Yearly Archives: 2015

EDWARD RADIONOVAS

A † A EDWARD RADIONOVAS Mirė 2015 m. rugsėjo 7 d., sulaukęs 90 metų amžiaus. Gyveno West Hartford, CT. Nuliūdę liko: žmona Jadvyga Šimėnaitė; sūnus Albertas su žmona Margaret ir dukterimi Katherine; duktė Sylvia su vyru Scott Parker ir sūnumi Matthew, ir dukterimi Grace. Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, …

Toliau...

JANINA JANUŠKIENĖ

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2015 m. rugsėjo 3 d. 8 val. 30 min. vakaro, sulaukusi 94 metų, mirė A † A JANINA JANUŠKIENĖ Gimė Tauragėje, jaunystę praleido Kauno aplinkoje. Buvo ypatinga ir meili Mama, Močiutė ir Promočiutė. Nuliūdę liko SESUTĖ DANUTĖ MILŪNIENĖ su šeima, vaikai: Vytautas su žmona …

Toliau...

MARIJA SADAUSKAITĖ KAPAČINSKIENĖ

A † A MARIJA KAPAČINSKIENĖ SADAUSKAITĖ Mirė 2015 m. rugsėjo 3 d., Čikagoje. Gimė 1917 m. sausio 9 d., Gižų kaime, Vilkaviškio apskrityje, Lietuvoje. Gyveno Čikagoje, Garfield Ridge apylinkėje. Nuliūdę liko: duktė Vilhelmina; sūnūs Edmundas, Rinaldas ir Juozas, marčios Rūta Kulikauskienė, Sue Kilik ir Dana Kapačinskienė; anūkai Juozas Ulevičius, Andrius …

Toliau...

EMILIJA MONTVIDAITĖ KUTKIENĖ

A † A EMILIJA MONTVIDAITĖ KUTKIENĖ Amžinybėn iškeliavo 2015 m. rugsėjo 1 d. Gyveno Niceville, FL, anksčiau Charleston, SC ir Detroit, MI. Gimė 1922 m. birželio 11 d. Vievyje, Lietuvoje. A. a. Emilija buvo tikinti ir daug metų dalyvavo Lietuvos Dukterų draugijos Detroite, veikloje. Velionė buvo žmona a. a. Leonardo. …

Toliau...

ANN MARIE JURAITIS (PAUKŠTIS)

A † A ANN MARIE JURAITIS (PAUKŠTIS) Mirė 2015 m. rugpjūčio 29 d., sulaukusi 77 metų. Nuliūdę liko: vyras Leonas, su kuriuo išgyveno 54 metus, dukterys Rita (Saulius) Plenys, Donna ir Irene Juraitis, anūkai Monica (Daniel) Roose, Mark, Lydia ir Luke Plenys; proanūkai Colin ir Keller; broliai Edward ir John …

Toliau...

VANDA PANAVAITĖ STANKIENĖ

A † A VANDA STANKIENĖ PANAVAITĖ Mirė 2015 m. rugpjūčio 29 d. Palos Heigths, IL. Gimė 1925 m. liepos 5 d. Lietuvoje. Gyveno Evergreen Park, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: vyras Jonas; sūnus Saulius su žmona Valerija; duktė Ramona Craig su vyru Gary; sūnus Rimas su žmona Christine; …

Toliau...

ANN MARIE JURAITIS (PAUKŠTIS)

A † A ANN MARIE JURAITIS (PAUKŠTIS) Mirė 2015 m. rugpjūčio 29 d., sulaukusi 77 metų. Nuliūdę liko: vyras Leonas, su kuriuo išgyveno 54 metus, dukterys Rita (Saulius) Plenys, Donna ir Irene Juraitis, anūkai Monica (Daniel) Roose, Mark, Lydia ir Luke Plenys; proanūkai Colin ir Keller; broliai Edward ir John …

Toliau...

NATALIE VENCLAUSKAS (LUKŠA).

A † A NATALIE VENCLAUSKAS (LUKŠA) Mirė 2015 m. rugpjūčio 28 d., sulaukusi 89 metų. Nuliūdę liko: duktė Dana (Jeffrey) Dunn, anūkai Matthew, Elizabeth, Caroline ir Brook; sesuo Alina Mikrut. Velionė buvo mama a. a. Arūno. A. a. Natalie buvo pašarvota antradienį, rugsėjo 1 d. nuo 9 val. r. iki …

Toliau...

VANDA STANKIENĖ PANAVAITĖ

A † A VANDA STANKIENĖ PANAVAITĖ Mirė 2015 m. rugpjūčio 29 d. Palos Heigths, IL. Gimė 1925 m. liepos 5 d. Lietuvoje. Gyveno Evergreen Park, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: vyras Jonas; sūnus Saulius su žmona Valerija; duktė Ramona Craig su vyru Gary; sūnus Rimas su žmona Christine; …

Toliau...

NATALIE VENCLAUSKAS

A † A NATALIE VENCLAUSKAS (LUKŠA) Mirė 2015 m. rugpjūčio 28 d., sulaukusi 89 metų. Nuliūdę liko: duktė Dana (Jeffrey) Dunn, anūkai Matthew, Elizabeth, Caroline ir Brook; sesuo Alina Mikrut. Velionė buvo mama a. a. Arūno. A. a. Natalie buvo pašarvota antradienį, rugsėjo 1 d. nuo 9 val. r. iki …

Toliau...