„Lituanicos” krepšininkės vasario mėnesį viešėjo Alytaus sporto ir rekreacijos centre, kur dalyvavo bendroje treniruotėje su bendraamžėmis.
„Lituanicos” krepšininkės vasario mėnesį viešėjo Alytaus sporto ir rekreacijos centre, kur dalyvavo bendroje treniruotėje su bendraamžėmis. („Lituanicos” trenerės Laranos Stropus asmeninio archyvo nuotraukos)

„Esame ne tik vienos komandos žaidėjos, bet ir geros draugės”

Laima Smilgytė.

Geriausios 13–14 m. grupės „Lituanicos” krepšininkės: Sabrina Zapašnikas, Kaya Stropus, Vanesa Lingė, Gustė Jasinskaitė ir Patricija Tamašauskas „Aukime kartu” stovykloje Kaune.
Geriausios 13–14 m. grupės „Lituanicos” krepšininkės: Sabrina Zapašnikas, Kaya Stropus, Vanesa Lingė, Gustė Jasinskaitė ir Patricija Tamašauskas „Aukime kartu” stovykloje Kaune.

Tikriausiai už Lietuvos ribų nerastume didesnės lietuviško krepši­nio oazės, nei Pasaulio lietuvių centre (PLC), Čikagos priemiestyje Lemonte. Kone kasdien čia į treniruotes renkasi įvairiausio amžiaus krepšinio žaidėjai, o kai vyksta varžybos – plūsta krepšinio aistruoliai. Nors didesnė dalis PLC besitreniruojančių krepši­nin­kų yra berniukai, vaikinai ir vyrai, tačiau ne mažiau azartiškos, užsispyrusios ir aistringos krepšinio žaidėjos yra ir jaunosios lietuvaitės. Puikus to pavyzdys – „Lituanicos” krepšinio akademijos auklėtinės, 13–14 m. amžiaus grupėje krepšinį žai­džiančios Gustė Jasinskaitė, Vanesa Lingė, Kaya Stropus, Patricija Tama­šauskas ir Sabrina Zapašnikas. Šios penkios krepšinio trenerių Aurimo Matulevičiaus bei Laranos Stropus treniruojamos mergaitės yra geriausios krepšininkės savo amžiaus grupėje.  

„Nei vienos iš mūsų giminėje ne­buvo garsių krepšininkų, kurių pėdo­mis norėtume sekti, tačiau noras žaisti krepšinį mums, kaip ir daugumai lietuvių, tikriausiai yra įgimtas”, – juokėsi mergaitės.

7–8 klasėse besimokančios pa­aug­lės po mokyklos į krepšinio tre­niruotes PLC skuba beveik kiekvieną dieną. „Mes tiek daug laiko praleidžiame PLC, kad neįsivaizduojame gy­venimo be šios vietos, be krepšinio ir viena be kitos. Ne tik kartu žaidžiame vienoje komandoje, bet ir esame geros draugės. Net jei nebūna krep­šinio treniruočių, kartais atvažiuoja­me į PLC susitikti. Vasarą čia lan­kome Sporto stovyklą”, – pasakojo krepšininkės.

Ir po treniruočių jaunosios krepšininkės dažnai laiką leidžia kartu.
Ir po treniruočių jaunosios krepšininkės dažnai laiką leidžia kartu. (Laimos Smilgytės nuotr.)

Nors merginos jau ne vienerius metus beveik kasdien kartu po kelias valandas prakaitą lieja sportuoda­mos, tačiau sako, kad viena nuo kitos nepavargsta. Todėl po treniruočių ne­retai drauge dar nuvažiuoja į kavinę pavalgyti ar į kino teatrą pažiūrėti filmo. „Būna, kad juokais ir pasipykstame, pasierziname, viena iš kitos per treniruotes kamuolius vis atimame. Tačiau taip linksmiau”, – juo­kėsi jaunosios krepšininkės.

