungiančius užsienio lietuvių bendruomenes.

– Prieš kelias savaites lankėtės Brazilijoje, kur susitikote su toje šalyje kalinčiais lietuviais, ar tai įprasta misija?

– Tai buvo humanitarinė konsulinė funkcija, kurią mūsų ministerija privalo atlikti. Beje, mūsų ambasados užsienyje tokias funkcijas atlieka. (Mūsų pokalbyje dalyvavusi Lietuvos ambasados JAV pirmoji sekretorė Evelina Petronė patvirtino, jog Lietuvos ambasada Washingtone irgi susitinka su JAV įkalintais lietuviais, nuveža jiems būtiniausių dalykų.) Brazilijoje buvo ypatingas atvejis (gerbdamas asmens privatumą, negaliu atskleisti detalių) – vienas iš kalinių turi rimtų sveikatos problemų. Susitikau su kalėjimo viršininku, nors Brazilijoje nėra lengva tokį susitikimą surengti. Po susitikimo, kiek žinau, lietuvio kalinimo sąlygos buvo pagerintos.

– Jūs ne tik viceministras, bet ir politikas, tad kada Lietuvoje bus įvestas balsavimas internetu, tai politikai žada bene dešimtmetį?

– Aš esu už tai, žinau, kad tam pritaria ir ministras, lygiai taip pat kaip ir dėl dvigubos pilietybės suteikimo. Matau tame daugiau pridėtinės vertės ir teigiamų dalykų nei neigiamų pasekmių. Suprantu, kad yra grėsmių, bet nauda atsveria nepageidautinus dalykus, nes tai būtų naudinga Lietuvai ir diasporai. Esu tikras, kad dėl dvigubos pilietybės turi vykti referendumas, turi būti keičiama Konstitucija. Esu teisininkas, kalbėjau su savo kolegomis teisininkais, ir jie laikosi tos nuomonės, nes mėginimai dvigubos pilietybės problemą išspręsti tik įstatymų pataisomis baigtųsi Lietuvos Konstituciniame Teisme, o jis jau yra savo nuomonę pasakęs. Taip, neseniai buvo priimtos pataisos, leidžiančios suteikti pilietybę Lietuvai nusipelniusiems asmenims, bet tai tik kosmetiniai pakeitimai, skirti mažai grupei žmonių.

Balsavimas internetu irgi turėtų būti įvestas. Žmonės labiausiai saugo savo privačius duomenis, todėl teigti, kad įvedus balsavimą internetu asmens duomenys būtų neapsaugoti, nėra teisinga. Balsavimas internete vyktų per jungimąsi prie internetinės bankininkystės, o Lietuva šioje srityje yra labai toli pažengusi. Jei kažkas mėgintų vogti žmonių pinigus, tai jie gali tai daryti ir be balsavimo. Yra priemonės, yra technologinės galimybės įsilaužti, bet yra ir techninės galimybės nuo įsilaužimų apsisaugoti.