Mergaitės kartu ne tik sportuoja, leidžia laisvalaikį, bet ir drauge keliauja. Vasario mėnesį visos penkios 10 dienų kartu praleido Lietuvoje. Čia jas pakvietė Lietuvos krepšinio fede­racija, kuri antrus metus rengia projektą „Aukime kartu”, skirtą geriausioms jaunosioms krepšinio žai­dėjoms. Projekto metu mergaitės iš visos Lietuvos pluša treniruočių sto­vyklose ir tobulina savo įgūdžius. Šiemet pirmą kartą į „Aukime kartu” stovyklą Kaune Lietuvos krepšinio federacija pakvietė ir lietuves ­spor­tininkes iš Čikagos, kurios viešėda­mos Lietuvoje be stovyklos dar rado laiko apsilankyti ir Alytuje bei Pane­vėžyje, kur dalyvavo bendrose treni­ruotėse su bendraamžėmis ir išbandė jėgas žaisdamos.

Akimirka iš projekto „Aukime kartu” stovyklos Kaune: Kaya Stropus varosi kamuolį.
Akimirka iš projekto „Aukime kartu” stovyklos Kaune: Kaya Stropus varosi kamuolį. („Lituanicos” trenerės Laranos Stropus asmeninio archyvo nuotr.)

„Pernai vasarą, kai su ‘Lituani­cos’ komanda vykome į Pasaulio lietuvių sporto žaidynes Lietuvoje, draugiškas rungtynes žaidėme su įvairių Lietuvos miestų mergaičių krepšinio komandomis. Laimėjome visas rungtynes, o mūsų žaidimą pastebėjo ir įvertino Lietuvos krep­šinio federacijos jaunimo rinktinių vyr. treneris Rolandas Radvila. Todėl mes, 5 geriausios žaidėjos, šiemet sulaukėme kvietimo atvykti treni­ruotis į ‘Aukime kartu’ stovyklą”, – pasakojo Sabrina Zapašnikas.

„Stovykla visoms labai patiko. Tiek mus, atvykusias iš JAV, tiek kitas mergaites, į Kauną suvažiavusias iš kitų Lietuvos miestų, gyventi priėmė kauniečių krepšininkių šei­mos. Kartu žaidėme žaidimus, diskutavome apie varžybas”, – prisiminė Patricija Tamašauskas.

Jai pritarė ir Gustė Jasinskaitė: „Visos stovyklos dalyvės buvo labai draugiškos ir šiltos, todėl ne tik sportavome, bet ir užsimezgė draugystė. Su keliomis mergaitėmis iš Panevėžio ir Kauno susirašinėjame iki šiol”.

Kaya Stropus, Sabrina Zapašnikas, Vanesa Lingė, Gustė Jasinskaitė ir Patricija Tamašauskas kone kasdien susitinka PLC.
Kaya Stropus, Sabrina Zapašnikas, Vanesa Lingė, Gustė Jasinskaitė ir Patricija Tamašauskas kone kasdien susitinka PLC.

„Treniruotes vedė skirtingi tre­neriai, todėl buvo labai įdomu išban­dyti įvairias technikas”, – stovyklos nauda džiaugėsi Vanesa Lingė.

„Pastebėjome ir įdomių dalykų. Lietuvoje mūsų bendraamžės treni­ruojasi ir krepšinį žaidžia su mažesniais, 5 dydžio kamuoliais, o mes Amerikoje žaidžiame su didesniais. Kadangi esame pripratę prie 6 dydžio kamuolių, buvo labai keista treniruotis su mažesniais, kurie vis slydo iš rankų. Baigiantis stovyklai sužaidė­me ir simbolines varžybas – mes 5, atvykusios iš JAV, prieš Lietuvoje gy­venančias mergaites. Nelaimėjome, nes buvome be savo trenerio, todėl kitą kartą į stovyklą būtų smagu važiuoti su visa ‘Lituanicos’ komanda ir su savo treneriu arba krep­ši­ninkių stovyklą surengti Čikagoje”, – juokėsi Kaya Stropus.

Geriausių jaunųjų krepšininkių iš Lietuvos ir JAV treniruotė projekto „Aukime kartu” stovykloje Kaune.
Geriausių jaunųjų krepšininkių iš Lietuvos ir JAV treniruotė projekto „Aukime kartu” stovykloje Kaune.